اولین گروه دکترای مدیریت جامع حقوقی حل و فصل اختلافات و داوری در ایران

Doctor of Business Administration
Specialized Program in
Management of Dispute Settlement and Arbitration

نیلوفر حیدرپور

شرکت کننده دوره DBA حقوقی دانشگاه تهران
مدیران برتر

رضا جنابی

شرکت کننده دوره DBA حقوقی دانشگاه تهران
مدیران برتر

مریم رضایی

شرکت کننده دوره DBA حقوقی دانشگاه تهران
مدیران برتر

مریم صفائی

شرکت کننده دوره DBA حقوقی دانشگاه تهران
مدیران برتر

معصومه شهبازی

شرکت کننده دوره DBA حقوقی دانشگاه تهران
مدیران برتر

آتنا شاهرخی

شرکت کننده دوره DBA حقوقی دانشگاه تهران
مدیران برتر

وحیدرضا شهریاری

شرکت کننده دوره DBA حقوقی دانشگاه تهران
مدیران برتر

زهرا خردمند

شرکت کننده دوره DBA حقوقی دانشگاه تهران
مدیران برتر

عرفان اویسی

شرکت کننده دوره DBA حقوقی دانشگاه تهران
مدیران برتر

ندا خوش خبر نیاری

شرکت کننده دوره DBA حقوقی دانشگاه تهران
مدیران برتر

مریم عسکری

شرکت کننده دوره DBA حقوقی دانشگاه تهران
مدیران برتر

یگانه رحمتی

شرکت کننده دوره DBA حقوقی دانشگاه تهران
مدیران برتر

مجید شهریاری

شرکت کننده دوره DBA حقوقی دانشگاه تهران
مدیران برتر

ابولفضل فولادوند

شرکت کننده دوره DBA حقوقی دانشگاه تهران
مدیران برتر

مجید اکبریان

شرکت کننده دوره DBA حقوقی دانشگاه تهران
مدیران برتر

مهسا رنجبر

شرکت کننده دوره DBA حقوقی دانشگاه تهران
مدیران برتر

حسین ابیضی شلمانی

شرکت کننده دوره DBA حقوقی دانشگاه تهران
مدیران برتر

حامد شجاع الدینی

شرکت کننده دوره DBA حقوقی دانشگاه تهران
مدیران برتر

هلیا صدیقی

شرکت کننده دوره DBA حقوقی دانشگاه تهران
مدیران برتر

حسن علیپور

شرکت کننده دوره DBA حقوقی دانشگاه تهران
مدیران برتر

آزاده حدادی

شرکت کننده دوره DBA حقوقی دانشگاه تهران
مدیران برتر

کاظم مفاخری

شرکت کننده دوره DBA حقوقی دانشگاه تهران
مدیران برتر

حسین مدرسی پور

شرکت کننده دوره DBA حقوقی دانشگاه تهران
مدیران برتر

آزاده اسدنیای گلپاشین

شرکت کننده دوره DBA حقوقی دانشگاه تهران
مدیران برتر

حامد جبرائیلی

شرکت کننده دوره DBA حقوقی دانشگاه تهران
مدیران برتر

درنا گرگین

شرکت کننده دوره DBA حقوقی دانشگاه تهران
مدیران برتر

حدیث دموخی

شرکت کننده دوره DBA حقوقی دانشگاه تهران
مدیران برتر

هاجر معصومی

شرکت کننده دوره DBA حقوقی دانشگاه تهران
مدیران برتر

شهاب حسین پور روامهران

شرکت کننده دوره DBA حقوقی دانشگاه تهران
مدیران برتر

سحر شکیبایی

شرکت کننده دوره DBA حقوقی دانشگاه تهران
مدیران برتر

سارا بخشی

شرکت کننده دوره DBA حقوقی دانشگاه تهران
مدیران برتر

شیما ناطقیان

شرکت کننده دوره DBA حقوقی دانشگاه تهران
مدیران برتر

مینا میرزایی شیراز

شرکت کننده دوره DBA حقوقی دانشگاه تهران
مدیران برتر

نسیم کردستانی مقدم

شرکت کننده دوره DBA حقوقی دانشگاه تهران
مدیران برتر

امیر حسین مقصودی

شرکت کننده دوره DBA حقوقی دانشگاه تهران
