بهترین داوران حقوقی ایران

بهترین داوران حقوقی ایران کسانی هستند که علاوه بر اینکه در این زمینه به صورت تخصصی آموزش دریافت نموده اند،‌ از یک پشتیبانی دائمی برای انجام امور تخصصی داوری برخوردار هستند. از آنجایی که داوری امری کاملا تخصصی است،‌ با اینکه قانون اجازه ی داوری کردن را به همه ی اشخاص غیر از قضات و کارمندان دادگستری داده است،‌ اما با این وجود افراد غیر متخصص در داوری یک پرونده چندان موفق نخواهند بود و چه بسا ممکن است سپردن کار به ایشان منجر به ورود خسارات بی شماری به طرفین پرونده شود.

لذا باید برای انتخاب داور بسیار دقت کنید و داور مد نظر خود را از بهترین داوران حقوقی ایران که در این امر تخصص کافی به دست آورده اند انتخاب کنید. بهترین داوران حقوقی ایران را می توانید در پلتفرم خانه داوران ایران بیابید و داور مد نظر خود را که می تواند به بهترین شکل به شما کمک کند انتخاب کنید. داوران ما همه از داوران آموزش دیده تحت نظر آقای دکتر بهنام بهنیایی هستند که در حوزه ی داوری های بین المللی بسیار سرآمد و متخصص هستند و علاوه بر اینکه خود ایشان جزء بهترین داوران حقوقی ایران هستند،‌ داوران زیادی را آموزش داده اند که بسیاری از این بزرگواران در حال حاضر هم در پرونده های داخلی و هم در پرونده های بین المللی به فعالیت داوری میپردازند و بسیار موفق هستند و بسیاری از ایشان در این حوزه سرآمد هستند. 

برای ارتباط گرفتن با بهترین داوران حقوقی ایران و استفاده از تخصص ایشان در راستای حل سریع تر اختلافات خود با موسسه ی بین المللی داوری و مشاوره ی حقوقی بهنیایی تماس بگیرید و ما را از نیازهای قراردادی خود مطلع کنید تا متخصص ترین داوران حقوقی را به شما معرفی کنیم.

خانه داوران ایران

خانه داوران حقوقی دکتر بهنیایی شامل لیست بهترین داوران حقوقی ایران میباشد که شما میتوانید با داور حقوقی مورد انتظار خود مشاوره داشته باشید.

دکتر بهنیایی داور حقوقی

آسیه مجدی
آسیه مجدی | موسسه حقوقی دکتر بهنیایی

آسیه مجدی | موسسه حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

نفیسه صفدری
داور حقوقی نفیسه صفدری

داور حقوقی نفیسه صفدری

تماس با مشاور

مهدی تاجیک خاوه
داور حقوقی مهدی تاجیک خاوه

داور حقوقی مهدی تاجیک خاوه

تماس با مشاور

مریم میرزایی پویینک
داور حقوقی مریم میرزایی پویینک | موسسه حقوقی دکتر بهنیایی

داور حقوقی مریم میرزایی پویینک | موسسه حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

مرتضی عبدالهی
مرتضی عبدالهی | موسسه حقوقی دکتر بهنیایی

مرتضی عبدالهی | موسسه حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

مائده حیدری دولت آباد
مائده حیدری دولت آباد | موسسه حقوقی دکتر بهنیایی

مائده حیدری دولت آباد | موسسه حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

فاطمه کریم زاده
فاطمه کریم زاده | موسسه حقوقی دکتر بهنیایی

فاطمه کریم زاده | موسسه حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

مژگان السادات منصوری نسب
داور حقوقی مژگان السادات منصوری نسب

داور حقوقی مژگان السادات منصوری نسب

تماس با مشاور

حمیدرضا صبوری کلان
حمیدرضا صبوری | موسسه حقوقی دکتر بهنیایی

حمیدرضا صبوری | موسسه حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

شهره شورویی
شهره شورویی | موسسه حقوقی دکتر بهنیایی

شهره شورویی | موسسه حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

مرتضی محمدی
داور حقوقی مرتضی محمدی | موسسه حقوقی دکتر بهنیایی

داور حقوقی مرتضی محمدی | موسسه حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

علی قوچانی
داور حقوقی علی قوچانی | دکتر بهنیایی

داور حقوقی علی قوچانی | دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

سارا زاده عصر
داور حقوقی سارا زاده عصر | دکتر بهنیایی

داور حقوقی سارا زاده عصر | دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

انیس پویان پور
داور حقوقی انیس پویان پور | موسسه حقوقی دکتر بهنیایی

داور حقوقی انیس پویان پور | موسسه حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

انیس پویان پور
داور حقوقی انیس پویان پور | موسسه حقوقی دکتر بهنیایی

داور حقوقی انیس پویان پور | موسسه حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

مجید اکبریان
داور حقوقی کجید اکبریان

داور حقوقی مجید اکبریان

تماس با مشاور

زهرا محمد یاری
داور حقوقی زهرا محمد یاری

داور حقوقی زهرا محمد یاری

تماس با مشاور

راضیه حاتمی مجومرد
داور حقوقی راضیه حاتمی مجومرد | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

داور حقوقی راضیه حاتمی مجومرد | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

زهرا کوهبر
داور حقوقی زهرا کوهبر

داور حقوقی زهرا کوهبر

تماس با مشاور

مجید سروری
داور حقوقی مجید سروری | دکتر بهنیایی

داور حقوقی مجید سروری | دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

زین العابدین مغانلو
داور حقوقی زین العابدین مغانلو

داور حقوقی زین العابدین مغانلو

تماس با مشاور

فاطمه سلیمی
داور حقوقی فاطمه سلیمی

داور حقوقی فاطمه سلیمی

تماس با مشاور

مصطفی سلیمانی
امیر نظمی
امیر نظمی

امیر نظمی

تماس با مشاور

شیرین فدوی نیا
داور حقوقی شیرین فدوی نیا | موسسه حقوقی دکتر بهنیایی

داور حقوقی شیرین فدوی نیا | موسسه حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

سمیرا کهریزی
داور حقوقی سمیرا کهریزی | موسسه حقوقی دکتر بهنیایی

داور حقوقی سمیرا کهریزی | موسسه حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

مرتضی صبوری
مرتضی صبوری | موسسه حقوقی دکتر بهنیایی

مرتضی صبوری | موسسه حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

سمیرا تابع بردبار
داور حقوقی سمیرا تابع بردبار

داور حقوقی سمیرا تابع بردبار

تماس با مشاور

سید محمد رضا موسوی
سید محمد رضا موسوی | موسسه حقوقی دکتر بهنیایی

سید محمد رضا موسوی | موسسه حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

نبی الله کریمی محمدی
نبی الله کریمی محمدی | موسسه حقوقی دکتر بهنیایی

نبی الله کریمی محمدی | موسسه حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

آمنه ابیار
امنه ابیار | موسسه حقوقی دکتر بهنیایی

امنه ابیار | موسسه حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

معصومه رمضان زاده
داور حقوقی معصومه رمضان زاده | بهنیایی

داور حقوقی معصومه رمضان زاده | بهنیایی

تماس با مشاور

علی مظلومی
داور حقوقی علی مظلومی

داور حقوقی علی مظلومی

تماس با مشاور

نصرت شعر باف زاده
داور حقوقی نصرت شعر باف زاده

داور حقوقی نصرت شعر باف زاده

تماس با مشاور

مژگان طالشیان
داور حقوقی مژگان طالشیان | دکتر بهنیایی

داور حقوقی مژگان طالشیان | دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

زهرا عامری برکی
داور حقوقی زهرا عامری برکی

داور حقوقی زهرا عامری برکی

تماس با مشاور

شیوا میدانی
داور حقوقی شیوا میدانی

داور حقوقی شیوا میدانی

تماس با مشاور

سکینه محمدی
داور حقوقی سکینه محمدی

داور حقوقی سکینه محمدی

تماس با مشاور

سید فرید اسدی
داور حقوقی سید فرید اسدی

داور حقوقی سید فرید اسدی

تماس با مشاور

حجت صدفی
داور حقوقی حجت صدفی

داور حقوقی حجت صدفی

تماس با مشاور

زهرا پور کریمی شیرایه
داور حقوقی زهرا پور کریمی شیرایه

داور حقوقی زهرا پور کریمی شیرایه

تماس با مشاور

زهرا حمیدی
داور حقوقی زهرا حمیدی | موسسه حقوقی دکتر بهنیایی

داور حقوقی زهرا حمیدی | موسسه حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

فریبا حسن پور
فریبا حسن پور داور حقوقی

فریبا حسن پور داور حقوقی

تماس با مشاور

سید حسن بابایی
سید حسن بابایی | موسسه حقوقی دکتر بهنیایی

سید حسن بابایی | موسسه حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

علیرضا افشاری وقار
علیرضا افشاری | موسسه حقوقی دکتر بهنیایی

علیرضا افشاری | موسسه حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

آسیه مجدی
آسیه مجدی | موسسه حقوقی دکتر بهنیایی

آسیه مجدی | موسسه حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

علیرضا داساگر
داور حقوقی علی رضا داساگر

داور حقوقی علی رضا داساگر

تماس با مشاور

آزاده حدادی
آزاده حدادی | موسسه حقوقی دکتر بهنیایی

آزاده حدادی | موسسه حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

فریبا اقبالی
داور حقوقی فریبا اقبالی | دکتر بهنیایی

داور حقوقی فریبا اقبالی | دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

حمیدرضا ترک زادثانیان
داور حقوقی حمیدرضا ترک زادثانیان | دکتر بهنیایی

داور حقوقی حمیدرضا ترک زادثانیان | دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

مهتاب جودکی
داور حقوقی مهتاب جودکی | دکتر بهنیایی

داور حقوقی مهتاب جودکی | دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

زهرا امامی
داور حقوقی زهرا امامی | موسسه حقوقی دکتر بهنیایی

داور حقوقی زهرا امامی | موسسه حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

هشام مدنی
داور حقوقی هشام مدنی

داور حقوقی هشام مدنی

تماس با مشاور

مسعود طاهری
داور حقوقی مسعود طاهری | دکتر بهنیایی

داور حقوقی مسعود طاهری | دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

علی رعنا زاده
داور حقوقی علی رعنا زاده

داور حقوقی علی رعنا زاده

تماس با مشاور

مهدی فتحی دمساز
داور حقوقی مهدی فتحی دمساز | دکتر بهنیایی

داور حقوقی مهدی فتحی دمساز | دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

اشکان غضنفری
داور حقوقی اشکان غضنفریچ

داور حقوقی اشکان غضنفری

تماس با مشاور

محمد حسین بینش جو
داور حقوقی محمد حسین بینش جو

داور حقوقی محمد حسین بینش جو

تماس با مشاور

ابولقاسم قربانی
داور حقوقی ابولقاسم قربانی

داور حقوقی ابولقاسم قربانی

تماس با مشاور

شیما ناطقیان
داور حقوقی شیما ناطقیان

داور حقوقی شیما ناطقیان

تماس با مشاور

هانیه سادات سید اسمعیل
داور حقوقی هانیه سادات سید اسمعیل

داور حقوقی هانیه سادات سید اسمعیل

تماس با مشاور

علی عقیلی
داور حقوقی علی عقیلی | موسسه حقوقی دکتر بهنیایی

داور حقوقی علی عقیلی | موسسه حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

سحر عبدالهی
سحر عبدالهی | موسسه حقوقی دکتر بهنیایی

سحر عبدالهی | موسسه حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

حسین طوسی
حسین طوسی | موسسه حقوقی دکتر بهنیایی

حسین طوسی | موسسه حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

میترا خاکی داودی
میتزا خاکی داودی | موسسه حقوقی دکتر بهنیایی

میترا خاکی داودی | موسسه حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

بی گرد رشیدی
داور حقوقی بی گرد رشیدی | دکتر بهنیایی

داور حقوقی بی گرد رشیدی | دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

فاطمه آقچه کهریزی
داور حقوقی فاطمه آقچه کهریزی | دکتر بهنیایی

داور حقوقی فاطمه آقچه کهریزی | دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

ابراهیم کوروشی
داور حقوقی ابراهیم کورشی

داور حقوقی ابراهیم کورشی

تماس با مشاور

کیخسرو سنجری
داور حقوقی کیخسرو سنجری | موسسه حقوقی دکتر بهنیایی

داور حقوقی کیخسرو سنجری | موسسه حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

خدیجه اربابیان
داور حقوقی خدیجه اربابیان

داور حقوقی خدیجه اربابیان

تماس با مشاور

فاطمه صفایی کوچکسرایی
داور حقوقی فاطمه صفایی کوچکسرایی

داور حقوقی فاطمه صفایی کوچکسرایی

تماس با مشاور

نعیمه میری
داور حقوقی نعیمه میری | دکتر بهنیایی

داور حقوقی نعیمه میری | دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

فاطمه دوستی
داور حقوقی فاطمه دوستی | دکتر بهنیایی

داور حقوقی فاطمه دوستی | دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

فاطمه جوکار
داور حقوقی فاطمه جوکار | داوران حقوقی دکتر بهنیایی

داور حقوقی فاطمه جوکار | داوران حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

آتنا حاجی گل
داور حقوقی آتنا حاجی گل

داور حقوقی آتنا حاجی گل

تماس با مشاور

غلام رضا متدین اعتمادی
داور حقوقی غلام رضا متدین اعتمادی

داور حقوقی غلام رضا متدین اعتمادی

تماس با مشاور

فاطمه نیازیان
داور حقوقی فاطمه نیازیان

داور حقوقی فاطمه نیازیان

تماس با مشاور

حسن ایمانی تیله نویی
داور حقوقی حسن ایمانی تیله نویی

داور حقوقی حسن ایمانی تیله نویی

تماس با مشاور

مینا میرزایی
داور حقوقی مینا میرزایی

داور حقوقی مینا میرزایی

تماس با مشاور

عرفان اویسی
داور حقوقی عرفان اویسی

داور حقوقی عرفان اویسی

تماس با مشاور

ملیحه نظری پور
داور حقوقی ملیحه نظری پور

داور حقوقی ملیحه نظری پور

تماس با مشاور

راضیه حاتمی مجومرد
داور حقوقی راضیه حاتمی مجومرد

داور حقوقی راضیه حاتمی مجومرد

تماس با مشاور

معصومه نیک روش رستمی
داور حقوقی معصومه نیک روش رستمی

داور حقوقی معصومه نیک روش رستمی

تماس با مشاور

خاطره خالقی
داور حقوقی خاطره خالقی

موسسه حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

تانیا بیات
پریا زرافشان
علی حسامی
بهاره سربی
اسماعیل عمرانی
سید شهرام شریعت پناهی
داور حقوقی سید شهرام شریعت پناهی

دوره های داوری دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

عارف علمدارلو
سمین کدخدا
مهدی گنجیان خناری
تهمینه محمد قلی
داور حقوقی تهمینه محمد قلی

داور حقوقی تهمینه محمد قلی

تماس با مشاور

رحیم میرزایی قره قشلاقی
داور حقوقی رحیم میرزایی قره قشلاقی

داور حقوقی رحیم میرزایی قره قشلاقی

تماس با مشاور

هانیه السادات اخوان کاظمی
داور حقوقی هانیه السادات اخوان کاظمی

هانیه السادات اخوان کاظمی

تماس با مشاور

محمد صابر جهرمی
داور حقوقی محمد صابر جهرمی

دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

سید حمید حسینی
آیدا فخری
محبوبه تمیزی
نگار ولی یاری اسکندری
رضا تنها
رضا دده خانی
شهاب ادواری
داور حقوقی شهاب ادواری

موسسه حقوقی دکتربهنیایی

تماس با مشاور

رضا کشاورز
منصوره نگهداری
خاطره خالقی
داور حقوقی خاطره خالقی

داور حقوقی خاطره خالقی

تماس با مشاور

سجاد کلانتر زاده سعد آباد
سحر منفرد
داور حقوقی خانم سحر منفرد

داور حقوقی سحر منفرد(داور حقوقی دوره های حقوقی دکتر بهنیایی)

تماس با مشاور

امیر حسین میرزا پور
معصومه حبیبی داور
سیده محدثه بهبودی
رضا خزائی
نرگس حیدرزاده
داور حقوقی نرگس حیدرزاده

داور حقوقی نرگس حیدرزاده

تماس با مشاور

تینا سهرابی
حمید رضا خفیج
داور حقوقی حمید رضا خفیج

داور حقوقی حمید رضا خفیج

تماس با مشاور

آذین کرمی مکوند
داور حقوقی آذین کرمی مکوند

داور حقوقی آذین کرمی مکوند

تماس با مشاور

معصومه مجیدی حصار
داور حقوقی معصومه مجیدی حصار

داور حقوقی معصومه مجیدی حصار

تماس با مشاور

سارا میرازازاده جواهری
داور حقوقی سارا میرازازاده جواهری

سارا میرازازاده جواهری

تماس با مشاور

فاطمه کوهبر
داور حقوقی فاطمه کوهبر

داور حقوقی فاطمه کوهبر

تماس با مشاور

مریم جلیلی
داور حقوقی مریم جلیلی

داور حقوقی مریم جلیلی

تماس با مشاور

محمد رضا اکبری
نعیمه میری
سمیه سادات شریعتی
سمیه نوزارع
فرشاد رضائی
محسن ثابت قدم جهرمی
فرهاد داوری نژاد
داور حقوقی فرهاد داوری نژاد

داور حقوقی فرهاد داوری نژاد

تماس با مشاور

زینب علیزاده
فرزاد شفیعی
حسن خادم الحسینی اردکانی
داور حقوقی حسین خادم الحسینی اردکانی

