وکالت و داوری دعاوی

مطالبه مهریه و توقیف اموال

انتشارات جاد و موسسه داوری بهنیایی

راه های مطالبه مهریه

به دو طریق میتوان نسبت به مطالبه مهریه اقدام کرد:

1- دادگاه خانواده که زوجه با دادخواست حقوقی آن را مطالبه می نماید و همزمان توقیف اموال همسرش را نیز تقاضا میکند.

2- اجرای ثبت اسناد رسمی که مراحل آن تاحدی راحت تر است.

راه های توقیف اموال بابت مهریه

  • در صورت عدم تادیه مهریه توسط زوج، زوجه می تواند با معرفی اموال و دارایی های زوج تقاضای توقیف اموال او را بنماید.
  • حتی حقوق ماهانه زوج از سازمان های دولتی یا خصوصی قابل توقیف در ازای مهریه است. که اگر شوهر متاهل باشد یک چهارم و اگر نه یک سوم آن تا زمانی که شوهر همسری اختیار نکرده قابل توقیف است.
  • اگر شوهر مالی داشته باشد که زوجه احتمال می دهد اقدام به فروش یا انتقال آن کند، می تواند درخواست صدور قرارتامین خواسته مطرح نماید که در این صورت مال مذکور تا زمان تعیین تکلیف و صدور حکم دادگاه توقیف می شود که در صورت عدم پرداخت به طرق دیگر تامین مهریه از محل آن امکان پذیر است.
  • البته اموال زوج نباید جزو مستثنیات دین باشد وگرنه مهریه از مازاد اولی که مستثنیات دین هستند تامین و پرداخت می گردد.
  • اگر زوج ادعای اعسار کند و اعسار او پذیرفته شود این رای موقتی است و هر زمان که استطاعت یک جا داشته باشد مکلف است آن را پرداخت کند.
امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *