مرجع تخصصی داوران حقوقی

مرجع تخصصی داوران تجاری چیست؟

این امکان برای دانشپذیران بنیاد حقوقی جاد فراهم شده است تا ررومه ی خود را در این پلتفرم بارگزاری کنند تا کسانی که در جستجوی داور تجاری متخصص هستند بتوانند راحت تر به رزومه ی ایشان دسترسی پیدا کنند؛ این پلتفرم تنها پلتفرم ایرانی است که این امکان را برای شما فراهم میکند و شما به صورت کاملا رایگان میتوانید با بارگزاری رزومه ی تخصصی خود در اینجا به بازدیدکنندگانی که در جستجوی داور هستند متصل شوید.


Warning: [snuffleupagus][0.0.0.0][xxe][log] A call to libxml_disable_entity_loader was tried and nopped in /home/drbehni1/public_html/davaran/wp-content/plugins/elementor/core/utils/svg/svg-sanitizer.php on line 87

Warning: [snuffleupagus][0.0.0.0][xxe][log] A call to libxml_disable_entity_loader was tried and nopped in /home/drbehni1/public_html/davaran/wp-content/plugins/elementor/core/utils/svg/svg-sanitizer.php on line 112

ثبت نام

ایتدا برای بارگزاری رزومه خود باید در این پلتفرم ثبت نام انجام دهید.


Warning: [snuffleupagus][0.0.0.0][xxe][log] A call to libxml_disable_entity_loader was tried and nopped in /home/drbehni1/public_html/davaran/wp-content/plugins/elementor/core/utils/svg/svg-sanitizer.php on line 87

Warning: [snuffleupagus][0.0.0.0][xxe][log] A call to libxml_disable_entity_loader was tried and nopped in /home/drbehni1/public_html/davaran/wp-content/plugins/elementor/core/utils/svg/svg-sanitizer.php on line 112

ایجاد پروفایل

اطلاعات اولیه خود را برای تکمیل پروفایل خود وارد میکینید.


Warning: [snuffleupagus][0.0.0.0][xxe][log] A call to libxml_disable_entity_loader was tried and nopped in /home/drbehni1/public_html/davaran/wp-content/plugins/elementor/core/utils/svg/svg-sanitizer.php on line 87

Warning: [snuffleupagus][0.0.0.0][xxe][log] A call to libxml_disable_entity_loader was tried and nopped in /home/drbehni1/public_html/davaran/wp-content/plugins/elementor/core/utils/svg/svg-sanitizer.php on line 112

آپلود رزومه

سپس رزومه ی تخصصی خود را بارگزاری میکنید، در تهیه ی رزومه ی خود دقت کنید و به اموری که در آن متخصص هستید حتما اشاره کنید.


Warning: [snuffleupagus][0.0.0.0][xxe][log] A call to libxml_disable_entity_loader was tried and nopped in /home/drbehni1/public_html/davaran/wp-content/plugins/elementor/core/utils/svg/svg-sanitizer.php on line 87

Warning: [snuffleupagus][0.0.0.0][xxe][log] A call to libxml_disable_entity_loader was tried and nopped in /home/drbehni1/public_html/davaran/wp-content/plugins/elementor/core/utils/svg/svg-sanitizer.php on line 112

تایید رزومه

بعد از اینکه رزومه ی شما توسط مدیر سایت تایید شد، قابل نمایش در وبسایت برای همه ی صاحبین کسب و کار و تجاری است که در جستجوی داور برای قرارداد خود هستند.

هزاران بازدید از رزومه ی شما در انتظار شما هستند

اگر دوره های تخصصی را در بنیاد حقوقی جاد گذرانده اید و تمایل دارید رزومه ی تخصصی خود را برای ورود به دنیای داوری تجاری با تجار ایران و خارج از کشور به اشتراک بگذارید همین الآن یک رزومه ی آماده و کامل از خود به اشتراک بگذارید.این یک امتیاز کاملا رایگان برای کسانی است که در دوره های تخصصی ما شرکت کرده اند و اکنون در جستجوی پرونده های داوری تجاری بیشتر هستند.

صاحب کسب و کار هستم

من به عنوان یک صاحب کسب و کار؛ قراردادهای زیادی با دیگر تجار منعقد می کنم که همه ی این قراردادها دارای بند داوری است؛ لذا نیازمند این هستم که متخصصانی باشند تا علاوه بر اینکه در زمینه تنظیم بند داوری یا قرارداد داوری به من مشاوره دهند، داوری اختلافات حادث شده از این قراردادها هم بر عهده بگیرند.

داور متخصص هستم

داور متخصص هستم به عنوان به داور متخصص می توانم به شما کمک کنم علاوه بر اینکه موافقتنامه های داوری خود را بهتر تنظیم کنید خیالتان از داورب پرونده های تجاری خود نیز راحت باشد.