داور حقوقی حسن خادم الحسینی اردکانی

تماس با مشاور

امیر حسین اسایش
داور حقوقی امیر حسین اسایش

داور حقوقی امیر حسین اسایش

تماس با مشاور

فاطمه محمدی
داور حقوقی فاطمه محمدی

فاطمه محمدی

تماس با مشاور

عادله کندری
داور حقوقی عادله کندری

داور حقوقی عادله کندری

تماس با مشاور

نسترن مبشری
داور حقوقی نسترن مبشری

داور حقوقی نسترن مبشری

تماس با مشاور

امیرحسین مراد
داور حقوقی امیرحسین مراد

داور حقوقی امیرحسین مراد

تماس با مشاور

زهرا مختاری
داور حقوقی زهرا مختاری

داور حقوقی زهرا مختاری

تماس با مشاور

سیلوا سالارپور
داور حقوقی سیلوا سالارپور

داور حقوقی سیلوا سالارپور

تماس با مشاور

کاوه صدیق زاده
داور حقوقی کاوه صدیق زاده

داور حقوقی کاوه صدیق زاده

تماس با مشاور

مهتاب میرزائی زاد سراوانی
داور حقوقی مهتاب میرزائی زاد سراوانی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

داور حقوقی مهتاب میرزائی زاد سراوانی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

مهتاب میرزائی زاد سراوانی
داور حقوقی مهتاب میرزائی زاد سراوانی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

داور حقوقی مهتاب میرزائی زاد سراوانی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

محمد جواد رفیعیان
داور حقوقی محمد جواد رفیعیان

داور حقوقی محمد جواد رفیعیان

تماس با مشاور

پرستو پورحسینی
داور حقوقی پرستو پورحسینی

داور حقوقی پرستو پورحسینی

تماس با مشاور

زهرا ولی زاده
داور حقوقی زهرا ولی زاده

داور حقوقی زهرا ولی زاده

تماس با مشاور

فهینه زرافشان
داور حقوقی فهینه زرافشان

داور حقوقی فهینه زرافشان

تماس با مشاور

ویدا نادی
داور حقوقی ویدا نادی

داور حقوقی ویدا نادی

تماس با مشاور

بهزاد قادری راد
داور حقوقی بهزاد قادری راد

داور حقوقی بهزاد قادری راد

تماس با مشاور

سپیده امینی فشمی
داور حقوقی سپیده امینی فشمی

داور حقوقی سپیده امینی فشمی

تماس با مشاور

عفت فتح الله بیگی
داور حقوقی عفت فتح الله بیگی

داور حقوقی عفت فتح الله بیگی

تماس با مشاور

مریم امانی رشت آبادی
داور حقوقی مریم امانی رشت آبادی

داور حقوقی مریم امانی رشت آبادی

تماس با مشاور

داوود مهرایین
داور حقوقی داوود مهرایین |  دوره های داوری دکتر بهنیایی

داور حقوقی داوود مهرایین | دوره های داوری دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

سیدمرتضی هاشمی
داور حقوقی سیدمرتضی هاشمی

داور حقوقی دوره های دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

داوود مهرآیین
مصطفی دوزینی
داور حقوقی مصطفی دوزینی

داور حقوقی مصطفی دوزینی

تماس با مشاور

اکرم ضابطی
داور حقوقی اکرم ضابطی

داور حقوقی اکرم ضابطی

تماس با مشاور

زهرا کشتکار
داور حقوقی زهرا کشتکار

داور حقوقی زهرا کشتکار

تماس با مشاور

سیدحسین هاشمی
داور حقوقی سیدحسین هاشمی

داور حقوقی سیدحسین هاشمی

تماس با مشاور

علیرضا میرزائی
داور حقوقی علیرضا میرزائی

داور حقوقی علیرضا میرزائی

تماس با مشاور

مریم عسکری
داور حقوقی مریم عسکری

داور حقوقی مریم عسکری

تماس با مشاور

محمد شهریار گیگلو
محمد شهریار کیگلو داور حقوقی

محمد شهریار گیگلو داور حقوقی

تماس با مشاور

دلیقان عطاپور
داور حقوقی دلیقان عطاپور

داور حقوقی دلیقان عطاپور

تماس با مشاور

سمیرا بحرانی
داور حقوقی سمیرا بحرانی

داور حقوقی سمیرا بحرانی

تماس با مشاور

مهدی عسکری
داور حقوقی مهدی عسکری

داور حقوقی مهدی عسکری

تماس با مشاور

امید لازمی بناب
داور حقوقی امید لازمی بناب

داور حقوقی امید لازمی بناب

تماس با مشاور

زهرا شعبانی زعیم
زهرا شعبانی زعیم داور حقوقی | دوره های داوری دکتر بهنیایی

زهرا شعبانی زعیم داور حقوقی | دوره های داوری دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

سیدیگانه هاشمی
داور حقوقی سیدیگانه هاشمی

داور حقوقی سیدیگانه هاشمی

تماس با مشاور

فاطمه میرمعصومی
داور حقوقی فاطمه السادات میرمعصومی

داور حقوقی فاطمه السادات میرمعصومی

تماس با مشاور

مریم نژادمقدم زنجانی
داور حقوقی مریم نژادمقدم زنجانی

داور حقوقی مریم نژادمقدم زنجانی

تماس با مشاور

مسعود طهماسبی
داور حقوقی مسعود طهماسبی

داور حقوقی مسعود طهماسبی

تماس با مشاور

 نقش داور مستقل در حل و فصل اختلافات

داوران مستقلی که تخصص کافی در رشته ی داوری به دست آورده اند می توانند در زمینه ی داوری قراردادها و حل و فصل اختلافات حقوقی نقش موثری ایفا کنند؛ تجار ترجیح میدهند اختلافات خود را به نهاد مستقلی ارجاع دهند که البته تخصص کافی هم در زمینه ی داوری داشته باشند؛ بنیاد حقوقی جاد با مدیریت آقای دکتر بهنام بهنیایی در راستای تربیت داورانی که بتوانند به خوبی به تنظیم موافقتنامه ی داوری و حل و فصل اختلافات داوری و صدور یک رای قطعی و لازم الاجرا بپردازند گام بزرگی برداشته است. استقبال بینظیر مردم از نهاد داوری و بهره مندی از کمک داوران در طی این سال ها منجر به این شد تا بنیاد حقوقی جاد با جدیت بیشتری به پرورش داوران و از طرفی گسترش فرهنگ نهاد داوری روی بیاورد. جهت کسب مشاوره ی بیشتر در زمینه ی انتخاب داور با دفاتر ما تماس حاصل فرمایید. ۰۲۱۷۲۴۱۸۸۱۸ ۰۲۱۷۱۰۵۷۱۱۳ ۰۹۱۹۹۰۰۵۰۰۷

ژیلا قنبری
کارت ویزیت دوره های داوری ژیلا قنبری | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری ژیلا قنبری | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

معصومه رحمانی نژاد
کارت ویزیت دوره های داوری خانم رحمانی نژاد | بنیاد حقوقی

کارت ویزیت دوره های داوری خانم رحمانی نژاد | بنیاد حقوقی

تماس با مشاور

سارا آرمانپور
سارا آرمانپور

سارا آرمانپور

تماس با مشاور

وحید طهماسبی
کارت ویزیت دوره های داوری وحید طهماسبی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری وحید طهماسبی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

فرهود مدبر
کارت ویزیت دوره های داوری فرهود مدبر | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری فرهود مدبر | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

محمد اسماعیلی
داور حقوقی محمد اسماعیلی | دکتر بهنیایی

محمد اسماعیلی

تماس با مشاور

مژگان نادری
داور حقوقی مژگان نادری

داور حقوقی مژگان نادری

تماس با مشاور

حسین سلمانی
داور حقوقی حسین سلمانی

داور حقوقی حسین سلمانی

تماس با مشاور

زهرا شکری زاده
داور حقوقی زهرا شکری زاده

داور حقوقی زهرا شکری زاده

تماس با مشاور

سارا بخشی
داور حقوقی سارا بخشی

داور حقوقی سارا بخشی

تماس با مشاور

بهاره محمودی
کارت ویزیت دوره های داوری بهاره محمودی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری بهاره محمودی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

زهرا بیاتی
کارت ویزیت دوره های داوری زهرا بیاتی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری زهرا بیاتی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

رویا تهمزی
کارت ویزیت دوره های داوری رویا تهمزی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری رویا تهمزی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

محمدرضا فراهانی
کارت ویزیت دوره های داوری محمدرضا فراهانی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری محمدرضا فراهانی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

نجمه کفشکار کیاساری
کارت ویزیت دوره های داوری نجمه کفشکار کیاساری | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری نجمه کفشکار کیاساری | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

فاطمه نوازنی
داور حقوقی فاطمه نوازنی

داور حقوقی فاطمه نوازنی

تماس با مشاور

فاطمه دل قندی
داور حقوقی فاطمه دل قندی  | دکتر بهنیایی

داور حقوقی فاطمه دل قندی | دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

سید باقر حسینیان
داور حقوقی سید باقر حسینیان | دکتر بهنیایی

داور حقوقی سید باقر حسینیان | دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

