برای ثبت نام جذب با آزمون و بدون آزمون میانجیگری و داوری در سال ۱۴۰۲ باید به سایت hrtc.ir مراجعه کنید. این آزمون توسط مرکز آزمون های جهاد دانشگاهی برگزار می شود

فهرست

ثبت نام در آزمون داوری و میانجیگری سال ۱۴۰۲

ثبت نام در آزمون داوری و میانجیگری سال ۱۴۰۲ آغاز شد. متقاضیان واجد شرایطی که منتظر آغاز فرایند ثبت نام برای این آزمون هستند، با همراه داشتن مدارک مورد نیاز برای ثبت نام باید به سامانه مرکز جهاد دانشگاهی به آدرس hrtc.ir مراجعه کرده و نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.

با اشاره رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه، آن دسته از متقاضیانی که مایل به شرکت در این آزمون هستند یا افراد واجد شرایطی که متقاضی شرکت در دوره های بدون آزمون برای تصدی مناصب داوری و میانجیگری هستند، باید برای ثبت نام در موعد مقرر اقدام نمایند.

ثبت‌ نام بدون آزمون نیز از طریق سایت اطلاع رسانی مرکز توسعه حل اختلاف و سایت جهاد دانشگاهی امکان پذیر است.

آزمون داوری و میانجیگری

به موجب ماده ۸۲ تا ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری، قضات رسیدگی کننده به پرونده ها در برخی موارد می توانند پرونده اختلاف را به شوراهای حل اختلاف، موسسات داوری و میانجیگری ارجاع دهند.

به همین دلیل مرکز توسعه حل اختلاف کشور متولی این امر، با همکاری مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به عنوان مجری برگزاری این آزمون، هر ساله زمان آزمون استخدامی داوری و میانجیگری را تعیین و مرکز آزمون جهاد دانشگاهی کشور اقدام به انتشار فراخوان جذب همکاری داوری و میانجی‌گری (با آزمون و بدون آزمون) می نماید.

لذا افرادی که قصد دارند خودشان مجوز داوری و میانجیگری گرفته و یا مجوز موسسه میانجیگری را دریافت کنند، باید در زمان تعیین شده نسبت به ثبت نام، تکمیل مدارک و سایر مراحل به منظوردریافت پروانه داوری و پروانه میانجی‌ گریاقدام نمایند.

زمانبندی ثبت نام آزمون داوری و میانجیگری ۱۴۰۲

جدول زمانبندی ثبت نام آزمون داوری و میانجیگری ۱۴۰۲ به شرح زیر است:

زمان بندیتاریخ با آزمون سال ۱۴۰۲تاریخ بدون آزمون سال ۱۴۰۲
زمان ثبت نام۲۳ مهر ۱۴۰۲ تا ۵ آبان ماه۲۳ مهر ۱۴۰۲ تا ۳۰ مهرماه
زمان دریافت کارت ورود به جلسه۲۳ آبان ماه
تمدید مهلت ثبت ناماعلام نشده
تاریخ برگزاری آزمون۲۶ آبان ماه ۱۴۰۲
تاریخ اعلام نتایج اولیهاعلام نشده

بنابراین افرادی که می‌خواهند شخصا مجوز میانجیگری بگیرند و یا مجوز موسسه میانجیگری را دریافت کنند باید در زمان مقرر برای نام نویسی مراجعه نمایند.

برای دریافت تمامی اطلاعات پیرامون ثبت نام در آزمون داوری و میانجیگری سال ۱۴۰۲، داورطلبین و متقاضیان گرامی باید به سایت مرکز آزمون جاد دانشگاهی به نشانی hrtc.ir مراجعه نمایند.

ضمنا به داوطلبین گرامی توصیه شده است، به دلیل شلوغی ثبت نام در روزهای پایانی و احتمال بروز مشکلاتی در سامانه ثبت نام، بهتر است ثبت نام خود را در روزهای ابتدایی انجام دهند تا با ترافیک سایت و مشکل بارگزاری مدارک و … مواجه نشوند.

دفترچه ثبت نام آزمون داوری و میانجیگری 1402

همزمان با اعلام زمان ثبت نام برای آزمون داوری و میانجیگری قوه قضائیه، دفترچه راهنما نیز منتشر می شود.

در این دفترچه راهنما داوطلبین می توانند تمامی شرایط و ضوابط، مواد آزمون، امتیازات و سهمیه های قانونی، مراحل ثبت نام و مراحل اعلام نتیجه را مطالعه کرده و بدون مشکل برای ثبت نام اقدام نمایند. البته لازم است بدانید که زمان انتشار دفترچه ثبت نام آزمون داوری و میانجیگری 1402 هنوز مشخص نشده است.

قسمت های مختلف دفترچه ثبت نام آزمون داوری و میانجیگری

 • شرایط عمومی داوطلبان:

شرایط عموم داوطلبان آزمون داوری و میانجیگری یکسان بوده و عبارت است از: داشتن تابعیت کشور ایران، اعتقاد به دین اسلام یا یکی از ادیان رسمی ذکر شده در قانون اساسی کشور، اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی ایران و اصل ولایت فقیه، حسن شهرت در امانت و صحت عمل و دیانت، نداشتن اعتیاد به دخانیات و مواد روانگردان، نداشتن سوء سابقه کیفری، داشتن کارت معافیت دائم یا پایان خدمت، عدم ارائه پروانه داوری و میانجیگری به ضابطان دادگستری (خاص و عام) و کارکنان شاغل در قوه قضاییه (قضایی و اداری).

همچنین امکان ثبت نام در دو بخش با آزمون و بدون آزمون تصدی منصب داوری و میانجیگری امکانپذیر است.

 • شرایط اختصاص منصب داوری:
منصبنوع آزمونشرایط: داشتن یکی از شرایط تعیین شده برای هر منصب کافیست
      داوری عمومی      با آزمون– داشتن حداقل مدرک سطح دو حوزه (به عنوان معادل) – داشتن حداقل مدرک کارشناسی در یکی از رشته های حقوق (کلیه گرایش ها)، فقه و مبانی حقوق اسلامی، فقه و مبانی امامی، فقه و مبانی حنبلی، فقه و حقوق حنفی، زیدی، شافعی، مالکی، مذاهب اسلامی – داشتن حداقل مدرک کارشناسی در یکی از رشته های علوم تربیتی (کلیه گرایش ها)، روانشناسی (کلیه گرایش ها)، مشاوره و راهنمایی، مددکاری اجتماعی، مددکاری قضایی، مطالعات خانواده، مطالعات زنان گرایش زن و خانواده، مطالعات زنان و خانواده گرایش حقوق خانواده، جامعه شناسی (کلیه گرایش ها)
  داوری تخصصی خانواده  با آزمون-داشتن حداقل مدرک سطح دو حوزه (به عنوان معادل) – داشتن حداقل مدرک کارشناسی در یکی از رشته های حقوق (کلیه گرایش ها) الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، فقه و حقوق اسلامی، امامی، حنبلی، حنفی، زیدی، شافعی، مالکی، مذاهب اسلامی
            داوری            بدون آزمون براساس سوابق تحصیلی– داشتن مدرک سطح چهارم حوزه -داشتن مدرک دکترا در یکی از رشته های حقوق (همه گرایش ها)، فقه و مبانی حقوق اسلامی، فقه و حقوق اسلامی، امامی، حنبلی، حنفی، زیدی، شافعی، مالکی، الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی و حقوق مذاهب اسلامی برای داوری تخصصی خانواده و میانجیگری – داشتن مدرک دکترا در یکی از رشته های علوم تربیتی (کلیه گرایش ها)، روانشناسی (کلیه گرایش ها)، مشاوره و راهنمایی، مددکاری اجتماعی، مددکاری قضایی، مطالعات خانواده، مطالعات زنان گرایش زن و خانواده، مطالعات زنان و خانواده گرایش حقوق خانواده، جامعه شناسی (کلیه گرایش ها) و دارابودن حداقل یکی از شرایط: حداقل 10 سال سابقه برای اعضای هیأت علمی دانشگاه در یکی از رشته های حقوق (کلیه گرایش ها)، الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، فقه و مبانی حقوق اسلامی، فقه و حقوق اسلامی، فقه و حقوق امامی، فقه و حقوق حنبلی، فقه و حقوق حنفی، فقه و حقوق زیدی، فقه و حقوق شافعی، فقه و حقوق مالکی و فقه و حقوق مذاهب اسلامی برای داوری عمومی، داوری تخصصی خانواده و میانجیگری و حداقل 10 سال سابقه برای اعضای هیأت علمی دانشگاه در یکی از رشته های علوم تربیتی (همه گرایش ها)، روانشناسی (همه گرایش ها) ، مشاوره و راهنمایی، مددکاری اجتماعی، مددکاری قضایی، مطالعات خانواده، مطالعات زنان گرایش زن و خانواده، مطالعات زنان و خانواده گرایش حقوق خانواده و جامعه شناسی (همه گرایش ها) برای داوری تخصصی خانواده  
            داوری            بدون آزمون و بر اساس سوابق شغلی و حرفه ای– حداقل 5 سال سابقه اشتغال در مناصب قضایی – حداقل 10 سال سابقه برای وکلا، کارکنان اداری دادسراها و محاکم ، اعضا و کارکنان شوراهای حل اختلاف، سردفتران اسناد رسمی در یکی از رشته های حقوق (همه گرایش ها)، الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، فقه و مبانی حقوق اسلامی، فقه و حقوق اسلامی، فقه و حقوق امامی، فقه و حقوق حنبلی، فقه و حقوق حنفی، فقه و حقوق زیدی، فقه و حقوق شافعی، فقه و حقوق مالکی و فقه و حقوق مذاهب اسلامی برای داوری عمومی، داوری تخصصی خانواده و میانجیگری و یا رشته های علوم تربیتی (همه گرایش ها)، روانشناسی (کلیه گرایش ها)، مشاوره و راهنمایی، مددکاری اجتماعی، مطالعات خانواده و جامعه شناسی برای داوری تخصصی و خانواده – حداقل 10 سال سابقه برای نمایندگان حقوقی ادارات برای داوری عمومی و داوری تخصصی خانواده بر اساس مقررات ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379) ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 :وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی، شهرداری ها و بانک ها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوی یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند: ۱ – دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاه های مربوط ۲ – دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت. تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قا ئم مقام قانونی وی خواهد بود). ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است. -حداقل 10 سال سابقه اشتغال به روانشناسی یا مشاوره منوط به ارائه پروانه تخصصی از سوی نظام روانشناسی و مشاوره یا سازمان بهزیستی برای داوری تخصصی خانواده و میانجیگری.
