کمیسیون دعاوی ملکی و ثبتی

دعاوی ملکی و ثبتی، طیف وسیعی از موضوعات و دعاوی حقوقی و کیفری را شامل می‌شوند که نشئت‌گرفته از قوانین گسترده و پراکندة ماهوی و شکلی است، اما متأسفانه همین امر سبب انباشت پرونده‌های قضایی در محاکم دادگستری شده است. عمدة دلایل حدوث دعاوی ملکی و ثبتی را می‌توان ناشی از اطلاع‌نداشتن افراد از نحوة نگارش قراردادهای خریدوفروش املاک، شروط، تعهدات قراردادی و ایفای تعهدات، عقد قرارداد و مبایعه‌نامه نزد برخی از مشاوران املاک دانست که متأسفانه به‌منظور تسریع در انعقاد قرارداد و اخذ کمیسیون از طرفین قرارداد، به معضلات حقوقی و پیچیدگی‌های دعاوی املاک سهل‌انگارند.


از سوی دیگر، برخی اشخاص بدون بهره‌گیری از مشاورة حقوقی ملکی و ثبتی از وکیل متخصص در انعقاد قراردادهای مهم و همچنین بدون اخذ وکیل متخصص در طرح دعاوی و دفاع و پاسخ‌گویی در قبال آن، دعاوی ملکی و ثبتی خود را پیچیده‌تر می‌کنند و با وجود ذی‌حق‌بودن، به بی‌حقی محکوم می‌شوند. با توجه به مواردی که در ادامه بیان شده است، مشاورة حقوقی با وکیل ملکی ثبتی و اعطای وکالت به وکیل متخصص، امری ضروری به نظر می‌رسد:


پیچیدگی روابط حقوقی طرفین، مبایعه‌نامه و اشخاص ثالث متعرض به بیع مذکور، پیچیدگی قوانین و رویه‌های متفاوت محاکم، اطلاع‌نیافتن از قوانین و مقررات آیین دادرسی، به‌ویژه حقوق قانونی جلسة اول رسیدگی، مواعد و زمان‌ها، نحوة طرح دعوی، نحوة نگارش دادخواست و لایحة دفاعیه و جوابیه، تقدم و تأخر در طرح دعاوی، حقوق اشخاص ثالث که ممکن است در دعوی ورود کنند و نحوة دفاع در مقابل ایشان، دعاوی ملکی پیچیده از قبیل دعاوی فسخ و بطلان، اعلام بطلان، الزام به ایفای تعهدات قراردادی، دعاوی خسارت وجه التزام قراردادی، دعاوی تأخیر در ایفای تعهدات، دعاوی عمل‌نکردن به تعهدات، دعاوی اموال و املاک مشاعی و درنهایت دعاوی رفع تصرف عدوانی و خلع ید و اجرت‌المثل و دیگر دعاوی ملکی متنوع و گوناگون.


از آنجا که دعاوی ملکی از جمله دعاوی اموال غیرمنقول هستند، وکیل ملکی باید تخصص و تجربة لازم را برای طرح این‌گونه دعاوی داشته باشد؛ زیرا دعاوی ملکی (از جمله دعاوی خلع ید، تخلیة ملک مشاع، تصرف عدوانی، فسخ معاملة ملکی صورت‌گرفته و…) از شایع‌ترین و پیچیده‌ترین دعاوی مطرح در دادگاه‌های حقوقی هستند؛ از این‌رو ارائة دادخواست اشتباهی یا ناقص در این زمینه ممکن است سبب اطالة دادرسی، از بین رفتن هزینة دادرسی و درنهایت رد دعوا شود.


ملک اعم از زمین، خانه، آپارتمان و مغازه، ارزشمندترین اموالی است که سرمایه، دارایی و پشتوانة مالی هر فرد به شمار می‌آید. تحصیل و نگهداری مال غیرمنقول به‌ویژه ملک مسکونی شخصی، برای بیشتر مردم اهمیت بسیاری دارد. از سوی دیگر دغدغه‌های فراوانی در معاملات اموال غیرمنقول وجود دارد؛ مانند اطمینان از استمرار مالکیت، ادعانکردن اغیار، خطر تصرف و غصب از سوی دیگران و… از این‌رو متأسفانه براساس آمارهای رسمی، سالانه پرونده‌های بی‌شماری با موضوع دعاوی اختلافات ملکی به محاکم ارجاع می‌شود.