مدیران برتر

مریم قنبری

شرکت کننده دوره DBA حقوقی دانشگاه تهران
مدیران برتر

علی بهابادی

شرکت کننده دوره DBA حقوقی دانشگاه تهران
مدیران برتر

مریم عباسی

شرکت کننده دوره DBA حقوقی دانشگاه تهران
مدیران برتر

رضوان حکیم زاده

شرکت کننده دوره DBA حقوقی دانشگاه تهران
مدیران برتر

نیما نصری قلعه جوقی

شرکت کننده دوره DBA حقوقی دانشگاه تهران
مدیران برتر

آذر آچاک

شرکت کننده دوره DBA حقوقی دانشگاه تهران
مدیران برتر

آسرین سلیم زاده

شرکت کننده دوره DBA حقوقی دانشگاه تهران
مدیران برتر

آرش رجبی کرمانشاهی

شرکت کننده دوره DBA حقوقی دانشگاه تهران
مدیران برتر

علی اسماعیل زاده

شرکت کننده دوره DBA حقوقی دانشگاه تهران
مدیران برتر

حامد سام دلیری

شرکت کننده دوره DBA حقوقی دانشگاه تهران
مدیران برتر

فاطمه سلیمی

شرکت کننده دوره DBA حقوقی دانشگاه تهران
مدیران برتر

فاطمه قلمی میرزانق

شرکت کننده دوره DBA حقوقی دانشگاه تهران
مدیران برتر

فرهود مدبر خاک نژاد

شرکت کننده دوره DBA حقوقی دانشگاه تهران
مدیران برتر

حسین رضائی فرد

شرکت کننده دوره DBA حقوقی دانشگاه تهران
مدیران برتر

حمیدرضا آذرمهر

شرکت کننده دوره DBA حقوقی دانشگاه تهران
مدیران برتر

حمید شجاعی

شرکت کننده دوره DBA حقوقی دانشگاه تهران
مدیران برتر

حمید رضا رنجبر

شرکت کننده دوره DBA حقوقی دانشگاه تهران
مدیران برتر

ملیحه اسدی دستجردی

شرکت کننده دوره DBA حقوقی دانشگاه تهران
مدیران برتر

مهدی شادکام

شرکت کننده دوره DBA حقوقی دانشگاه تهران
مدیران برتر

لیلا داوودی

شرکت کننده دوره DBA حقوقی دانشگاه تهران
مدیران برتر

کاوه صدیق زاده

شرکت کننده دوره DBA حقوقی دانشگاه تهران
مدیران برتر

مژده زارع عسکری

شرکت کننده دوره DBA حقوقی دانشگاه تهران
مدیران برتر

محمد تقی فیروز رنجبر

شرکت کننده دوره DBA حقوقی دانشگاه تهران
مدیران برتر

محمد رضا واعظ زاده مقدس

شرکت کننده دوره DBA حقوقی دانشگاه تهران
مدیران برتر

مهدی کلنات ماربینی

شرکت کننده دوره DBA حقوقی دانشگاه تهران
مدیران برتر

امید وفانیا

شرکت کننده دوره DBA حقوقی دانشگاه تهران
مدیران برتر

امید توکلی کیا

شرکت کننده دوره DBA حقوقی دانشگاه تهران
مدیران برتر

ناصر حیدریان نیگچه

شرکت کننده دوره DBA حقوقی دانشگاه تهران
مدیران برتر

نرگس حیدری زاده

شرکت کننده دوره DBA حقوقی دانشگاه تهران
مدیران برتر

سارا غیاثوند

شرکت کننده دوره DBA حقوقی دانشگاه تهران
مدیران برتر

سمیرا بحرانی

شرکت کننده دوره DBA حقوقی دانشگاه تهران
مدیران برتر

سکینه محمدی

شرکت کننده دوره DBA حقوقی دانشگاه تهران
مدیران برتر

راحله مومنی

شرکت کننده دوره DBA حقوقی دانشگاه تهران
مدیران برتر

لیلا قنبر پور

شرکت کننده دوره DBA حقوقی دانشگاه تهران
مدیران برتر

حسین صحرائیان

شرکت کننده دوره DBA حقوقی دانشگاه تهران
مدیران برتر

سیاوش شقاقی

شرکت کننده دوره DBA حقوقی دانشگاه تهران
مدیران برتر
4.6/5 - (15 امتیاز)