 • شرایط اختصاصی منصب میانجیگری
منصبنوع آزمونشرایط: داشتن یکی از شرایط تعیین شده برای هر منصب کافیست
      میانجیگری      با آزمون-داشتن حداقل مدرک کارشناسی در یکی از رشته های علوم تربیتی (کلیه گرایش ها)، روانشناسی (کلیه گرایش ها)، مشاوره و راهنمایی، مددکاری اجتماعی، مددکاری قضایی، مطالعات خانواده، مطالعات زنان گرایش زن و خانواده، مطالعات زنان و خانواده گرایش حقوق خانواده، جامعه شناسی (کلیه گرایش ها) – داشتن حداقل مدرک کارشناسی در یکی از رشته های حقوق (کلیه گرایش ها) الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، فقه و حقوق اسلامی، امامی، حنبلی، حنفی، زیدی، شافعی، مالکی، مذاهب اسلامی و معادل آن (سطح دو حوزه)  
      میانجیگری      بدون آزمون براساس سوابق تحصیلی– داشتن مدرک سطح 4 حوزه – داشتن حداقل مدرک کارشناسی در یکی از رشته های حقوق (کلیه گرایش ها)، فقه و مبانی حقوق اسلامی، فقه و مبانی امامی، فقه و مبانی حنبلی، فقه و حقوق حنفی، زیدی، شافعی، مالکی، مذاهب اسلامی – داشتن مدرک دکترا در یکی از رشته های علوم تربیتی (کلیه گرایش ها)، روانشناسی (کلیه گرایش ها)، مشاوره و راهنمایی، مددکاری اجتماعی، مددکاری قضایی، مطالعات خانواده، مطالعات زنان گرایش زن و خانواده، مطالعات زنان و خانواده گرایش حقوق خانواده، جامعه شناسی (کلیه گرایش ها)
            میانجیگری            بدون آزمون براساس سوابق شغلی و حرفه ای– حداقل 5 سال سابقه اشتغال در مناصب قضایی – حداقل 10 سال سابقه برای اعضای هیأت علمی دانشگاه در یکی از رشته های حقوق (کلیه گرایش ها)، الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، فقه و مبانی حقوق اسلامی، فقه و حقوق اسلامی، فقه و حقوق امامی، فقه و حقوق حنبلی، فقه و حقوق حنفی، فقه و حقوق زیدی، فقه و حقوق شافعی، فقه و حقوق مالکی و فقه و حقوق مذاهب اسلامی برای داوری عمومی، داوری تخصصی خانواده و میانجیگری و حداقل 10 سال سابقه برای اعضای هیأت علمی دانشگاه در یکی از رشته های علوم تربیتی (همه گرایش ها)، روانشناسی (همه گرایش ها) ، مشاوره و راهنمایی، مددکاری اجتماعی، مددکاری قضایی، مطالعات خانواده، مطالعات زنان گرایش زن و خانواده، مطالعات زنان و خانواده گرایش حقوق خانواده و جامعه شناسی (همه گرایش ها) برای میانجیگری – حداقل 10 سال سابقه برای وکلا، کارکنان اداری دادسراها و محاکم ، اعضا و کارکنان شوراهای حل اختلاف، سردفتران اسناد رسمی در یکی از رشته های حقوق (همه گرایش ها)، الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، فقه و مبانی حقوق اسلامی، فقه و حقوق اسلامی، فقه و حقوق امامی، فقه و حقوق حنبلی، فقه و حقوق حنفی، فقه و حقوق زیدی، فقه و حقوق شافعی، فقه و حقوق مالکی و فقه و حقوق مذاهب اسلامی برای داوری عمومی، داوری تخصصی خانواده و میانجیگری و یا رشته های علوم تربیتی (همه گرایش ها)، روانشناسی (کلیه گرایش ها)، مشاوره و راهنمایی، مددکاری اجتماعی، مطالعات خانواده و جامعه شناسی برای میانجیگری – حداقل 10 سال سابقه اشتغال به روانشناسی یا مشاوره منوط به ارائه پروانه تخصصی از سوی نظام روانشناسی و مشاوره یا سازمان بهزیستی برای میانجیگری.
 • پروانه داوری داوطلبان که خود شامل دو بخش است: با آزمون و بدون آزمون
 • پروانه میانجیگری که مانند پروانه داوری مجدد دارای دو بخش است: با آزمون و بدون آزمون
 • امتیازات و سهمیه های قانونی داوطلبان مشمول
 • مراحل فرآیند ثبت نام
 • مراحل و نحوه اعلام نتیجه

با توجه به موارد اعلام شده دفترچه راهنمای آزمون داوری و میانجیگری سال ۱۴۰۲ هیچ گونه اطلاعاتی در خصوص حداقل و حداکثر سن برای داوطلبین اعلام نشده است. این نکته را در نظر داشته باشید که حداقل سن برای کسب پروانه ۲۵ سال است. بنابراین به این موضوع توجه داشته باشید.