دعاوی ملکی از پیچیده‌ترین دعاوی هستند که زمان بیشتری برای بررسی آن‌ها نیاز است. حجم فراوان و تنوع قوانین و مقررات حاکم بر املاک و مستغلات، رویه‌های متفاوت و گاهی متعارض محاکم در رسیدگی به این دعاوی و نیز ناآشنایی مردم و در برخی موارد تسلط ناکافی وکلا و قضات یا قوانین و رویه‌ها، موجب شده است که فرایند رسیدگی به دعاوی ملکی طولانی‌تر شود و در بسیاری مواقع این پرونده‌ها با نتیجة مطلوب خاتمه نیابند.


وکالت در دعاوی ملکی، اقدام به طرح دعاوی حقوقی یا کیفری را شامل می‌شود. چه‌بسا اقدام وکیل ملکی در دفاع از حق موکل در حوزه دعاوی ملکی حقوقی، مستلزم طرح دعوا در حوزه دعاوی کیفری و مراجعه به دادگاه‌های کیفری باشد؛ بنابراین هرچه وکیل تخصص و تجربه بیشتری در دعاوی ملکی داشته باشد، ضریب موفقیت موکل خود را افزایش داده است.

وکیل متخصص امور ملکی باید تسلط کافی بر قوانین ثبتی، مدنی، اجرای احکام، آیین دادرسی، قانون مجازات، قانون مسئولیت مدنی، قانون تجارت و دیگر قوانین مرتبط داشته باشد. افزون بر این، ضروری است در سوابق حرفه‌ای خود تجربة کافی در حوزه دعاوی ملکی را داشته باشد. وکیل ملکی در آغاز امر با بررسی مدارک و مستندات موکل، عنوان خواسته یا دعوی را تعیین می‌کند و می‌تواند احتمالات دفاع طرف مقابل را پیش‌بینی کرده و چهارچوب کلی دفاع موکل خود را معین کند.


پرونده‌های دعاوی ثبتی نیز ارتباط کامل با اموال غیرمنقول (اعم از ساختمان و زمین) دارند و حجم فراوانی از پرونده‌های مطرح‌شده در مراجع قضایی و شبه‌قضایی را به خود اختصاص داده‌اند. از آنجا که با اصلاحات متعدد در قانون ثبت و از سوی دیگر با کثرت بخشنامه‌های ثبتی مواجه هستیم، نوعی پیچیدگی ذاتی در دعاوی ثبتی وجود دارد که همین مسئله به رویه‌های گوناگون و تشتت آرای قضایی در این حوزه دامن زده است.


عدم آگاهی و اطلاع افراد از پرونده‌های دعاوی ثبتی، نحوة طرح دعوا و دفاع در قبال آن، تأثیر بسزایی بر روند رسیدگی‌های قضایی و اطاله دادرسی دارد و این مهم جز از طریق تجربة پرونده‌های متعدد ثبتی توسط وکیل دعاوی ثبتی امکان‌پذیر نیست. واضح است که یک وکیل به‌تنهایی نمی‌تواند در تمام حیطه‌های مرتبط با دعاوی ملکی و ثبتی، ادعای تسلط، مهارت، تجربه و اشراف کامل به قوانین و مقررات داشته باشد؛ بنابراین راه‌حل منطقی پیش ‌روی شما عزیزان، مراجعه به مؤسسة حقوقی است.


مؤسسة حقوقی و داوری بهنیایی، در کمیسیون دعاوی ملکی و ثبتی با کسب تجربه‌های متعدد دربارة دعاوی مذکور و بهره‌گیری از توان و تخصص وکلای ماهر و خبره، سعی کرده است در ارائة مشاوره حقوقی ملکی، انجام امور وکالت دعاوی ملکی، تنظیم انواع قراردادهای فروش، قبول وکالت و پیگیری دعاوی ثبتی، گامی کوچک، اما مؤثر در ارائة خدمات حقوقی تخصصی کشور بردارد که به لطف خداوند منان تاکنون چنین بوده است و همة وکلا و مراجعان این مؤسسه، از همکاری با ما رضایت کامل داشته‌اند.


امید است مؤسسة حقوقی و داوری بهنیایی با ارائة مشاوره حقوقی مؤثر و صحیح دربارة دعاوی املاک و دعاوی ثبتی مربوط و انجام امور وکالت این‌گونه دعاوی، از معضلات بسیار حقوقی و دعاوی پیچیده املاک جلوگیری کند و در راستای احقاق حقوق و جلب رضایت هرچه بیشتر شما عزیزان کوشا باشد.

کمیسیون حقوق ملکی و ثبتی | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

برخی از دعاوی قابل‌طرح و پیگیری در کمیسیون دعاوی ملکی و ثبتی مؤسسة حقوقی و داوری بهنیایی


* دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع
* دعوای اثبات مالکیت املاک دارای سابقة ثبتی
* الزام به تحویل ملک قولنامه‌ای
* مطالبة خسارت درصورت تحویل‌ندادن ملک
* فروش و تقسیم ملک مشاع
* تصرف عدوانی در ملک مشاع
* تقسیم ملک مشاع در ادارة ثبت اسناد و املاک
* اعتراض به واحد ثبتی دربارة تقسیم ملک مشاع 
* درخواست تقسیم ملک مشاع در دادگاه 
* ابطال تقسیم ملک مشاع
* درخواست ابطال فروش ملک مشاع
* طرح دعوای ابطال معاملة صوری
* درخواست فسخ قرارداد پیش‌فروش آپارتمان به‌دلیل کسری مساحت
* درخواست فسخ قرارداد پیش‌فروش آپارتمان به‌دلیل پرداخت‌نکردن اقساط
* طرح دعوای بطلان قرارداد پیش‌فروش آپارتمان به‌دلیل فسخ قرارداد مشارکت در ساخت
* ثبت رسمی قرارداد پیش‌فروش آپارتمان
* مطالبة خسارت در فسخ قرارداد پیش‌فروش آپارتمان
* استرداد وجوه پرداختی پیش‌خریدار درصورت فسخ قرارداد پیش‌فروش آپارتمان
* اقالة مبایعه‌نامة ملک
* ابطال مبایعه‌نامة معارض
* طرح دعوای خلع ید از شخص متصرف
* طرح دعوای تخلیة ید
* طرح دعوای رفع مزاحمت از حق
* طرح دعوای رفع ممانعت از حق
* اقامة دعوای قلع و قمع بنا و اشجار
* مطالبة اجرت‌المثل ایام تصرف ملک مشاع
* مطالبة اجرت‌المثل ایام تصرف مستأجر
* مطالبة خسارت قراردادی فروش ملک
* مطالبة خسارت قراردادی تأخیر در تحویل ملک
* مطالبة خسارت قراردادی تأخیر در تنظیم‌کردن یا نکردن سند رسمی
* مطالبة خسارت قراردادی تأخیر یا پرداخت‌نکردن ثمن مورد معامله
* مطالبة خسارت قراردادی تأخیر در تحویل ملک پیش‌فروش

قبول وکالت دعاوی ناشی از خرید، فروش و اجاره املاک از قبیل:


* الزام به تنظیم سند
* الزام به اخذ پایان کار و صورت‌مجلس تفکیکی
* الزام به تنظیم سند رسمی اجاره
* تخلیة املاک تجاری و مسکونی
* مطالبة سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
* تجویز انتقال منافع
* وکالت دعاوی دربارة تصرفات غیرقانونی املاک، از قبیل خلع ید و رفع تصرف عدوانی و…
* وکالت دعاوی دربارة املاک مشاع، از قبیل افراز، دستور فروش ملک مشاع، تقسیم و…
* وکالت در تنظیم، تفسیر، پشتیبانی و انعقاد قراردادهای ملکی و ثبتی
* وکالت سایر دعاوی ناشی از اموال و املاک
* پیگیری دعاوی اسناد مالکیت دربارة موضوعات مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت و صدور سند مالکیت اعیانی و اخذ سند مالکیت و غیره
* طرح دعاوی اعتراض به عملیات ثبت املاک در موضوعات ثبت مالکیت، تحدید حدود، اعتراض به ثبت و حدود املاک و غیره
* دعاوی اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا دربارة توقیف و بازداشت اموال منقول و غیرمنقول از طریق ثبت، مزایده، اعتراض به عملیات اجرایی ثبت، اعتراض به عملیات اجرایی مزایده، اعتراض به نظریة کارشناس و صدور و ابطال اجرائیه، اخذ دستور موقت و غیره
* دعاوی افراز مشتمل بر دعوای اعتراض به عملیات افراز و دعوای ابطال صورت‌مجلس افراز و غیره
* دعاوی تفکیک مشتمل بر دعاوی تفکیک عرصه و اعیان و اعتراض به عملیات تفکیکی و ابطال صورت‌مجلس تفکیکی
* طرح دعوای مخالفت سند رسمی با قانون آمره یا نظم عمومی
* طرح دعوای ایفای تعهد و تحقق مفاد سند رسمی یا سقوط آن
* اعتراض به اصل درخواست ثبت ملک
* اعتراض به حدود ملک مورد درخواست ثبت
* اعتراض به حقوق ارتفاقی ملک مورد درخواست ثبت
* طرح شکایت دربارة بازداشت اموال در اجرائیات ثبتی
* طرح شکایت از اقدامات و عملیات اجرایی
* درخواست توقیف عملیات ثبتی
* ابطال سند انتقال اجرایی ثبتی
* شکایت از دستور اجرای ثبتی
* ابطال مزایدة ثبتی
* خلع ید از متصرف قانونی اراضی موات
* دعوای تأیید بطلان اجاره‌نامه به‌دلیل مجهول‌بودن مورد اجاره
* دعوای بطلان قرارداد اجاره به‌دلیل از بین رفتن عین یا منافع ملک
* دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره
* مطالبة خسارت ناشی از توقیف عملیات اجرایی
* طرح دعوای تجویز انتقال منافع به غیر
طرح و پیگیری دعاوی کیفری مرتبط با املاک از قبیل:
* کلاه‌برداری در زمینة معاملات املاک
* جعل اسناد ملکی
* استفاده از سند مجعول
* خیانت در امانت
* فروش مال غیر
* انتقال منافع ملک غیر
* تبانی در معاملات دولتی
* معاملة معارض
* تغییر کاربری اراضی کشاورزی
* خردکردن و افراز اراضی
* ورود غیرمجاز به ملک غیر

پیگیری دعاوی حقوقی املاک از جمله:


* الزام به تنظیم سند رسمی
* الزام به فک رهن
* الزام به اخذ پایان کار
* الزام به اخذ صورت‌مجلس تفکیکی
* ابطال قرارداد
* فسخ قرارداد
* اخذ و مطالبة اجور معوقه
* اخذ و مطالبة اجرت‌المثل
* تخلیة اماکن تجاری مشمول قانون سال ۱۳۵۶
* تخلیة اماکن تجاری و مسکونی مشمول قانون سال ۱۳۷۶
* تخلیة اماکن مسکونی مشمول قانون سال ۱۳۶۲

پیگیری دعاوی ثبتی اعم از:


* ابطال سند رسمی
* ابطال اجرائیة ثبتی
* ابطال عملیات ثبتی کمیسیون‌های ثبتی
* ابطال نظریة هیئت حل اختلاف ادارة ثبت
* افراز ملک
* ابطال سند مالکیت معارض
* ابطال معاملة معارض
* اجرای ثبت
* توقیف عملیات اجرایی
* ابطال عملیات اجرایی ثبت
* دعوی تخلیه
* دعوی خلع ید
* دعوی فروش ملک مشاع
* الزام به تنظیم سند رسمی
* الزام به اخذ گواهی پایان کار
* پیگیری پرونده‌های کمیسیون مادة 100
* دعوی تقسیم و افراز ملک مشاع
* ابطال رأی کمیسیون مادة 12 قانون زمین شهری
* ابطال رأی کمیسیون ماده‌واحدة مبنی بر ملی‌بودن زمین
* ابطال رأی کمیسیون مادة 56 منابع طبیعی مبنی بر ملی‌بودن زمین
* اعتراض به مصادرة املاک به درخواست ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره)
* اعتراض به تملیک و مصادرة اموال توسط بنیاد مستضعفان
* اعتراض به تملیک املاک مورد نیاز دولت و شهرداری‌ها
* اعتراض به مصادره و تملیک املاک و اموال

تنظیم قراردادهای ملکی و املاک اعم از

* قراردادهای ملکی
* قراردادهای پیش‌فروش ملک
* قراردادهای مشارکت مدنی
* قراردادهای مشارکت در قالب مضاربه یا حواله
مؤسسة حقوقی و داوری بهنیایی، با مشاورة مستقیم از سوی منتخب وکلای پایه یک دادگستری، حقوق‌دانان و مشاوران حقوقی متخصص قراردادهای ملکی و ثبتی، آمادة ارائة مشاوره حقوقی دربارة دعاوی ملکی و ثبتی به‌صورت تخصصی به هم‌وطنان عزیزمان در داخل و خارج از کشور است. برای دریافت مشاورة حقوق ملکی و ثبتی و تنظیم قراردادهای خود و همچنین دریافت وقت مشاورة حضوری، با ما تماس بگیرید و درخواست تعیین وقت خود را به کارشناسان ما بسپارید.

امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *