Dr. Behniai Hukuk ve Tahkim Kopmleksi hizmetlerinin tanıtımı

Dr. Behniai Uluslararası Tahkim ve Hukuk Danışmanlık Kurumu hukuk alanında aktif olan uzmanlarla on yıl düzenli ve etkili işbirliğinden sonra 38201 numarasıyla 2015 yılında ahran şehrinde kuruldu, tahkim ve arabuluculuk, hukuki ve adli, eğitim ve araştırma, kültürel ve hukuki eserlerin yayınlanması gibi birçik departmanda uzmanlaşmış ve profesyonel hizmetleri sunmaktadır.

Bu kurumun ana amacı, kültür oluşturmaya, tahkim ve arabuluculuk departmanına dikkat yetirmek, ayrıca hukuki ihtiyaçları sağlamak ve tüm ülkelerde adli ve tahkim otoritelerde müvekkillerin adli davalarını takip etmekdir. Ayrıca bu kompleks, Hukuki Cad Vakfi’nin kutsal amaçlarına ve görevine ulaşmak için bilgilendirmek, tahkim yoluyla uyuşmazlıkların  çözümünün genişleştirmek ve eğitmek ile hukukçular, şirketler ve diğer ekonomik aktivistler arasında daha etkili rol yapmaya hep çalışmıştır.

Kurumun başkanı ile tanışmak

Ticari tahkim ve uluslararası yatırım kursları öğretmeni ve Behnam Behniai Hukuki ve Tahkim Kurumu’nun kurucusu olan Dr. Behnam Behniai, Almanya’nin Berlin şehrinde ve İran’ın Tahran şehrinde devlet üniversitelerinden uluslararası ticaret hukuku ve stratejik yöneyim bölümlerinden mazun olmuştur. Ayrıca Dr. Behniai yıllar boyu hukuki işler ve sözleşmeler yönetimi, Berlin üniversitesinde ve dünyada birçok bilim ve araştırma merkezlerinde ticari tahkim ve uluslarlarası yatırım kurslarında öğretmenlik tecrübesine sahiptir. Dr. Behniai ilgili alanlarda ve bölümlerde geniş profesyonel tecrübelerine ve uzmanlaşım çalımalarına dayanarak 2018 yılında disiplinler arası çalışmalarının ve araştırmalarının sonuclarını “Behniai teorisi; Hukukun Meta-Bütünsel Bakışlı Analiz Sistemi” teorisi adı altında başarıyla sundu, ayrıca bu teori entelektüel ve manevi bir eser oalrak kaydedildi ve ülkenin yargı yetkisine bağlı resmi gazatede yayınlandı.

Hukuki Cad Vakfi’nin yeni hizmetleri

Ülkede ilk defa olarak avukatların, yargıçların, stajyerler ve diğer bölümlerde çalışanların bilimsel ve beceri gelişimi için – kapsamlı, uzmanlaşmış içerik ve profesyonel becerilerin eğitimi programı ile birlikte – lisans ve yüksek lisans seviyesinde “yerel ve uluslararası hukuki yönetim ve ticari tahkim” bölümünün ve diğer hukuki ve adli profesyonel kurslarının tasarımı ve tanıtımı.

Hukuki Cad Vakfi’nin kurslarından mazun olanlar ile profesyonel işbirliği

Hukuki ve uzmanlaşmış Cad yayınevinin kurması

Legaltek’e dayalı disiplinlerüstü ve gelişmiş hukuki araştırmalar grubunun kurumu ve yönetimi

Hukuki Cad Vakfi’nin hukuki ve tahkim kursları

Dr. Behniai Hukuki Kompleksinin tahkim kursları, kuhuki bir hakemin yerel veya uluslararası bir davayı kabul etmesi ve başarılı olması için ihtiyaç duyduğu her bir şeyin sıfırdan yüze kadar eğitimini içerir. Son yıllarda, geniş bir sayıda ekonomik antivistlerin kendi davalarını tahkime götürmüleri, birçok öğrencimizin tahkim mesleğinde başarısına ve birçok davada en iyi şekilde karar vermelerine neden olmuştur. Bu vaziyeti sağlıyoruz ve kursları bitirdikten sonra genç hakemlerin azim ve kabiliyete sahip olduği durumda onlarla işbirliğe başlıyoruz.

Cad Yayınevi

Hukuki Cad Yayınevi (Lisans numarası 14752), hukuk ve tahkim alanından pratik ve refrens kitapların uzmanlaşmış yayıncısı olarak her zaman bu alanda hedef kitle için mevcut olan boşlukları en iyi biçimde doldurmaya çalışmaktadır. “Uzman Avukatlar”, “Hukuk Ansiklopedileri”, “Düşünen Avukat”, “Karmaşık Hukuki Meseleler ve Davalar” kitap serisi ve ayrıca “İran Hukuk Hakemlerinin Referansı” kitabı bu yayınevinin yayınladığı kitaplar içinde yer almıştır. Vakfin eğitilmiş hakemlerinin profesyonel ve bilimsel adları ve özellikleri son eserde basılmış ve yayınlanacaktır. Ayrıca bağımsız hakemlerin tanımasının ve tahkim işlerinin onlara iletilmesinin kolay olması amacıyla “Dr. Behniai Hukuki Tahkim Vakfinin Evi” de bu kişileri tanıtıp veonların adını vakfin resmi sitesinde kaydedir. Cad Yayın evi bugüne dek yerli ve yabancı başvuranlar için  çeşitli hukuki sistemlerde adli ve tahkim konularda sipariş olmuş birçok araştırmayı uluslararası seviyesinde kabul edilebilir en yüksek kalitede başarıyla yapmıştır.