حتما نسبت به بارگزاری مدارک خواسته شده با فرمت مورد نظر دقت کافی را داشته باشید تا درفرایند ثبت نام دچار مشکل نشوید. در هنگام اسکن عکس پرسنلی و کارت ملی خود، نسبت به فرمت خواسته شده دقت نمایید.

داوطلبان ثبت نام در آزمون داوری و میانجیگری سال ۱۴۰۲باید در زمان تعیین شده برای ثبت نام مراجعه و فرایند ثبت نام را انجام داده، مدارک مورد نیاز را بارگذاری نموده و برای اطلاع از تمامی مراحل بعدی نیز از همین سایت اقدام نمایند.

مواد آزمون هریک از مناصب داوری و میانجیگری متفاوت است و برای اطلاع از این منابع باید دفترچه راهنمای آزمون را با دقت مطالعه نمایید.

مراحل ثبت نام در آزمون داوری و میانجیگری سال ۱۴۰۲

 • در ابتدا به مراجعه به سایت آزمون های تخصصی جهاد دانشگاهی به نشانی  hrtc.ir، روی قسمت جذب همکاری آزمونی و غیرآزمونی داوری و میانجی‌ گری کلیک نمایید.
 • سپس با مطالعه دقیق دفترچه راهنمای منتشر شده، ثبت نام در بخش با آزمون یا ثبت نام در بخش بدون آزمون را انتخاب کرده و با پرداخت حق هزینه ثبت نام در آزمون، مرحله تکمیل فرم خواسته شده برای ثبت نام و بارگزاری مدارک اسکن شده را انجام دهید.
 • بعد از اتمام مراحل، با تایید نهایی اطلاعات ثبت نام، کد رهگیری خود را دریافت نمایید. دقت داشته باشید که تا زمان دریافت کد رهگیری باید منتظر بمانید. درصورت عدم دریافت کد رهگیری ثبت نام شما به درستی انجام نشده و باید مراحل را تا انتها انجام دهید.

موسسه بین المللی داوری و حقوقی دکتر بهنیایی در زمینه های داوری حقوقی و بیش از صدهزار پرونده موفق، بیش از 2700 وکیل و داور ، بیش از 20 سال سابقه و پذیرش پرونده های داوری و وکالت بر آن شده است که با ارائه خدمات بی سابقه سپاس همراهی مخاطبان خود را به جا آورد.

برخی از خدمات بنیاد داوری و حقوقی بهنیایی شامل:

 • برگزاری دوره های تخصصی داوری (برای اولین بار به همراه محتوای نوین و بی سابقه)
 • استخدام نیروهای داوری آموزش دیده در بنیاد
 • تاسیس انتشارات جاد (تخصصی حقوقی)      
 • گروه پژوهش جاد (پژوهش و مطالعه به روی جدید ترین متد های حقوقی جهان)

ثبت نام دوره داوری قوه قضاییه 1402 در موسسه دکتر بهنیایی

ثبت نام دوره داوری قوه قضاییه 1402 در موسسه دکتر بهنیایی به صورت غیر حضوری انجام می شود . موسسه حقوقی دکتر بهنیایی با داشتن بیش از دو دهه سابقه فوق العاده دارای دوره های تربیت داور حقوقی به صورت حضوری و غیر حضوری می باشد. 

 همچنین این موسسه تورهای آموزشی تخصصی داوری حقوقی برگزار می کند و از علاقمندان به این دوره دعوت به عمل می آید.

 • بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی با داشتن بیش از 100000 هزار پرونده موفق و داشتن 2700 وکیل و داور آماده یاری رساندن به شما عزیزان می باشد .

این دوره برای علاقه‌مندان به یادگیری و اجرای داوری اختلافات تجاری و مدنی در سطح ملی (داخلی) یا بین‌المللی طراحی شده و هم‌اکنون قابل ارائه است؛ افرادی که تمایل دارند به عنوان داور مستقل یا سازمانی در این حوزۀ حقوقی فعالیت کنند و همچنین متقاضیان آزمون پروانۀ داوری قوه قضائیه، که برای شرکت در این آزمون کسب اطلاعات نظری جامع برای ایشان ضروری است و علاوه بر آن نیاز دارند تا پس از قبولی در آزمون داوری، بتوانند به صورت عملی بر پیچیدگی‌ های حل وفصل یک پرونده به عنوان داور فائق شوند.

 • پس از اتمام این دوره و ثبت نام دوره داوری قوه قضاییه به متقاضیان دوره، گواهی معتبر بین المللی قابل استعلام و هولوگرام دار به همراه آیدی کارت معتبر بین المللی اعطا خواهد شد.
 • علاوه بر آن نام شما به عنوان داور متخصص و حرفه‌ای در کتاب «مرجع مشخصات داوری حقوقی ایران» و در دپارتمان «خانۀ داوران» وب‌سایت موسسۀ حقوقی و داوری دکتر بهنیایی نیز درج خواهد شد. شما می‌توانید از سیستم نوبت‌دهی آنلاین مؤسسه نیز برای مخاطبان خود بهره‌مند شوید.
 • پس از ثبت نام دوره داوری قوه قضاییه 1402 در موسسه دکتر بهنیایی و به اتمام رساندن دوره ها به شما مدرک معتبری از سمت وزارت علوم اهدا می شود که به راحتی می توانید ان را ترجمه کرده و در هرکجای کشور و حتی خارج از کشور استفاده کنید.

 سر فصل های دوره داوری قوه قضاییه 1402 

افرادی که قرارداد می نویسند و در مورد مسئله ای می خواهند باهم شریک شوند، قاعدتا به یک سری مشکلاتی بر می خورند که خودشان نمی توانند آن هارا حل کنند . از این رو ممکن است به دادگاه و مراجع قانونی برای حل و فصل مشکل خود بروند .

برای تسریع و حل و فصل کم هزینه تر این مشکل می توانید داور هایی را انتخاب کنید تا به مشکلات شما بپردازند و آن ها را در کمترین زمان حل کنند.

موسسه دکتر بهنیایی با سابقه بیش از 20 سال در زمینه مسائل حقوقی و داوری، دوره های داوری حقوقی را آموزش می دهند.

برای ثبت نام دوره داوری قوه قضاییه 1402 میتوانید به بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی هم به صورت حضوری و غیر حضوری مراجعه کرده و با کمترین هزینه به داور حقوقی خبره تبدیل شوید.

هنگام ثبت نام دوره داوری قوه قضاییه 1402 در بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی به شما لیستی از مواردی که به شما اموزش می دهند ارائه می شود به صورت :

 1. سطح 1 داوری : دوره مقدماتی
 2. سطح 2 داوری : دوره مقدماتی و متوسطه
 3. سطح 3 داوری : دوره متوسطه تا پیشرفته

هزینه ثبت نام دوره داوری قوه قضاییه 1402 

هزینه ثبت نام دوره داوری قوه قضاییه 1402 در هر بنیاد و موسسه به صورت متفاوت است و هریک هزینه یکسانی ندارند. اما در بنیاد داوری حقوقی دکتر بهنیایی هزینه دوره ها و کلاس های داوری کاملا مقرون به صرفه و اقتصادی تر از بقیه موسسه ها و بنیاد ها می باشد . برای اطلاع دقیق  از هزینه ها و مشاوره های لازم می توانید به صورت حضوری و غیر حضوری با ما تماس حاصل فرمایید.

مدرس دوره های داوری حقوقی دکتر بهنام بهنیایی با بیش از دو دهه سابقه و تدریس در این زمینه ها به صورت دوره های حضوری و غیر حضوری به شما عزیزان اموزش می دهند.

موسسه دکتر بهنیایی با توجه به شرایط اقتصادی تخفیفات ویژه ای برای دوره های اموزشی داوری حقوقی و تور های آموزشی در نظر گرفته اند . میتوانید با پرداخت نیمی از هزینه اصلی دوره داوری حقوقی , تبدیل به داور بین المللی حقوقی شوید و پس از آزمون های داوری با مدرک بین المللی خود در سرتاسر جهان مشغول به فعالیت در این حوزه شوید.

شرایط ثبت نام آزمون های پس از دوره داوری قوه قضاییه 1402:

 • داشتن تابعیت ایرانی
 • تدین به دین اسلام یا یکی از ادیان رسمی ذکر شده در قانون اساسی کشور
 • اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی ایران و اصل ولایت فقیه
 • حسن شهرت در امانت و صحت عمل و دیانت
 • نداشتن اعتیاد به دخانیات و مواد روانگردان
 • نداشتن سوء سابقه کیفری
 • داشتن کارت معافیت دائم یا پایان خدمت
 • همچنین  ثبت نام در بخش بدون ازمون و با ازمون داوری و میانجیگری مشکلی ایجاد نمی کند.

شرایط ثبت نام دوره داوری قوه قضاییه 1402

 • داوری عمومی با ازمون : داشتن حداقل مدرک کارشناسی در یکی از رشته های حقوق (کلیه گرایش ها)
 • فقه و مبانی حقوق اسلامی
 • و مدارک معادل حوزوی
 • داوری تخصصی خانواده با ازمون :
 • داشتن حداقل مدرک کارشناسی در یکی از رشته های علوم تربیتی (کلیه گرایش ها)
 • روانشناسی (کلیه گرایش ها)
 • مشاوره و راهنمایی
 • مددکاری اجتماعی
 • مددکاری قضایی
 • مطالعات خانواده
 • مطالعات زنان گرایش زن و خانواده
 • مطالعات زنان و خانواده گرایش حقوق خانواده
 • جامعه شناسی (کلیه گرایش ها)
 • داوری بدون ازمون و بر اساس سوابق تحصیلی :
 • داشتن مدرک دکترا در یکی از رشته های حقوق (همه گرایش ها)
 • فقه و مبانی حقوق اسلامی
 • فقه و حقوق اسلامی
 • الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی و حقوق مذاهب اسلامی برای داوری تخصصی خانواده و میانجیگری .
 • داشتن مدرک دکترا در یکی از رشته های علوم تربیتی (کلیه گرایش ها)
 • روانشناسی (کلیه گرایش ها)
 • مشاوره و راهنمایی
 • مددکاری اجتماعی
 • مددکاری قضایی
 • مطالعات خانواده
 • مطالعات زنان گرایش زن و خانواده
 • مطالعات زنان و خانواده گرایش حقوق خانواده
 • جامعه شناسی (کلیه گرایش ها)
 • حداقل 10 سال سابقه برای اعضای هیأت علمی دانشگاه در یکی از رشته های حقوق (کلیه گرایش ها)
 • الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی
 • فقه و مبانی حقوق اسلامی
 • فقه و حقوق اسلامی
 • و…