محمدرضا مروی صباغ
داور حقوقی محمدرضا مروی صباغ

داور حقوقی محمدرضا مروی صباغ

تماس با مشاور

مهرداد رنجبر
داور حقوقی مهرداد رنجبر

داور حقوقی مهرداد رنجبر

تماس با مشاور

رامبد خدادادیان
کارت ویزیت دوره های داوری رامبد خدادادیان | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری رامبد خدادادیان | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

زهرا آرامون
کارت ویزیت دوره های داوری زهرا آرامون | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری زهرا آرامون | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

فاطمه شیری
کارت ویزیت دوره های داوری فاطمه شیری | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری فاطمه شیری | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

امین غلامپور
کارت ویزیت دوره های داوری امین غلامپور | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری امین غلامپور | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

غلامرضا جباری کلخوران
کارت ویزیت دوره های داوری غلامرضا جباری کلخوران | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری غلامرضا جباری کلخوران | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

فاطمه هزار جریبی
داور حقوقی فاطمه هزار جریبی | دکتر بهنیایی

داور حقوقی فاطمه هزار جریبی | دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

امیر زارعی
داور حقوقی امیر زارعی | دکتر بهنیایی

داور حقوقی امیر زارعی | دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

حمیدرضا رنجبر
داور حقوقی حمیدرضا رنجبر | دکتر بهنیایی

داور حقوقی حمیدرضا رنجبر | دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

سیمین عنایتی ماچک پشتی
داور حقوقی سیمین عنایتی ماچک پشتی

داور حقوقی سیمین عنایتی ماچک پشتی

تماس با مشاور

سید محمد امین حسینی
رحیم دانش آموز
کارت ویزیت دوره های داوری رحیم دانش آموز | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری رحیم دانش آموز | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

یاسر سبحانی
کارت ویزیت دوره های داوری یاسر سبحانی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری یاسر سبحانی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

الهام عبدالصمدی
کارت ویزیت دوره های داوری الهام عبدالصمدی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری الهام عبدالصمدی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

مریم کرمی
کارت ویزیت دوره های داوری مریم کرمی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری مریم کرمی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

مرتضی اسدی
کارت ویزیت دوره های داوری مرتضی اسدی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری مرتضی اسدی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

الهام زحمت کش فرد شیرازی
داور حقوقی الهام زحمت کش فردشیرازی   | دکتر بهنیایی

داور حقوقی الهام زحمت کش فردشیرازی | دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

جابر مفرح
داور حقوقی جابر مفرح | دکتر بهنیایی

داور حقوقی جابر مفرح | دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

سحر کلان تری
سحر کلان تری

سحر کلان تری

تماس با مشاور

نرگس السادات طباطبائی
داور حقوقی نرگس السادات طباطبائی

داور حقوقی نرگس السادات طباطبائی

تماس با مشاور

حسین ایمانی تیله نوئی
داور حقوقی حسین ایمانی تیله نوئی

داور حقوقی حسین ایمانی تیله نوئی

تماس با مشاور

هرآنچه نیاز است داوران بدانند

مزایای داوری حقوقی

داوری علاوه بر اینکه موجب می شود رسیدگی در خارج از دادگاه ها اتفاق بیوفتد و رسیدگی ها سریعتر اتفاق بیوفتد، موجب اشتغال زایی برای تعداد زیادی از اشخاص اعم از کارشناسان حقوقی و حتی افرادی که در رشته های دیگری غیر از حقوق تحصیل کرده اند نیز بشود. به علاوه همه ی کسانی که در زمینه ی داوری ورود کرده اند و در این حوزه به صورت تخصصی فعالیت خود را آغاز و ادامه داده اند به خوبی شناخته شده اند و با توجه به اینکه در زمینه ی داوری رقابت بسیار کمتر از زمینه های وکالتی است فلذا این امر موجب شده است تا در عرصه ی خود به نوعی تکتاز شوند و دیگر افراد قدرت رقابت با این اشخاص را نداشته باشند.

باید توجه کنید حوزه ی داوری با اینکه به خوبی در میان قشر حقوقی شناخته شده نیست اما به زودی تعداد زیادی از افراد وارد این حوزه می شوند بنابراین کلیه کسانی که زودتر از دیگران به این حوزه ی کاری ورود کرده اند قطعا می توانند موفق تر عمل کنند. توصیه ی ما به همه کسانی که قصد ورود در این حوزه ی کاری را دارند این است که نه تنها از آموزش های داوری به خوبی بهره بگیرند بلکه در این زمینه پژوهش کنند و به واسطه ی فعالیت های پژوهشی در زمینه ی داوری بهتر شناخته شوند.

مرضیه آقاسی
داور حقوقی مرضیه آقاسی | دکتر بهنیایی

داور حقوقی مرضیه آقاسی | دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

سارا مرادیان
کارت ویزیت دوره های داوری سارا مرادیان | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری سارا مرادیان | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

محمدرضا مهران نیا
کارت ویزیت دوره های داوری محدرضا مهران نیا | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری محدرضا مهران نیا | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

عاطفه نصوری
کارت ویزیت دوره های داوری عاطفه نصوری | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری عاطفه نصوری | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

زهرا کیانی
کارت ویزیت دوره های داوری زهرا کیانی| بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری زهرا کیانی| بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

سید شهاب حسینی
کارت ویزیت دوره های داوری سید شهاب حسینی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری سید شهاب حسینی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

راضیه موسوی
کارت ویزیت دوره های داوری راضیه موسوی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری راضیه موسوی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

نسرین جلیل پور
کارت ویزیت دوره های داوری نسرین جلیل پور | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری نسرین جلیل پور | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

درنا هاشمی
کارت ویزیت دوره های داوری خانم هاشمی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری خانم عبدالصمدی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

وحیده بهادری کیا
کارت ویزیت دوره های داوری بهادری کیا | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری بهادری کیا | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

ریحانه راست قامت
کارت ویزیت دوره های داوری ریحانه راست قامت | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری ریحانه راست قامت | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

پریسا امینیان
داور حقوقی پریسا امینیان | دکتر بهنیایی

داور حقوقی پریسا امینیان | دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

منوچهر جمالزاده
کارت ویزیت دوره های داوری رامبد خدادادیان | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری رامبد خدادادیان | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

نادر موسوی
کارت ویزیت دوره های داوری نادر موسوی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری نادر موسوی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

زینب کلهری
کارت ویزیت دوره های داوری زینب کلهری | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری زینب کلهری | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

سمیه محمودی
کارت ویزیت دوره های داوری سمیه محمودی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری سمیه محمودی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

پرستو سرچمی
کارت ویزیت دوره های داوری پرستو سرچمی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری پرستو سرچمی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

آناهیتا نعمتی
داور حقوقی آناهیتا نعمتی | دکتر بهنیایی

داور حقوقی آناهیتا نعمتی | دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

مصطفی نادر بیگی
کارت ویزیت دوره های داوری مصطفی نادر بیگی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری مصطفی نادر بیگی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

داوود ویراسته
کارت ویزیت دوره های داوری داوود ویراسته | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری داوود ویراسته | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

زهرا معماریان
کارت ویزیت دوره های داوری زهرا معماریان | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری زهرا معماریان | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

شیرین لویمی
کارت ویزیت دوره های داوری شیرین لویمی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری شیرین لویمی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

نفیسه داوری پور
کارت ویزیت دوره های داوری نفیسه داوری پور | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری نفیسه داوری پور | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

مرسده مجاورزرگر
داور حقوقی مرسده مجاورزرگر | دکتر بهنیایی

داور حقوقی مرسده مجاورزرگر | دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

هرآنچه نیاز است داوران بدانند

درآمد داوران حقوقی

درآمد داوران حقوقی به ویژه در زمینه ی داوری های تجاری بین المللی بسیار بیشتر از حد تصور است چرا که یک قرارداد تجاری بسیار معمولی و حتی می توان گفت سطح پایین کمتر از صد میلیون تومان نمی تواند باشد که در این حالت داوران معمولا درصدی از مبلغ قرارداد را دریافت می کنند؛ قطعا داورانی که جدی تر در این حوزه ورود کرده اند و از تخصص بالاتری برخوردار هستند و از طرفی بهتر هم شناخته شده اند.

