بسم الله الرحمن الرحیم

دکتر بهنام بهنیایی استاد دوره‌های داوری تجاری بین‌المللی و بنیان‌گذار مؤسسۀ داوری حقوقی بهنام بهنیایی؛ دانش‌آموختۀ رشته‌های حقوق تجارت بین‎ الملل و مدیریت استراتژیک از دانشگاه‌های دولتی تهران و برلین-آلمان هستند. ضمناً ایشان دارای تجربۀ سال‌های متمادی درحوزۀ مدیریت امور حقوقی و قراردادها و همچنین تدریس داوری تجاری و سرمایه‌گذاری بین‌المللی در دانشگاه برلین و تعداد کثیری از مراکز علمی و پژوهشی دنیا می‌باشند.

با توجه به گسترۀ تجربیات حرفه‌ای و نیز مطالعات تخصصی ایشان در حوزه‌ها و رشته‌های مرتبط، در سال ۱۳۹۷ موفق به ارایۀ نتایج مطالعات و تحقیقات میان رشته‌ای خود در قالب «نظریه بهنیایی؛ نظام تحلیل فراکل‌نگر حقوق» شدند که به عنوان یک اثر فکری و معنوی ثبت و در روزنامۀ رسمی کشور وابسته به قوۀ قضاییه منتشر شد.

 

برای آشنایی بیشتر

* دانش‌آموختۀ ممتاز رشته‌های حقوق تجارت بین‌الملل و مدیریت استراتژیک از دانشگاه دولتی تهران و برلین-آلمان.
* بنیان‌گذار مؤسسه بین‌المللی داوری و حقوقی بهنام بهنیـایی و مدیریت عالیۀ کمیسیون‌های تخصصی با همکاری بالغ بر 2700 نفر از وکلای پایه یک دادگستری و داوران حقوقی متخصص در کل کشور.
1- کمیسیون حقوق شرکت‌ها
2- کمیسیون مذاکره و تنظیم قراردادها
3- کمیسیون دعاوی ملکی و ثبتی
4- کمیسیون حقوق پیمانکاری و ساخت (حقوق مهندسی)
5- کمیسیون حلّ و فصل اختلافات و داوری حقوقی
6- کمیسیون حقوق بازرگانی و سرمایه‌گذاری خارجی
7- کمیسیون حقوق حمل و نقل
8- کمیسیون حقوق انرژی
9- کمیسیون حقوق مالیاتی
10- کمیسیون حقوق مالی
11- کمیسیون حقوق اداری
12- کمیسیون حقوق مالکیت فکری
13- کمیسیون حقوق فناوری اطلاعات و استارتاپ
14- کمیسیون حقوق بین الملل خصوصی (مهاجرت)
15- کمیسیون حقوق کیفری
16- کمیسیون حقوق پزشکی
17- کمیسیون حقوق ورزشی
18- کمیسیون حقوق ارتباطات و رسانه
19- کمیسیون فقه وحقوق اسلامی (اوقاف)
20- کمیسیون حقوق خانواده

* مدیر مسئول انتشارات حقوقی جاد (جامعۀ ایرانی داوران)
* مدیر مسئول مؤسسه مشاوران تهران (از سال 1379)
* مشاور ارشد حقوقی و امور قراردادها در تعداد کثیری از شرکت‌ها
* داور حقوقی مستقل در پرونده‌های متعدد ملی و بین‌المللی
* عضو پیوستۀ انجمن حقوق اداری ایران
*عضو پیوستۀ انجمن حقوق اساسی ایران
*عضو پیوستۀ انجمن حقوق پزشکی ایران
*عضو پیوستۀ انجمن مدیریت پروژه ایران
* عضو پیوستۀ انجمن مدیریت استراتژیک ایران
*عضو پیوستۀ انجمن فقه و حقوق خانواده ایران
* عضو پیوستۀ انجمن حقوق بین الملل کیفری ایران
* عضو پیوستۀ انجمن حقوق شناسی ایران
* عضویت افتخاری و پیوسته در انجمن‌های علمی بین‌المللی جهان
* داور علمی مقالات پژوهشی اساتید و محققان در مجلات و نشریات معتبر دانشگاهی جهان اسلام (ISC)
* شخصیت علمی مورد وثوق جامعۀ نخبگان کشور و معاونت حقوقی ریاست جمهوری.