برای ثبت نام جذب با آزمون و بدون آزمون میانجیگری و داوری در سال ۱۴۰۲ باید به سایت hrtc.ir مراجعه کنید. این آزمون توسط مرکز آزمون های جهاد دانشگاهی برگزار می شود

زمان ثبت نام این آزمون چه زمانی است؟

زمان ثبت نام ازمون میانجیگری؟

با توجه به اینکه شوراهای حل اختلاف به نیرو نیاز دارند بنابراین هر ساله این آزمون برگزار میشود. زمان برگزاری دقیق این آزمون هر سال توسط مرکز توسعه ی حل اختلاف مشخص می شود اما مجری این آزمون جهاد دانشگاهی است؛ برای کسب آمادگی بیشتر برای این آزمون میتوانید از دوره های داوری که در موسسه داوری دکتر بهنیایی تدوین شده است نیز استفاده کنید. در سال گذشته ثبت نام این آزمون در فاصله ی زمانی ۱۰ الی ۱۸ بهمن اتفاق افتاد؛ البته بعد از اتمام این مدت ثبت نام مجددا تمدید شد.

منابع درسی آزمون داوری میانجیگری ۱۴۰۲ از آنجایی که بسیاری از داوطلبان از ما در رابطه با منابع آزمون سوال میپرسند در ادامه مختشرا منابع را به شما معرفی خواهیم کرد

۱- برای درس “حقوق مدنی” میتوان این کتاب ها را پیشنهاد داد: حقوق مدنی دکتر کاتوزیان / شرح جامع قانون مدنی دکتر فرهاد بیات

۲- برای درس حقوق تجارت میتوان این منابع را پیشنهاد داد: ساده ساز حقوق تجارت دکتر فرحناکیان / کتاب مختصر حقوق تجارت دکتر توکلی

۳-برای درس حقوق داوری: کتاب داور ی تجار ی بین المللی تالیف عبدالحسین شیروی

۴- برای درس فقه استدلالی: بخش های حقوقی کتاب التحریر الروضه فی شرح اللمعه و ترجمه آن نوشته سیدمهدی دادمرزی

۵- برای درس اصول فقه: اصول فقه مظفر

۶- برای درس آیین دادرسی مدنی: عبداالله شمس، جلد ۱ تا ۳ ،انتشارات دراک کلاس های آموزشی جامع برای آزمون داوری و میانجیگری قوه قضاییه: بسیاری از افراد ترجیح می دهند به جای مطالعه ی کتاب های حجیم و سنگین که علاوه بر اینکه مطالعه ی آنها وقت زیادی میگیرد نیاز به مرور هم دارد، از کلاس های آموزشی که در این زمینه وجود دارد استفاده کنند و در مدت زمان کمتری نتیجه ی بهتری دریافت کنند؛ ما به شما دوره ی های جامع دکتر بهنیایی را معرفی میکنیم؛

با توجه به اینکه داوری در مقطع کارشناسی حقوق تنها یک واحد اختیاری است و کارشناسان حقوق از همین یک واحد درسی هم به سادگی عبور میکنند بهتر است از کلاس های آموزشی آزادی که موجود است استفاده کنند؛ تا نقص اطلاعاتی خود را در زمینه ی داوری پوشش دهند. در دوره های آموزشی داوری دکتر بهنیایی علاوه بر اینکه داوری های داخلی آموزش داده میشود، داوری های بین المللی نیز آموزش داده میشود هم در زمینه ی داوری مدنی و هم در زمینه ی داوری تجاری؛ برای کسب اطلاعات بیشتر از این دوره ها با ما تماس بگیرید.

آینده ی شغلی داوری و میانجیگری چگونه است؟

از آنجایی که امروزه شاهد یک آشفتگی در بازار وکالت هستیم لذا بسیاری از فارغ التحصیلان حقوق روی به سمت داوری آورده اند؛ و این امر کاملا هم منطقی است چرا که در زمان حاضر افراد بسیاری از تجار و حتی مردم عادی مسائل خود را به داوری ارجاع می دهند بنابراین افرادی که وارد حرفه ی داوری می شوند می توانند بازار کار حتی بهتر از وکلا و کارآموزان وکالت داشته باشند.

آیا دیگر رشته هایی که میتوانند در آزمون داوری شرکت کنند نیز باید همین منابع را مطالعه کنند؟

خیر منابعی که ذکر شد برای شرکت در آزمون داوری عمومی است و آزمون اختصاصی داوری که برای دیگر رشته ها به جز حقوق است منابع درسی متفاوتی دارد.

آیا آزمون پروانه ی داوری و میانجیگری بخش عمومی و تخصصی دارد؟

خیر این آزمون بخش عمومی و تخصصی ندارد و این تقسیم بندس که انجام شده است منابع آزمونی برای گرایش های مختلف است. ارتباطی به عمومی یا تخصصی بودن بخش های مختلف آزمون ندارد.

ثبت نام ازمون داوری و میانجیگری

زمان برگزاری آزمون داوری و میانجیگری کی است؟

برگزاری این آزمون در هر سال بستگی به تعداد نیروی مورد نیاز مراکز و شوراهای حل اختلاف دارد و در ماه های مختلفی از سال این ازمون برگزار می شود. مجری این ازمون جهاد دانشگاهی است اما دستور برگزاری آن را مرکز توسعه ی حل اختلاف صادر می کند‌.

ثبت نام جذب با آزمون و بدون آزمون داوری و میانجیگری زیر نظر مرکز توسعه ی حل اختلاف انجام می شود و ثبت نام جذب با آزمون و بدون آزمون داوری و میانجیگری معمولا یک باز در سال فقط انجام می شود.

تفاوت داوری به صورت مستقل و داوری با ازمون و بدون آزمون چیست؟ داوران مستقل کسانی هستند که در حوزه ی داوری آموزش دیده اند و یک تخصص مرتبطی نیز دارند و طرفین ایشان را به عنوان داور در قراردادشان انتخاب می کنند یا پس از بروز اختلاف ایشان را به عنوان داور انتخاب میکنند،تا به اختلاف آنها رسیدگی کند. اما داوران وابسته،کسانی که هستند که آزمون داوری و میانجیگری را شرکت کرده اند و پس از آزمون مصاحبه را گذارنده اند و به عنوان داور یا میانجیگر در مراکز داوری مشغول به فعالیت هستند؛

اداره کل توسعه ی امور میانجیگری و داوری مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه در راستای اهدافی که در آیین نامه ی میانجیگری سال ۹۵ ذکر شده است اقدام به این استخدام می کند.

مرکزی که از آن نام برده شد طی یک فراخوان شرایط ثبت نام و شرکت در ثبت نام و جذب داوران و میاجیگران با آزمون و بدون آزمون را نام برده است که متقاضیان مکلف هستند دفترچه ی ثبت نام آزمون داوری و میانجیگری ۱۴۰۲ را مطالعه کنند و برای ثبت نام آزمون داوری و میانجیگری طبق آن عمل کنند.

مراحل تبدیل شدن به یک داور موفق چیست؟برای تبدیل شدن به یک داور موفق پیش از هر چیزی باید علاقه مند به حل و فصل اختلافات باشید و یک فرد متعهد باشید؛ برخی از افراد صرفا به علت اینکه داوری یک حوزه ی پردرآمد است، تمایل به ورود به این حوزه را دارند. قطعا برای ورود به حوزه ی داوری تخصصی نیاز به دریافت آموزش دارید؛ آموزش هایی که به شما کمک میکند تا به همه ی جوانب داوری های مدنی و بین المللی واقف شوید؛ علاوه بر این به نکاتی که باید برای نگارش رای داوری رعایت کنید نیز به طور کامل آشنا شوید؛ ما به شما آموزش های جامع دکتر بهنیایی را پیشنهاد میکنیم.

آیا برای شرکت کردن در دوره های داوری و درج اسامی در خانه داوران ایران نیازمند پیش نیاز خاصی هستیم؟ اصولا طبق قانون آیین دادرسی مدنی برای داور شدن نیازی به پیش نیاز خاصی ندارید اما برخی از این مقرره چنین برداشت میکنند که هر فردی با هر میزان اشنایی با داوری می تواند کار داوری انجام دهد اما با عواقب آن آشنایی ندارند؛ در واقع کسانی که بدون هیچ گونه آشنایی با مبحث داوری و بدون به دست آوردن هیچ تخصصی وارد حوزه ی داوری می شوند به این اصل توجه نمیکنند که می تواند چه عواقبی برای ایشان داشته باشد و چه ضمانت اجراهایی منتظر ایشان است؛ بنابراین حتما برای موفق شدن در یک پرونده ی داوری و صدور یک رای موفقیت آمیز که منتهی به ابطال در دادگستری نشود، نیازمند دریافت آموزش هستید.

سایت ثبت نام داوری

کسانی که دوره های داوری دکتر بهنیایی را گذرانده اند، کارت ویزیت ایشان در بخش خانه ی داوران ایران ثبت خواهد شد؛ خانه ی داوران ایران پلتفرمی است برای بهتر شناخته شدن داوران حقوقی متخصص که به افراد کمک میکند راحت تر داور مورد نظر خود را انتخاب کنند و از طرفی برای داوران مستقل بهترین روش برای معرفی خودشان به بازار هدف است؛

از طرفی حضور داوران مستقل در جامعه بسیار مهم است به ویژه در قراردادهای تجاری که منعقد می شود برای  تجار بیشتر مهم است که یک داور مستقل به امرو ایشان رسیدگی کند و داوری پرونده شان را بر عهده بگیرد چرا که محرمانگی بالا در پرونده های داوری و از طرفی سرعت بالای رسیدگی و هزینه ی کم در رسیدگی های داوری جذابیت زیادی برای تجار ایجاد میکند بنابراین داوری مستقل که قصاوت خصوصی خارج از دادگستری است جذابیت بسیار زیادی برای افراد ایجاد می کند.

چگونه خودمان را به عنوان داور متخصص مطرح کنیم؟

بسیاری از افراد هستند که در زمینه ی داوری تخصص خوبی دارند یعنی هم به حوزه ی داوری آشنایی کامل دارند هم در یک زمینه نیز تخصص خوبی دارند اما راه معرفی کردن خودشان را به خوبی بلد نیستند؛ در این حالت بهترین و سریع ترین روش برای معرفی تخصص به جامعه خانه ی داوران ایران است؛ خانه داوران ایران که با کلمات پربازدیدی مثل بهترین داور حقوقی ایران نیز به راحتی توسط افراد دیده می شود، می تواند کمک موثری باشد به کسانی که در جستجوی داور هستند و از طرفی کمک موثری باشد برای کسانی که داور هستند و به دنبال ارائه ی تخصص خود هستند؛ برای دریافت اطلاعات بیشتر از نحوه ی کارکرد این پلفرم می توانید با ما تماس بگیرید.

۰۲۱۷۱۰۵۷۱۱۳

آیا در صورت داشتن تجربه ی داوری بدون گذراندن دوره های داوری نیز اسم ما قابل ثبت در خانه ی داوران ایران است؟ همه ی کسانی که در خانه ی داوران ایران اطلاعاتشان به ثبت رسیده است از آموزش دیده های دکتر بهنیایی هستند؛ که در دوره های بلند مدت یا فشرده ی دکتر بهنیایی شرکت کرده اند و آموزش های تخصصی جامعی را به صورت کاربردی در این حوزه دریافت کرده اند؛ بنابراین با توجه به حساسیت ما در این زمینه گذراندن دوره های آموزشی داوری بسیار مهم است.

یکی از دیگر دلایل این است که خیلی ها مدعی داشتن تجربه ی بالا در زمینه ی داوری هستند اما متاسفانه بسیاری از اطلاعات ایشان از این حوزه غلط است و حتی آرایی که صادر کرده اند به راحتی در دادگاه قابل ابطال است؛ فلذا به صرف داشتن تجربه ی داوری نمیتوان گفت که فرد در همه ی زمینه های داوری موفق عمل کرده است و دیگر نیازی به آموزش دیدن ندارد.

مراحل تبدیل شدن به یک داور موفق چیست؟برای تبدیل شدن به یک داور موفق پیش از هر چیزی باید علاقه مند به حل و فصل اختلافات باشید و یک فرد متعهد باشید؛ برخی از افراد صرفا به علت اینکه داوری یک حوزه ی پردرآمد است، تمایل به ورود به این حوزه را دارند. قطعا برای ورود به حوزه ی داوری تخصصی نیاز به دریافت آموزش دارید؛ آموزش هایی که به شما کمک میکند تا به همه ی جوانب داوری های مدنی و بین المللی واقف شوید؛ علاوه بر این به نکاتی که باید برای نگارش رای داوری رعایت کنید نیز به طور کامل آشنا شوید؛ ما به شما آموزش های جامع دکتر بهنیایی را پیشنهاد میکنیم.

درآمد داوری نسبت به وکالت بیشتر است؟

در مورد برخی از داوران که خوب کار میکنند و در این زمینه موفق و سرآمد هستتد بله، درآمد ایشان از وکلا نیز بسیار بیشتر است؛ اما علت چیست؟ به این علت که هنوز در زمینه ی داوری رقابت زیادی وجود ندارد و کسانی که الان وارد این کار شوند بازار بهتری خواهند داشت مانند وکالت در سال های بسیار گذشته؛ آن زمانی که تعداد وکیل ها انگشت شمار بود و همه ی مردم که نیاز به وکیل داشتند به ایشان مراجعه می کردند؛ در واقع به نوعی بازارشان انحصاری بود؛ شرایط داوری نیز الان به همین صورت است البته این شرایط پایدار نخواهد ماند و حتی تا سال آینده رقابت در داوری بسیار زیاد خواهد شد.

چگونه در داوری موفق شویم؟

همانطور که بارها و بارها تاکید کردیم دریافت آموزش های تخصصی اولین شرط و اولین گام برای ورود به بازار بکر ولی پرمخاطب داوری است، در مرحله ی بعدی شناخته شدن شما به عنوان داور بسیار مهم است؛ ما در این مسیر به شما کمک میکنیم؛ از چند طریق از جمله: درج کارت ویزیت ها در خانه داوران ایران؛ درج اسامی و رزومه در کتاب مرجع داوران نشر جاد و ارائه ی کارت پرسنلی موسسه. این سه طریق به شما کمک وافری میکند در شناخته شدنتان به عنوان داور و طرفین یک اختلاف میتوانند راحت تر شما را انتخاب کنند و به عنوان داور نصب کنند.

برای کسب اطلاع بیشتر از دوره های داوری و آزمون های داوری در حال برگزاری کافی است با ما تماس بگیرید.

۰۲۱۷۱۰۵۷۱۱۳

۰۲۱۷۲۴۱۸۸۱۸

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره های موجود در سایت تماس حاصل فرمایید.

5/5 - (1 امتیاز)