 

مرتضی عباسی
کارت ویزیت دوره های داوری مرتضی عباسی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری مرتضی عباسی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

میلاد عیوضی
کارت ویزیت دوره های داوری میلاد عیوضی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری میلاد عیوضی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

هستی کوشا
کارت ویزیت دوره های داوری هستی کوشا | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری هستی کوشا | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

فتح الله علیزاده
کارت ویزیت دوره های داوری فتح الله علیزاده | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری فتح الله علیزاده | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

الناز شرفی
کارت ویزیت دوره های داوری الناز شرفی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری الناز شرفی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

آذر اچاک
داور حقوقی آذر اچاک

داور حقوقی آذر اچاک

تماس با مشاور

النار ابارشی
داور حقوقی النار ابارشی

داور حقوقی النار ابارشی

تماس با مشاور

مسیح آجی زاده
کارت ویزیت دوره های داوری مسیح آجی زاده | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری مسیح آجی زاده | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

مجید شهریاری
کارت ویزیت دوره های داوری مجید شهریاری | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری مجید شهریاری | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

حمید منصور سمائی
کارت ویزیت دوره های داوری حمید منصور سمائی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری حمید منصور سمائی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

فرشته نورانی
کارت ویزیت دوره های داوری فرشته نورانی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری فرشته نورانی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

ابراهیم کنگری
کارت ویزیت دوره های داوری ابراهیم کنگری | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری ابراهیم کنگری | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

حسین طوسی
داور حقوقی حسین طوسی

داور حقوقی حسین طوسی

تماس با مشاور

مریم جلیلی
داور حقوقی داور حقوقی النار ابارشی

داور حقوقی داور حقوقی النار ابارشی

تماس با مشاور

معصومه محمدی
کارت ویزیت دوره های داوری معصومه محمدی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری معصومه محمدی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

محبوبه سعادتی
کارت ویزیت دوره های داوری محبوبه سعادتی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری محبوبه سعادتی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

فاطمه رجل
کارت ویزیت دوره های داوری فاطمه رجل | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری فاطمه رجل | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

فلور قاسم زاده
کارت ویزیت دوره های داوری فاطمه رجل | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری فاطمه رجل | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

امیرعلی مهرآبادی
کارت ویزیت دوره های داوری امیرعلی مهرآبادی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری امیرعلی مهرآبادی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

نرگس خجندی جزی
داور حقوقی نرگس خجندی جزی | موسسه حقوقی دکتر بهنیایی

داور حقوقی نرگس خجندی جزی | موسسه حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

بهناز ابولحسنی
داور حقوقی بهناز ابولحسنی

داور حقوقی بهناز ابولحسنی

تماس با مشاور

مهران سلیمی طاری
کارت ویزیت دوره های داوری مهران سلیمی طارمی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری مهران سلیمی طارمی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

حسین رضایی فرد
کارت ویزیت دوره های داوری حسین رضایی فرد | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری حسین رضایی فرد | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

فاطمه نوری
کارت ویزیت دوره های داوری فاطمه نوری | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری فاطمه نوری | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

فرزانه غلامحسین پور
کارت ویزیت دوره های داوری فرزانه غلامحسین پور | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری فرزانه غلامحسین پور | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

عبدالعلی نوری
کارت ویزیت دوره های داوری عبدالعلی نوری | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری عبدالعلی نوری | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

امیر صراف
داور حقوقی امیر صراف | موسسه حقوقی دکتر بهنیایی

داور حقوقی امیر صراف | موسسه حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

فاطمه عارفی کیا
داور حقوقی فاطمه عارفی کیا

داور حقوقی فاطمه عارفی کیا

تماس با مشاور

هرآنچه نیاز است داوران بدانند

داوری بین المللی

این سوال برای بسیاری از داوران مطرح است که ایا برای فعالیت به عنوان داور بین المللی نیاز به دانستن زبان انگلیسی یا دیگر زبان ها داریم یا خیر؟ بسیاری از داوران در جلسات خود از یک مترجم همراه استفاده میکنند و لزوما داور نباید در زمینه ی زبان های خارجی تسلط کاملی داشته باشد چرا که چنین چیزی ممکن نیست؛گاها پیش می آید که داور به زبان انگلیسی یا فرانسوی تسلط کافی دارد اما یکی از طرفین دعوا از کشورهایی است که زبان آنها غیر از انگلیسی است و به زبان انگلیسی نیز تسلط خوبی ندارد بنابراین در این حالت نیز کمک گرفتن از یک مترجم همراه به داوران توصیه می شود.داوری بین المللی دکتر بهنیایی

عباس مخملباف
کارت ویزیت دوره های داوری عباس مخملباف | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری عباس مخملباف | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

پروین یزدانی مطلق
کارت ویزیت دوره های داوری خانم پروین یزدانی مطلق | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری پروین یزدانی مطلق | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

فهیمه سادات علیکی
کارت ویزیت دوره های داوری خانم فهیمه سادات علیکی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری خانم فهیمه سادات علیکی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

مصطفی دوزینی
کارت ویزیت دوره های داوری آقای مصطفی دوزینی | بنیاد حقوقی دکتر

کارت ویزیت دوره های داوری آقای مصطفی دوزینی | بنیاد حقوقی دکتر

تماس با مشاور

غلامرضا مرسلی خیاوی
کارت ویزیت دوره های داوری آقای غلامرضا مرسلی خیاوی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری آقای غلامرضا مرسلی خیاوی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

یکتا بهنام رودسری
داور حقوقی یکتا بهنام رودسری | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

داور حقوقی یکتا بهنام رودسری | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

نغمه سادات حسینی
داور حقوقی نغمه سادات حسینی

داور حقوقی نغمه سادات حسینی

تماس با مشاور

مهدیه خیری
حدیث دموخی
ارت ویزیت دوره های داوری حدیث دموخی | بنیاد حقوقی دکتر

ارت ویزیت دوره های داوری حدیث دموخی | بنیاد حقوقی دکتر

تماس با مشاور

گیتی کاشانی زاده
کارت ویزیت دوره های داوری خانم گیتی کاشانی زاده | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری خانم گیتی کاشانی زاده | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

سید شهرام شریعت پناهی
کارت ویزیت دوره های داوری آقای سیدشهرام پناهی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری آقای سیدشهرام پناهی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

ملیحه سادات عطری
کارت ویزیت دوره های داوری ملیحه سادات عطری | بنیاد حقوقی دکتر

کارت ویزیت دوره های داوری ملیحه سادات عطری | بنیاد حقوقی دکتر

تماس با مشاور

ملیکا سادات حسینی
داور حقوقی ملیکا سادات حسینی | دکتر بهنیایی

داور حقوقی ملیکا سادات حسینی | دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

محمد امین سلیمانی
داور حقوقی محمد امین سلیمانی

داور حقوقی محمد امین سلیمانی

تماس با مشاور

توحید عبادی
کارت ویزیت دوره های داوری توحید عبادی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری توحید عبادی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

زهرا صالحی
ارت ویزیت دوره های داوری زهرا صالحی | بنیاد حقوقی دکتر

ارت ویزیت دوره های داوری زهرا صالحی | بنیاد حقوقی دکتر

تماس با مشاور

محمد جواد کلانتر زاده
کارت ویزیت دوره های داوری آقای محمد جواد کلانترزاده | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری آقای محمد جواد کلانترزاده | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

یعقوب خزائی
کارت ویزیت دوره های داوری آقای یعقوب خزائی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری آقای یعقوب خزائی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

خدیجه بهمنی
کارت ویزیت دوره های داوری خانم خدیجه بهمنی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری خانم خدیجه بهمنی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

آناهیتا نعمت
داور حقوقی آناهیتا نعمت | دکتر بهنیایی

داور حقوقی آناهیتا نعمت | دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

امیر نظمی
داور حقوقی امیر نظمی

داور حقوقی امیر نظمی

تماس با مشاور

امیر رضا مددی
کارت ویزیت دوره های داوری آقای رضا مددی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری آقای رضا مددی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

سمانه حیدری
کارت ویزیت دوره های داوری خانم سمانه حیدری | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری خانم سمانه حیدری | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

مریم چرم دوز
کارت ویزیت دوره های داوری خانم مریم چرم دوز | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری خانم مریم چرم دوز | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

پرناز سعید پور
کارت ویزیت دوره های داوری پرنازسعیدپور | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری پرنازسعیدپور | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

دینا توکلی طرقی
کارت ویزیت دوره های داوری خانم دینا توکلی طرقی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری خانم دینا توکلی طرقی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

فریبا باقری توفیقی
داور حقوقی فریبا باقری توفیقی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

داور حقوقی فریبا باقری توفیقی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

عیسی حسنلو
داور حقوقی عیسی حسنلو

داور حقوقی عیسی حسنلو

تماس با مشاور

هرآنچه نیاز است داوران بدانند

نمایندگی داوری حقوقی

کسانی که در خانه داوران ایران نام ایشان را ملاحظه می کنید از افراد آموزش دیده ی این مرکز هستند که همه از پشتیبانی علمی و آموزشی برخوردارند و میتوانند در صدور رای خود از پشتیبانی موسسه استفاده کنند. بسیاری از داوران فعال و آموش دیده ی ما که دارای تجربه ی خوبی در زمینه ی داوری های تجاری نیز هستند در شهرستان ها فعالیت خود را به عنوان نماینده آغاز کردند که این موضوع نویدبخش ایجاد تحولی در ایجاد فرهنگ داوری در سراسر کشور است. داوری حقوقی به این امر کمک زیادی میکند که علاوه بر اینکه به روند انجام پرونده های حقوقی سرعت ببخشد هزینه های طرفین را بسیار کم کند؛ این امر به ویژه در پرونده های تجاری بسیاری مهم است؛ ضمن اینکه محرمانگی بالا در داوری پرونده ها نیز از دیگر مزایایی است که می توان به آن اشاره کرد.

رحیم میرزایی
کارت ویزیت دوره های داوری آقای رحیم میرزایی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری آقای رحیم میرزایی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

فاطمه پور فرامرز کاروانسرا
امیر ترابی
کارت ویزیت دوره های داوری امیر ترابی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری امیر ترابی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

انیس شمس آبادی
ارت ویزیت دوره های داوری انیس شمس آبادی | بنیاد حقوقی دکتر

ارت ویزیت دوره های داوری انیس شمس آبادی | بنیاد حقوقی دکتر

تماس با مشاور

راضیه علیپور
ارت ویزیت دوره های داوری راضیه علیپور | بنیاد حقوقی دکتر

ارت ویزیت دوره های داوری راضیه علیپور | بنیاد حقوقی دکتر

تماس با مشاور

سهراب قزوینی کنشتی
فائزه محمدی حسنلوئی
کارت ویزیت دوره های داوری خانم فائزه حسنلو | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری خانم فائزه حسنلو | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

الهام احمدی
کارت ویزیت دوره های داوری الهام احمدی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری الهام احمدی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

توران زمانی
ارت ویزیت دوره های داوری توران زمانی | بنیاد حقوقی دکتر

ارت ویزیت دوره های داوری توران زمانی | بنیاد حقوقی دکتر

تماس با مشاور

زهره ابراهیمی
ارت ویزیت دوره های داوری زهره ابراهیمی | بنیاد حقوقی دکتر

ارت ویزیت دوره های داوری زهره ابراهیمی | بنیاد حقوقی دکتر

تماس با مشاور

آرزو اسماعیلی
کارت ویزیت دوره های داوری آرزو اسماعیلی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری آرزو اسماعیلی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

امیر مصیب
کارت ویزیت دوره های داوری امیر مصیب | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری امیر مصیب | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

زیور باقری
کارت ویزیت دوره های داوری آقای حمید شعبانی برزگر | بنیاد حقوقی دکتر

کارت ویزیت دوره های داوری آقای حمید شعبانی برزگر | بنیاد حقوقی دکتر

تماس با مشاور

سید محمد جواد جعفری الجزایری
کارت ویزیت دوره های داوری آقای سیدمحمدجواد جعفری الجزایری | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری آقای سیدمحمدجواد جعفری الجزایری | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

حسین مصطفی پور کندلوس
ارت ویزیت دوره های داوری آقای حسین مصطفی پورکندلوس | بنیاد حقوقی دکتر

ارت ویزیت دوره های داوری آقای حسین مصطفی پورکندلوس | بنیاد حقوقی دکتر

تماس با مشاور

طاهره جمالی
کارت ویزیت دوره های داوری خانم طاهره جمالی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری خانم طاهره جمالی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

افسانه حاجیلو
کارت ویزیت دوره های داوری افسانه حاجیلو | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری افسانه حاجیلو | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

امین منصورفر
ارت ویزیت دوره های داوری آقای امین منصورفر | بنیاد حقوقی دکتر

ارت ویزیت دوره های داوری آقای امین منصورفر | بنیاد حقوقی دکتر

تماس با مشاور

حمید شعبانی برزگر
ارت ویزیت دوره های داوری آقای حمید شعبانی برزگر | بنیاد حقوقی دکتر

ارت ویزیت دوره های داوری آقای حمید شعبانی برزگر | بنیاد حقوقی دکتر

تماس با مشاور

سید مهدی صناعی نیا
کارت ویزیت دوره های داوری آقای سد مهدی صناعی نیا| بنیاد حقوقی دکتر

کارت ویزیت دوره های داوری آقای سد مهدی صناعی نیا| بنیاد حقوقی دکتر

تماس با مشاور

هرآنچه نیاز است داوران بدانند

مراحل تبدیل به داور موفق

برای تبدیل شدن به یک داور موفق پیش از هر چیزی باید علاقه مند به حل و فصل اختلافات باشید و یک فرد متعهد باشید؛ برخی از افراد صرفا به علت اینکه داوری یک حوزه ی پردرآمد است تمایل به ورود به این حوزه را دارند. قطعا برای ورود به حوزه ی داوری تخصصی نیاز به دریافت آموزش دارید؛ آموزش هایی که به شما کمک میکند تا به همه ی جوانب داوری های مدنی و بین المللی واقف شوید؛ علاوه بر این به نکاتی که باید برای نگارش رای داوری رعایت کنید نیز به طور کامل آشنا شوید؛ ما به شما آموزش های جامع دکتر بهنیایی را پیشنهاد میکنیم.

سمیرا اسماعیل زاده آهندای
کارت ویزیت دوره های داوری سمیرا اسماعیل زاده آهندای| بنیاد حقوقی دکتر

کارت ویزیت دوره های داوری سمیرا اسماعیل زاده آهندای| بنیاد حقوقی دکتر

تماس با مشاور

شیدا خالقی
کارت ویزیت دوره های داوری شهرزاد یمینی راد| بنیاد حقوقی دکتر

کارت ویزیت دوره های داوری شهرزاد یمینی راد| بنیاد حقوقی دکتر

تماس با مشاور

فاطمه بارانی
کارت ویزیت دوره های داوری فاطمه بارانی| بنیاد حقوقی دکتر

کارت ویزیت دوره های داوری فاطمه بارانی| بنیاد حقوقی دکتر

تماس با مشاور

مژده اسدی خانوکی
کارت ویزیت دوره های داوری مژده اسدی خانوکی| بنیاد حقوقی دکتر

کارت ویزیت دوره های داوری مژده اسدی خانوکی| بنیاد حقوقی دکتر

تماس با مشاور

محمد سلطانی پور
محمد سلطانی پور

محمد سلطانی پور

تماس با مشاور

علی اکبر حیدر زاده
کارت ویزیت دوره های داوری آقای علی اکبر حیدرزاده فرد| بنیاد حقوقی دکتر

کارت ویزیت دوره های داوری آقای علی اکبر حیدرزاده فرد| بنیاد حقوقی دکتر

تماس با مشاور

عاطفه عبدالعلی پور
کارت ویزیت دوره های داوری عاطفه عبدالعلی پور | بنیاد حقوقی دکتر

کارت ویزیت دوره های داوری عاطفه عبدالعلی پور | بنیاد حقوقی دکتر

تماس با مشاور

فائزه قائده امینی اسد آبادی
کارت ویزیت دوره های داوری فائزه قائده امینی اسد آبادی| بنیاد حقوقی دکتر

کارت ویزیت دوره های داوری فائزه قائده امینی اسد آبادی| بنیاد حقوقی دکتر

تماس با مشاور

محسن بیاتی
کارت ویزیت دوره های داوری آقای محسن بیاتی| بنیاد حقوقی دکتر

کارت ویزیت دوره های داوری آقای محسن بیاتی| بنیاد حقوقی دکتر

تماس با مشاور

معصومه سادات امامی
کارت ویزیت دوره های داوری معصومه سادات امامی | بنیاد حقوقی دکتر

کارت ویزیت دوره های داوری معصومه سادات امامی | بنیاد حقوقی دکتر

تماس با مشاور

سیده فرناز میر عباسی
کارت ویزیت دوره های داوری سیده فرناز میرعباسی| بنیاد حقوقی دکتر

کارت ویزیت دوره های داوری سیده فرناز میرعباسی| بنیاد حقوقی دکتر

تماس با مشاور

عباس جوادی
کارت ویزیت دوره های داوری آقای عباس جوادی| بنیاد حقوقی دکتر

کارت ویزیت دوره های داوری آقای عباس جوادی| بنیاد حقوقی دکتر

تماس با مشاور

فرح سمیاری
کارت ویزیت دوره های داوری فرح سمیاری| بنیاد حقوقی دکتر

کارت ویزیت دوره های داوری فرح سمیاری| بنیاد حقوقی دکتر

تماس با مشاور

محمد حسین ظهیری رشتی
کارت ویزیت دوره های داوری آقای محمد حسن ظهیری رشتی| بنیاد حقوقی دکتر

کارت ویزیت دوره های داوری آقای محمد حسن ظهیری رشتی| بنیاد حقوقی دکتر

تماس با مشاور

معین شجاعی
کارت ویزیت دوره های داوری آقای معین شجاعی | بنیاد حقوقی دکتر

کارت ویزیت دوره های داوری آقای معین شجاعی | بنیاد حقوقی دکتر

تماس با مشاور

شهرزاد یمینی راد
کارت ویزیت دوره های داوری شهرزاد یمینی راد| بنیاد حقوقی دکتر

کارت ویزیت دوره های داوری شهرزاد یمینی راد| بنیاد حقوقی دکتر

تماس با مشاور

علی اکبر حیدر زاده
کارت ویزیت دوره های داوری آقای علی اکبر حیدرزاده فرد| بنیاد حقوقی دکتر

کارت ویزیت دوره های داوری آقای علی اکبر حیدرزاده فرد| بنیاد حقوقی دکتر

تماس با مشاور

کیخسرو سنجری
داور حقوقی کیخسرو سنجری فرد | کارت ویزیت دوره های داوری دکتر بهنیایی

داور حقوقی کیخسرو سنجری فرد | کارت ویزیت دوره های داوری دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

محمد سلطانی زرندی
کارت ویزیت دوره های داوری آقای محمد سلطانی مرندی| بنیاد حقوقی دکتر

کارت ویزیت دوره های داوری آقای محمد سلطانی مرندی| بنیاد حقوقی دکتر

تماس با مشاور

مهدی مقدر
کارت ویزیت دوره های داوری آقای مهدی مقدر | بنیاد حقوقی دکتر

کارت ویزیت دوره های داوری آقای مهدی مقدر | بنیاد حقوقی دکتر

تماس با مشاور

هرآنچه نیاز است داوران بدانند

آیا برای شرکت کردن در دوره های داوری و درج اسامی در خانه داوران ایران نیازمند پیش نیاز خاصی هستیم؟

 اصولا طبق قانون آیین دادرسی مدنی برای داور شدن نیازی به پیش نیاز خاصی ندارید اما برخی از این مقرره چنین برداشت میکنند که هر فردی با هر میزان اشنایی با داوری می تواند کار داوری انجام دهد اما با عواقب آن آشنایی ندارند؛ در واقع کسانی که بدون هیچ گونه آشنایی با مبحث داوری و بدون به دست آوردن هیچ تخصصی وارد حوزه ی داوری می شوند به این اصل توجه نمیکنند که می تواند چه عواقبی برای ایشان داشته باشد و چه ضمانت اجراهایی منتظر ایشان است؛ بنابراین حتما برای موفق شدن در یک پرونده ی داوری و صدور یک رای موفقیت آمیز که منتهی به ابطال در دادگستری نشود، نیازمند دریافت آموزش هستید.

مهرنوش میرزاییان خمسه
کارت ویزیت دوره های داوری مهرنوش میرزائیان خمسه | بنیاد حقوقی دکتر

کارت ویزیت دوره های داوری مهرنوش میرزائیان خمسه | بنیاد حقوقی دکتر

تماس با مشاور

میلاد گوهری مجد
کارت ویزیت دوره های داوری آقای میلادگوهری مجد | بنیاد حقوقی دکتر

کارت ویزیت دوره های داوری آقای میلادگوهری مجد | بنیاد حقوقی دکتر

تماس با مشاور

نغمه عظیمی
کارت ویزیت دوره های داوری نغمه عظیمی | بنیاد حقوقی دکتر

کارت ویزیت دوره های داوری نغمه عظیمی | بنیاد حقوقی دکتر

تماس با مشاور

سیده بتول مهدی پور کوچصفهانی
کارت ویزیت دوره های داوری خانم سیده بتول مهدی پور کوچصفهانی| بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری خانم سیده بتول مهدی پور کوچصفهانی| بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

روح انگیز یعقوبی
مهین پور منتصری
کارت ویزیت دوره های داوری مهین پورمنتصری | بنیاد حقوقی دکتر

کارت ویزیت دوره های داوری مهین پورمنتصری | بنیاد حقوقی دکتر

تماس با مشاور

ندا مصلحی
کارت ویزیت دوره های داوری ندا مصلحی | بنیاد حقوقی دکتر

کارت ویزیت دوره های داوری ندا مصلحی | بنیاد حقوقی دکتر

تماس با مشاور

نوشین خنجر نقی
کارت ویزیت دوره های داوری نوشین خنجر نقی | بنیاد حقوقی دکتر

کارت ویزیت دوره های داوری نوشین خنجر نقی | بنیاد حقوقی دکتر

تماس با مشاور

نیلوفر حمیدی
کارت ویزیت دوره های داوری خانم نیلوفر حمیدی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری خانم نیلوفر حمیدی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

احسان قاسم لویی
کارت ویزیت دوره های داوری آقای احسان قاسم لوی | بنیاد حقوقی

کارت ویزیت دوره های داوری آقای احسان قاسم لوی | بنیاد حقوقی

تماس با مشاور

میثم عسگری
کارت ویزیت دوره های داوری آقای میلادعسگری | بنیاد حقوقی دکتر

کارت ویزیت دوره های داوری آقای میلادعسگری | بنیاد حقوقی دکتر

تماس با مشاور

نرگس مصباح زاده
کارت ویزیت دوره های داوری نرگس مصباح زاده | بنیاد حقوقی دکتر

کارت ویزیت دوره های داوری نرگس مصباح زاده | بنیاد حقوقی دکتر

تماس با مشاور

احد جزائری
کارت ویزیت دوره های داوری آقای احد جزائری| بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری آقای احد جزائری| بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

علی اصغر زاهره
کارت ویزیت دوره های داوری آقای علی اصغر زاهره | بنیاد حقوقی دکتر

کارت ویزیت دوره های داوری آقای علی اصغر زاهره | بنیاد حقوقی دکتر

تماس با مشاور

امین شریعت فر
کارت ویزیت دوره های داوری آقای امین شریعت فر | بنیاد حقوقی

کارت ویزیت دوره های داوری آقای امین شریعت فر | بنیاد حقوقی

تماس با مشاور

میسا بنی طرف
کارت ویزیت دوره های داوری میسا بنی طرف | بنیاد حقوقی دکتر

کارت ویزیت دوره های داوری میسا بنی طرف | بنیاد حقوقی دکتر

تماس با مشاور

نسیم سرچمی
کارت ویزیت دوره های داوری نرگس مصباح زاده | بنیاد حقوقی دکتر

کارت ویزیت دوره های داوری نرگس مصباح زاده | بنیاد حقوقی دکتر

تماس با مشاور

پردیس بهاج
کارت ویزیت دوره های داوری خانم پردیس بهاج| بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری خانم پردیس بهاج| بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

فریناز نقش نژاد
کارت ویزیت دوره های داوری خانم فریناز نقش نژاد | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری خانم فریناز نقش نژاد | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

پونه رودبارکی
کارت ویزیت دوره های داوری خانم پونه رودبارکی | بنیاد حقوقی

کارت ویزیت دوره های داوری خانم پونه رودبارکی | بنیاد حقوقی

تماس با مشاور

هرآنچه نیاز است داوران بدانند

اهمیت تخصص در داوری

آیا داشتن تخصص در داوری مهم است یا هر کسی می تواند داوری کند؟ طبق قانون آیین دادرسی مدنی هر شخصی که فاقد محدودیت های قانونی باشد می تواند داوری کند؛ طبق قانون قضات و کارمندان دادگستری نمیتوانند داوری کنند و سایر اشخاصی که اهلیت دارند به موجب تراضی طرفین مجاز به داوری هستند؛ آیا این به معنای این امر است که داوران برای فعالیت به عنوان داور هیچ تخصصی لازم نیست؟ خیر حرفه ی داوری یک حرفه ی کاملا تخصصی است و افرادی که در ابن زمینه قصد فعالیت جدی دارند باید آموزش های لازم را دریافت کنند؛ نگارش رای غیر حرفه ای و غیراصولی منجر به ابطال در دادگاه خواهد شد که عواقب جبران ناپذیری برای داور خواهد داشت و حتی احتمال تعلیق شدن داور در برخی از موارد غیرحرفه ای وجود دارد. بنابرابن به داوران توصیه می شود حتما از دوره های آموزشی تخصصی در این زمینه بهره بگیرند. داورانی که نام ایشان را در خانه داوران ایران ملاحظه میفرمایید از داوران آموزش دیده و متخصص در حوزه ی دعاوی داخلی و بین المللی هستند.

برای طرفین یک پرونده مهم است که داور ایشان دارای تخصص باشد؛ و در ابتدا در جستجوی داوری هستند که بتواند این خواسته را به بهترین نحو ممکن برآورد کند؛ بسیاری از قراردادهایی که بند داوری در آنها گنجانده شده است قراردادهای تخصصی هستند و کاملا مسلم است که یک فرد متخصص بهتر می تواند از جزئیات یک قرارداد تخصصی مطلع شود و در مورد آن تصمیم گیری کند بنابراین اولویت انتخاب داور با کسی است که علاوه بر اینکه در زمینه داوری اطلاعات خوب و کافی دارد در زمینه ی تخصصی آن پرونده نیز اطلاعات کافی داشته باشد.

سحر صاغیان
کارت ویزیت دوره های داوری خانم سحر صباغیان | بنیاد حقوقی

کارت ویزیت دوره های داوری خانم سحر صباغیان | بنیاد حقوقی

تماس با مشاور

مهشاد وحیدی
کارت ویزیت دوره های داوری خانم مهشادوحیدی| بنیاد حقوقی

کارت ویزیت دوره های داوری خانم مهشادوحیدی| بنیاد حقوقی

تماس با مشاور

سمیرا رضایی تلیابی
کارت ویزیت دوره های داوری خانم سمیرا رضایی تلیابی | بنیاد حقوقی

کارت ویزیت دوره های داوری خانم سمیرا رضایی تلیابی | بنیاد حقوقی

تماس با مشاور

ولی احمدی صومعه
کارت ویزیت دوره های داوری آقای ولی احمدی صومعه | بنیاد حقوقی

کارت ویزیت دوره های داوری آقای ولی احمدی صومعه | بنیاد حقوقی

تماس با مشاور

محمد علی موسی زاده گیلانده
داوری آقای محمدعلی موسی زاده گیلانده| بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

داوری آقای محمدعلی موسی زاده گیلانده| بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

عطا الله ابوالحسین زاده
کارت ویزیت دوره های داوری آقای عطالله ابوالحسین زاده | بنیاد حقوقی

کارت ویزیت دوره های داوری آقای عطالله ابوالحسین زاده | بنیاد حقوقی

تماس با مشاور

سمانه همتی
کارت ویزیت دوره های داوری خانم سمانه همتی | بنیاد حقوقی

کارت ویزیت دوره های داوری خانم سمانه همتی | بنیاد حقوقی

تماس با مشاور

سمیرا علیانی
کارت ویزیت دوره های داوری خانم سمیرا علیانی | بنیاد حقوقی

کارت ویزیت دوره های داوری خانم سمیرا علیانی | بنیاد حقوقی

تماس با مشاور

احمد سنچولی
کارت ویزیت دوره های داوری آقای احمد سنچولی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

کارت ویزیت دوره های داوری آقای احمد سنچولی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

سجده بلندپایه
ارت ویزیت دوره های داوری خانم سجده بلندپایه| بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

ارت ویزیت دوره های داوری خانم سجده بلندپایه| بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

مریم مهرنیا
داوری خانم مریم مهرنیا| بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

داوری خانم مریم مهرنیا| بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

مجید اصل فلاح
کارت ویزیت دوره های داوری آقای مجیداصل فلاح | بنیاد حقوقی

کارت ویزیت دوره های داوری آقای مجیداصل فلاح | بنیاد حقوقی

تماس با مشاور

علی اکبر جعفری تبار
کارت ویزیت دوره های داوری خانم علی اکبرجعفری تبار| بنیاد حقوقی

کارت ویزیت دوره های داوری خانم علی اکبرجعفری تبار| بنیاد حقوقی

تماس با مشاور

سیده الهام قریشی
کارت ویزیت دوره های داوری خانم سیده الهام قریشی | بنیاد حقوقی

کارت ویزیت دوره های داوری خانم سیده الهام قریشی | بنیاد حقوقی

تماس با مشاور

علی بها آبادی
کارت ویزیت دوره های داوری آقای علی بهاآبادی | بنیاد حقوقی

کارت ویزیت دوره های داوری آقای علی بهاآبادی | بنیاد حقوقی

تماس با مشاور

الهام رسولی
داوری خانم الهام رسولی| بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

داوری خانم الهام رسولی| بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

وحید نو روستا
کارت ویزیت دوره های داوری آقای وحیدنوروستا | بنیاد حقوقی

کارت ویزیت دوره های داوری آقای وحیدنوروستا | بنیاد حقوقی

تماس با مشاور

یگانه رحمتی
مریم طاهری
کارت ویزیت دوره های داوری خانم مریم طاهری| بنیاد حقوقی

کارت ویزیت دوره های داوری خانم مریم طاهری| بنیاد حقوقی

تماس با مشاور

قربان سام دلیری
کارت ویزیت دوره های داوری آقای قربان سام دلیری | بنیاد حقوقی

کارت ویزیت دوره های داوری آقای قربان سام دلیری | بنیاد حقوقی

تماس با مشاور

لیلا عسگری
کارت ویزیت دوره های داوری خانم لیلا عسگری | بنیاد حقوقی

کارت ویزیت دوره های داوری خانم لیلا عسگری | بنیاد حقوقی

تماس با مشاور

فرخ لقا زینالی
داوری خانم فرخ لقا زینالی| بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

داوری خانم فرخ لقا زینالی| بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

احمد اشکانیان منفرد
کارت ویزیت دوره های داوری آقای احمداشکانیان منفرد | بنیاد حقوقی

کارت ویزیت دوره های داوری آقای احمداشکانیان منفرد | بنیاد حقوقی

تماس با مشاور

هاجر معصومی پهمدانی
داور حقوقی هاجر معصومی پهمدانی

داور حقوقی هاجر معصومی پهمدانی

تماس با مشاور

سید حسین هاشمی
بهزاد روح الهی

بهزاد روح الهی داوری حقوقی | دوره های داوری دکتر بهنیاییبهزاد روح الهی داوری حقوقی | دوره های داوری دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

میثم خسروی

میثم خسروی داوری حقوقی | دوره های داوری دکتر بهنیاییمیثم خسروی داوری حقوقی | دوره های داوری دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

نیلوفر حمیدی

نیلوفر حمیدی داوری حقوقی | دوره های داوری دکتر بهنیایینیلوفر حمیدی داوری حقوقی | دوره های داوری دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

نرجس ایزدخواه
طیبه جمالزاده

تماس با مشاور

طیبه جمالزاده داوری حقوقی | دوره های داوری دکتر بهنیایی

طیبه جمالزاده داوری حقوقی | دوره های داوری دکتر بهنیایی

نفیسه سطوتی

تماس با مشاور

 
نفیسه سطوتی داوری حقوقی | دوره های داوری دکتر بهنیایی

نفیسه سطوتی داوری حقوقی | دوره های داوری دکتر بهنیایی

ستاره حاتمی

تماس با مشاور

 
ستاره حاتمی داوری حقوقی | دوره های داوری دکتر بهنیایی

ستاره حاتمی داوری حقوقی | دوره های داوری دکتر بهنیایی

محمد شوندی
کاظم رازقندی
فاطمه هوشنگ پور
علی اکبر شفادی
حمیدرضا رنجبر
حمیدرضا رنجبر داوری حقوقی | دوره های داوری دکتر بهنیایی

حمیدرضا رنجبر داوری حقوقی | دوره های داوری دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

احمدرضا عبدالوند
احمدرضا عبدالوند داوری حقوقی | دوره داوری دکتر بهنیایی

احمدرضا عبدالوند داوری حقوقی | دوره داوری دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

رضا میرزایی
امیرحسین پناهی
امیرحسین پناهی داوری حقوقی | دوره های داوری دکتر بهنیایی

امیرحسین پناهی داوری حقوقی | دوره های داوری دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

آزاده طالب پور اردکانی
مریم محمودی
مریم محمودی داوری حقوقی | دکتر بهنیایی

مریم محمودی داوری حقوقی | دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

حامد شجاع الدینی
حامد شجاع الدینی داور حقوقی | دکنر بهنیایی

حامد شجاع الدینی داور حقوقی | دکنر بهنیایی

تماس با مشاور

زهرا رازقی
زهرا رازقی داور حقوقی | دوره های داوری دکتر بهنیایی

زهرا رازقی داور حقوقی | دوره های داوری دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

فاطمه اسماعیلی
فاطمه اسماعیلی داور حقوقی | دوره های حقوقی دکتر بهنیایی

فاطمه اسماعیلی داور حقوقی | دوره های حقوقی دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

مهدی شادکام
داور حقوقی مهدی شادکام

داور حقوقی مهدی شادکام

تماس با مشاور

سیده یگانه هاشمی
هاله توفیقی
نادیا پاشامنش
امیر ترابی

امیر ترابی داوری حقوقی | دوره های داوری دکتر بهنیاییامیر ترابی داوری حقوقی | دوره های داوری دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

سید علی سجادی فر

سید علی سجادی فر داوری حقوقی | دوره های داوری دکتر بهنیاییسید علی سجادی فر داوری حقوقی | دوره های داوری دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

مریم میرخاقانی حقیقی
محمد شاندیزی مقدم
فرهاد داوری نژاد
علی اسماعیل زاده
سید محمد صادق حسینی
علی محقق
علی محقق داور حقوقی | دوره های داوری دکتر بهنیایی

علی محقق داور حقوقی | دوره های داوری دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

دانیال مسلمی
 
دانیال مسلمی داوری حقوقی | دوره های داوری دکتر بهنیایی

دانیال مسلمی داوری حقوقی | دوره های داوری دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

پرویز رستم خوانی
 
پرویز رستم خوانی داوری حقوقی | دوره های داوری دکتر بهنیایی

پرویز رستم خوانی داوری حقوقی | دوره های داوری دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

رحیم احدی
آذر آچاک
راحله مومنی
راحله مومنی داور حقوقی | دکتر بهنیایی

راحله مومنی داور حقوقی | دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

مهدیس ریاحی

مهدیس ریاحی داوری حقوقی | دوره های داوری دکتر بهنیایی

مهدیس ریاحی داوری حقوقی | دوره های داوری دکتر بهنیایی

تماس با مشاور

اعظ