لیست برخی از همایش‌های مناسبتی برگزارشده در سنوات اخیر:
الف. روز مهندس- طراحی قراردادهای پیچیدۀ عمرانی و صنعتی، مورخ 15/12/1394
ب. روز صنعت و معدن- روش‌های حل و فصل حقوقی دعاوی بازرگانی، مورخ 10/4/1395
ج. روز وکیل- سمینار حقوق داوری در رویۀ قضایی (ویژه وکلا و حقوقدانان)، مورخ 7/11/1396
د. روز ملی صادرات- حقوق کاربردی شرکت‌های تجاری، مورخ 29/7/1397
هـ. مدیریت نوین مؤسسات حقوقی در نظر و عمل، مورخ 5/2/1398

تدریس در کلاس‌ها و کارگاه‌های متعدد و پرتکرار به گروه‌های:
الف- حقوقدانان از جمله وکلا، قضات و دانشجویان مقاطع مختلف.
ب- مهندسان، پیمانکاران صنعتی و ساختمانی، تجار و بازرگانان ایرانی و غیر ایرانی.
ج- مدیران شهری، مدیران دولتی، مدیران بازرگانی، مدیران فرهنگی و مدیران صنعتی.

برخی از دروس و دوره‌هایی که در دهۀ اخیر مستمراً بر اساس تقاضای گروه‌ها برگزار شده است:
1. مهندسی قراردادها و قراردادهای مهندسی
2. قراردادهای پیشرفته پیمانکاری
3. تحلیل شرایط عمومی و خصوصی پیمان
4. آموزه‌های حقوقی مدیریت ادعا و تعارضات (CLAIM)
5. مدیریت حقوقی مناقصات
6. اصول تنظیم قراردادهای عمرانی و صنعتی
7. تحلیل قرارداد پیمانکاری در رویۀ قضایی
8. حقوق ساخت و احداث
9. حقوق پیمانکاری و راهبری قراردادهای پیمانکاری دولتی
10. حقوق پیمانکاری و پروژه‌های بین المللی
11. فنون و روش‌های حقوقی پیشرفته در قراردادهای مدرن صنعتی
12. مدیریت طراحی و حل اختلاف قراردادها مبتنی بر مهارت‌های پیشرفتۀ حل مسئله
13. مسئولیت حرفه‌ای مهندسان و پیمانکاران
14. اصول تفسیر قراردادهای پیمانکاری
15. قراردادهای جوینت ونچر
16. قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT)
17. مدیریت حقوقی و قراردادهای کاربردی مشارکت
18. مدیریت حقوقی و قراردادهای حمل و نقل و لجستیک
19. مدیریت حقوقی و قراردادهای مالکیت فکری و انتقال تکنولوژی
20. مدیریت حقوقی و قراردادهای تجاری الکترونیکی
21. مدیریت حقوقی و قراردادهای صنعتی و پیمانکاری
22. مدیریت حقوق مالی اقتصادی و قراردادها
23. مدیریت حقوقی حلّ‌ و فصل اختلافات و داوری
24. مدیریت حقوقی قراردادها و پروژه؛ مفاهیم و آموزه‌های استاندارد فیدیک
25. اصول نگارش حقوقی برای مدیران حقوقی دولتی
26. اصول نگارش قضایی برای وکلا و حقوقدانان
27. حقوق و مدیریت پروژه
28. حقوق و مدیریت کسب و کار

29. Legal Management of Dispute Resolution and Arbitration.
30. Professional Responsibilities of Engineers and Contractors.
31. Principles of Drafting Civil and Industrial Contracts.
32. Advanced Contracting Contracts.
33. Legal Management and Industrial and Contracting Contracts.
34. Contract Law and International Projects.

برخی از کتب مرجع تألیفی و سایر مقالات استاد دکتر بهنیـایی:
1. مرجع حقوقیِ مدیریت شهری؛ شوراهای اسلامی کشور
2. مرجع حقوقیِ مدیریت شهری؛ آرای قضایی 1399-1398
3. مرجع حقوقیِ مدیریت شهری؛ آرای قضایی 1397-1396
4. مرجع حقوقیِ مدیریت شهری؛ آرای قضایی 1395-1394
5. مرجع حقوقیِ مدیریت شهری؛ شهرداری و شهرسازی
6. مرجع حقوقیِ مدیریت شهری؛ زمین شهری و اراضی
7. مرجع حقوقیِ مدیریت شهری؛ منابع طبیعی
8 . مرجع حقوقیِ مدیریت شهری؛ مناطق آزاد صنعتی- تجاری
9. مرجع حقوقیِ مدیریت شهری؛ طرح‌های عمرانی
10. مرجع حقوقیِ مدیریت شهری؛ قراردادهای پیمانکاری
11. مرجع حقوقیِ مدیریت شهری؛ معاملات دولت و شهرداری‌ها
12. مرجع حقوقیِ مدیریت شهری؛ تعاونی‌ها و نظام صنفی
13. دانشنامه پژوهش‌های حقوق خانواده
14. دانشنامه پژوهش‌های حقوق اسلامی
15. دانشنامه پژوهش‌های حقوق رسانه و ارتباطات
16. دانشنامه پژوهش‌های حقوق ورزشی
17. دانشنامه پژوهش‌های حقوق پزشکی
18. دانشنامه پژوهش‌های حقوق کیفری
19.دانشنامه پژوهش‌های حقوق بین‌الملل
20. دانشنامه پژوهش‌های حقوق فناوری اطلاعات
21. دانشنامه پژوهش‌های حقوق مالکیت فکری
22. دانشنامه پژوهش‌های حقوق اداری
23. دانشنامه پژوهش‌های حقوق مالی
24. دانشنامه پژوهش‌های حقوق مالیاتی
25. دانشنامه پژوهش‌های حقوق انرژی
26. دانشنامه پژوهش‌های حقوق حمل و نقل
27. دانشنامه پژوهش‌های حقوق بازرگانی و سرمایه‌گذاری
28. دانشنامه پژوهش‌های حقوق داوری
29. دانشنامه پژوهش‌های حقوق پیمانکاری و ساخت
30. دانشنامه پژوهش‌های حقوق ثبت و املاک
31. دانشنامه پژوهش‌های حقوق قراردادها
32. دانشنامه پژوهش‌های حقوق شرکت‌ها
33. دورۀ دو جلدی «فرهنگ حقوقی بهنیایی» (شامل بیش از یکصد هزار واژۀ تخصصی و کاربردی حقوقی از انگلیسی به فارسی)
34. ترجمه و تفسیر قرآن کریم به زبان‌های انگلیسی، عربی و فارسی
35. مختصر حقوق داوری ایران؛ موردپژوهی در قراردادهای جدید نفتی ایران
36. تحلیل حقوقیِ راهبردهای سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایۀ ایران
37. روش‌های حل وفصل غیرترافعی اختلافات در صنعت انرژی
38. تحلیل حقوقی تعهدات متقابل در مدل قراردادهای EPC صنایع فرادستی بین المللی
39. اثربخشیِ زیرساختی در فرایند اجرا و توسعۀ تجارت الکترونیکی در صنایع بالادستی
40. تحلیل سیستماتیک معیارهای سلب مالکیت در پرتو رویۀ داوری بین المللی
41. حقوق انرژی؛ مدیریت و توسعۀ اقتصادی منابع مشترک نفت و گاز

42. An Efficient Model for Legal Management of Claims in Industrial Contracts
43. DYNAMIC JUSTICE; A Research on New Issues in the Iranian Legal System
44. Laws and Regulations of International Commercial and Industrial Law with Annotations
45. Behniai’s Theory; Meta holistic analysis of law system and the neuronal justice
46. Multi-dimensional Dispute Resolution Executive System in Industrial Megaprojects
47. New Essentials for International Oil and Gas Industry Contracts
48. Comparative Analysis of Contractor Liability in Contracting Contracts Model EPC/Turnkey
49. A Comparative Analysis of the Principles of Interpreting International Commercial Contracts in Iranian and European Law
50. A Model for the Legal Analysis of Indirect Exclusion Criteria Based on the International Arbitration Procedure
51. Legal Analysis of Foreign Investment Strategies in Iranian Capital Market

آثار فکری و معنوی ثبت شده در ایران:
الف- مطالعات گستردۀ بین رشته‌ای به ویژه در شاخه‌های حقوق، نوروساینس، اقتصاد، مدیریت و مهندسی و ارائۀ «نظریۀ بهنیایی؛ نظام تحلیل فرا کل نگر حقوق» و طرح پیشنهادات کاربردی به قوۀ قضاییه در راستای تحقق هرچه بیشتر عدالت مبتنی بر اصول پیشرفتۀ علمی جهان که در تاریخ12/3/1397 به عنوان یک اثر فکری و معنوی در ادارۀ حقوقی و امور مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت و در روزنامۀ رسمی جمهوری اسلامی ایران وابسته به قوۀ قضاییه به شمارۀ21340 مورخ 30/3/1397 منتشر شده است.
ب- ارائۀ مدلی کارآمد؛ «نظام اجرایی حلّ‌وفصل چند وجهی اختلافات در مگاپروژه‌های صنعتی» که به عنوان یک اثر فکری و معنوی در ادارۀ حقوقی و امور مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 13568 – 98 ثبت شده است. توضیحا این‌که در مگاپروژه‌های صنعتی، مقاومت و اصرار نابه‌جای شرکت‌ها به اجرای روش‌های حلّ ‌اختلاف چنددرجه‌ایِ جایگزین و پرهیز از پتانسیل‌های قانونی و قراردادیِ داوری با ساختاری بهینه، به‌مراتب هزینه‌های معاملاتی بیشتری در مقابل اجرای یک مدل حلّ‌وفصل چندوجهی اختلاف و وصول راه حلّی قطعی و آرای الزام‌آور آن دارد. در این پژوهش الگویی مبتنی بر نهاد عقلی الگوریتم‌های حقوق‌ صنعتی، با پوشینه‌ای حقوقی و متناسب با فضای قابل درک صنایع بالادستی، نظام اجرایی حلّ‌وفصل چند وجهی اختلافات در مگاپروژه‌های صنعتی را، با نظر به چگونگی تنظیم موافقت‌نامه‌های داوری و تبیین هیئت داوری حلّ‌اختلاف توسط طرفین، مورد بررسی قرار گرفته‌است. در پرتو این مدل کارآمد، لزوم داوران به مبنا قراردادن «عدل‌ و انصاف» ضمن تصمیم‌گیری براساس قانون ماهوی قابل ‌اعمال و معتبر، موجب آرامش ‌خیال وتأمین منافع طرفین ‌دعوی خواهد شد. عملکرد اعضای هیئت داوری حلّ‌اختلاف نیز مؤثر در روند حلّ‌اختلاف بوده؛ و در مدل پیشنهادی به بررسی وظایف ایشان، پرداخته شده‌است.

پژوهشگرِ مسئول در پروژه‌های پژوهشی با معاونت حقوقی ریاست جمهوری:
الف- «الزامات حقوقی امنیت انرژی با تأکید بر مخاطرات زیست محیطی در صنعت نفت و گاز» با همکاری خانم دکتر الهام امین زاده معاونت حقوقی اسبق ریاست جمهوری و استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران(97-1395).
ب- «آسیب شناسی و تحلیل حقوقی موافقت‌نامۀ داوری در قراردادهای جدید بالادستی صنعت نفت ایران(آی.پی.سی)» با همکاری خانم دکتر لعیا جنیدی معاونت حقوقی فعلی ریاست جمهوری و استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران(98-1397).

سخن پایانی:
ای خوش آن ساعت که آید پیک جانان بی‌خبر * گویدم بشتاب سوی عالم جان بی‌خبر
ای خوش آن ساعت که جام بی‌خودی از دست دوست * خواهم و گردم ز خواهش‌های دوران بی‌خبر
تا خبر شد جانم از اسرار پنهان وجود *گشتم از قیل و مقال کفر و ایمان بی‌خبر
در نهاد آدم خاکی خدا داند که چیست* هست از این راز نهان جبریل و شیطان بی‌خبر
ای بسا زاهد که دیوش در درون دل مقیم *دزد در کاشانه مشغولست و دربان بی‌خبر
راز قرآن را زصاحبخانه جویا شو که هست * از مراد میزبان، بی شبهه مهمان بی‌خبر
آن که از قرآن همان الفاظ تازی خواند و بس * هم به قرآن کو بود از راز قرآن بی‌خبر
جاهلان مغرور سعی خویش و لطفش کارساز * ابر و خورشیدند گرم کار و دهقان بی‌خبر
این جهان جای توقف نیست، خوشبخت آن‌که او * چون نسیمی خوش گذشت از این گلستان بی‌خبر
نیست یک جو ایمنی در قرب درگاه ملوک * ای خوش آن موری کزو باشد سلیمان بی‌خبر
گر بهار آگه شد از قصد رفیقان دور نیست * یوسف مصری نماند از کید اخوان بی‌خبر
«قصیدۀ پایانی از مَلِک الشعرا بهار»

رسانه و ارتباطات:

Website: www.drbehniai.com
Email: behniai.behnam@ut.ac.ir
Telegram&WhatsApp: 0098919-9005007

Linkedin: dr-behnam-behnia-iInstagram&Aparat: Behvakil

امتیاز دهید