Dr. Behniai Hukuki Vakfi’nin araştırma çalışmaları

6.2018 tarihinde 97-587 numarasında İslami İrşad ve Kültür Bakanlığı hukuki ve manevi mülkiyet işleri ofisinde ve ayrıca 20.6.2018 tarihinde 21340 numarasında İran İslam Cumhuriyeti resmi gazetesinde fikri ve manevi bir eser olarak “İran İslam Cumhuriyetinde Ulusal Nörolojik Veritabanı ve Hukuki, Adlı Kapsamlı Beyin Sözlüğü” oluşma planı yayınlanmıştır.

Dr . Behniai araştırma grubu, İran ve diğer ülkelerin hukuk ekosistemi ile alakalı alanlarda çalışan adlım üniversite profesörlerin ve uzmanların işbirliğiyle yapılmış geniş araştırmalar ve çalışmalar.

Adı geçen araştırmaların ve çalışmaların sonuçlarını yayınlamak için bu kompleksin kültürel görevini doğrultusunda Hukuki Cad (Hakemlerin ve Hakimlerin İslami Toplumu) Yayınevi’nin lisansını almak.

Hukuk bölümünde disiplinüstü tezleri ve doktora tezleri olarak akademik araştırmalar için lisansüstü öğrencilerin bilimsel ve araştırma rehberliği.

İran’ın yeni upstream petrol sözleşmeleri (İPC( de dahil olmak üzere büyük ve upstream sözleşmeleri araştırmak ve iyi bir uygulamanın garantisi, ayrıca yolsuzlukları önlemesi ve düzeltmesi için araştırma raporlarını sunmak.

5 ciltlik “Sinirbilimi, Sinirsel Hukuk ve Adalet Biliminde bir Devrim” kitap serisini araştırmak ve yazmak.

Hukuki yönetim akıllı sistemini tasarlamak ve sanayi, ticari ve devlet merkezlerinin sözleşmeleri ile alakalı araştırmalar ve çalışmalar.

70000’den fazla dünyada geçerli makale ve belge olarak planla alakalı alanlarda öncül olan tüm ülkelerin araştırma metinleri analizini planlamak ve araştırma yönetimi.

Asya’nın batısında ilk bilgi temelli şirketi kaydetmek.

20 uzman komisyonda hukuki danışmanlık hzimetleri, yurt içi ve dınışda sinirbilimi üzere savumaları tasarlamak, adli ve tahkim kanunlarının düzenlenmek

20 ciltlik hukuki araştırmalara dayalı ansiklopedilerin araştırması, yazması ve düzenlemesi

Endüstriyel, ticari, devlet, şehri ve kültürel bir hukuki refrens olarak 70 ciltlik kitap serisinin araştırması, yazması ve düzenlemesi

Bilgili ve üst düzey hakimlerin ve ayrıca seçkin üniversite profesörlerin işbirliği ile adlı ve hukuki karmaşık davaları ve meseleleri üzere 20 ciltlik bir kitap serisinin araştırması, yazması ve düzenlemesi

Gelişmiş teknolojiler çerçevesinde İran İslam Cumhuriyeti’nin adli ve yarı-yargısal proseslerinde ve işlemlerinde sinirbilimi üzere adil yargılama çözümlerin araştırma yönetimi.

Eletronik ticaretin gelişme ve uygulama prosesinde altyapı etkinliğin hukuki-ekonomik analizinde araştırma yönetimi.

Sinirbilimi sayesinde disiplinüstü ve gelişmiş çalışmalar yönünde üst düzey yöneticiler ve bilgili yargıçlar işbirliği, gelişmiş teknolojiler üzere pilot sistemlerin ve hukuki adli teknoloji Laboratuvarların tasarımı, ve yeni nesil refrens, pratik hukuk kitaplarını yazmak.

Sinirbilmi bilimsel sonuçları adli ve tahkim kararlarının analizi ve verilmesi için kullanmak

Sinirbilimi sayesinde gelişmiş teknolojilere dayalı yerli ve uluslararası şirketlerin ve kuruluşların sözleşmeleri ve hukuki yönetimi

Hukuki teoriler, kurallar ve ilkelerin gerçek anlamları konusunda daha karmaşık anlamsal anlayışa sahip olan araştırma alanlarını oluşturmak ve geliştirmek için  akıllı ve kapsamlı araştırmaların yapılması yönünde profesörler ve öğrenciler ve diğer ilgilenenler için “Üstdisiplin Araştırmaların Yeni Metodolojisi” için kültür oluşturmak ve  o metodolojiyi öğretmek.

“Dinamik Adalet; Iran’ın hukuki sisteminin yeni meseleri üzere bir araştırma” başlıklı kitabın yazmak.

Sinirbilimi ve gelişmiş teknolojilere dayalı adli ve hukuki prosedürlerin patolojisi ve düzeltilmesi

Sinirsel adaletin kuruluşunda, bilgi temelli gelişmiş teknolojilerin ve yerli ve ulusötesi akllı sistemlerin oluşumunda ve gelişiminde sinerji,bilgi yönetimi ve prosedür birliği yaratma amacıyla diğer uluslararası yenilikçi ve yaratıcı şirketler ve kurumlar ile birlikte akıllı bir iletişim ağı oluşturmak.

 Üniversite profesörleri, öğrenciler, girişimciler, yenilikçi şirketler, start-up’lar, danışmanlık ve hukuk hizmetleri kurumları, devlet kurumları, yatırımcılar ve diğerleri gibi farklı alanlardan faydalanan kişiler huzurunda farklı seviylerde araştırma ve fikir  odaklı periyodik etkinlillerin yapılması

امتیاز دهید