برای اولین بار در ایران، در اوایل دهۀ 90، تمامی فعالیت های حقوقی مؤسسه را در بیست کمیسیون به‌طور تخصصی و با همکاری معتبرترین و قوی‌ترین وکلای دادگستری و داوران تجاری بین‌المللی، ساماندهی و مدیریت کردیم که موجب رضایت حداکثری موکلان در انواع پرونده‌های خرد و کلان شده است.