کمیسیون حقوق اداری

امروزه یکی از انواع دعاوی بسیار رایجی که از سوی مردم در مراجع قضایی مطرح می‌شود، دعاوی مربوط به ارگان‌های دولتی است؛ زیرا بعضی از مواقع مردم اعتقاد دارند که حق آن‌ها از سوی دولت یا ادارات دولتی پایمال شده است؛ به همین دلیل به اقامه دعوی علیه ارگان‌های دولتی اقدام می‌کنند. ممکن است شما با مواردی روبه‌رو شده باشید که اشخاص در طرح‌های شهرداری‌ها و دولت، بناهایی را ساخته‌اند؛ به همین سبب ارگان‌های دولتی به تملک یا تخریب این بناها اقدام می‌کنند. در این حالت صاحبان بناها نیز به اقامه دعوی علیه ارگان‌های دولتی مبادرت می‌کنند.
از دیگر دعاوی مربوط به ارگان‌های دولتی، مطالبة املاک معوض است؛ زیرا در برخی مواقع شهرداری‌ها یا سازمان‌های دولتی، املاک افراد را با املاک دیگری تعویض می‌کنند، اما این املاک به افراد تحویل داده نمی‌شود؛ به همین دلیل افراد برای مطالبة املاک معوض به طرح دعوی می‌پردازند. زمانی که املاک و اراضی افراد در طرح‌های شهرداری‌ها قرار می‌گیرد، به احقاق حق و دریافت هزینة اراضی و املاک خود به اقامة دعوی در مراکز قضایی می‌پردازند.

نحوة طرح دعوی علیه ارگان‌های دولتی

امروزه با توجه به مشکلات مختلفی که دربارة اقامة دعوی علیه دولت و سازمان‌های وابسته به آن وجود دارد، رویة اقامه دعوی علیه ارگان‌های دولتی تغییر کرده است. در حال حاضر قوانین بسیار سخت و پیچیده‌ای برای اقامه دعوی علیه ارگان‌های دولتی مقرر شده است؛ به همین دلیل رویة جدید اقامة دعوی علیه ارگان‌های دولتی مراحل پیچیده و قوانین ویژه‌ای دارد که باید به‌خوبی بر آن‌ها مسلط باشید تا بتوانید به نتیجة دلخواه دست یابید.

کمیسیون حقوق اداری | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

اهمیت همراهی وکیل در دعاوی مربوط به ارگان‌های دولتی

از آنجا که دولت و سازمان‌های دولتی، براساس قوانین عمل می‌کنند، اگر قصد اقامة دعوی علیه آن‌ها را دارید، باید از تمام قوانین مربوط به موضوع شکایت خود آگاه باشید؛ زیرا اگر بدون اطلاع از قوانین، به طرح دعوی اقدام کنید، در مراحل بعدی مانند ارائة ادله و دفاعیات با مشکلات جدی مواجه خواهید شد؛ بنابراین وکالت دعاوی مربوط به ارگان‌های دولتی، بسیار مهم است؛ به‌نحوی‌که با حضور یک وکیل ماهر دربارة دعاوی ارگان‌های دولتی، به‌راحتی می‌توانید طرح دعوی و ارائة ادله را انجام دهید. وکیل اداری، دانش و اطلاعات کافی را در زمینة این‌گونه دعاوی دارد و همة مراحل اقامة دعوی را در زمان قانونی و به‌درستی انجام می‌دهد.
با توجه به اینکه دعاوی اداری، از جمله دعاوی تخصصی هستند، لزوم داشتن وکیل دعاوی اداری بیشتر از دیگر دعاوی احساس می‌شود. وکیل امور اداری می‌تواند در تنظیم دادخواست و شکایت و معین‌کردن خواسته یا موضوع دعوا و ادله و مدارکی که باید استناد شوند، مؤثر باشد. به‌دلیل غیرحضوری بودن رسیدگی در دیوان عدالت اداری، مسئلة نحوة تنظیم شکایت بسیار اهمیت دارد. همچنین گام نخست در طرح شکایت خوب تنظیم شکایت با توجه به اصول حقوقی و قانونی است.
وکیل دیوان عدالت اداری می‌تواند با کسب اجازه از مقام رسیدگی‌کننده، توضیحات لازم را نیز به‌صورت شفاهی بیان کرده و ذهن ایشان را با موضوع شکایت آشنا کند. گروه وکلای متخصص حقوق اداری مؤسسة حقوقی و داوری بهنیایی، آمادة پیگیری و شکایت پرونده‌ها در حوزه‌های زیر است:

1. مشاوره و قبول وکالت تخصصی در پرونده‌های حقوق اداری

* دعاوی حقوق عمومی
* دعاوی ارگان‌های دولتی
*دعاوی شهرداری
* دعاوی حوزه اراضی
* دعاوی تأمین اجتماعی
* دعاوی جهاد کشاورزی
*دعاوی استخدامی کارمندان
*تقاضای ابطال مصوبه‌های کمیسیون مادة ۵
* شکایت از آرای کمیسیون‌های مشاغل مزاحم و باغ‌ها
*شکایت از آرای تعزیرات حکومتی
* شکایت از مصوبات غیرقانونی هیئت دولت، وزرا و دستگاه‌های دولتی
*ابطال تملک شهرداری و دولت
*خرید تراکم
*ابطال و صدور جواز ساخت ساختمان
* اعتراض به عوارض تعیین‌شده
*شکایت از رأی کمیسیون مادة ۹۹ قانون شهرداری به تخلفات ساختمانی خارج از حریم شهرها
* گرفتن حکم احراز تخلف شهرداری‌ها، ادارات دولتی و غیرهه

2. دعاوی مربوط به ادارات کار و امور اجتماعی

 *وکالت در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار
*ا خراج و بازگشت به کار
* حق بیمه حقوق معوقه و حق سنوات و عیدی حوادث ناشی از کار و غیره

3. دعاوی مربوط به سازمان تأمین اجتماعی

*وکالت در اعتراض به حق بیمة تعیین‌شده و جریمة آن
*برقراری مقرری بیمة بیکاری، بازنشستگی، مشاغل سخت و زیان‌آور
*درخواست احتساب بیمه
*مطالبة مستمری ازکارافتادگی
* برقراری مستمری از سوی وراث
*برقراری مستمری قطع‌شده وراث
*اعتراض به آرای هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری

4. دعاوی مرتبط با شهرداری‌ها

* وکالت در کمیسیون‌های مواد ۲۰، ۷۷، ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها
* تقاضای صدور پروانة ساختمانی
* تقاضای ابطال مصوبه‌های شورای عالی شهرسازی و معماری
* تقاضای ابطال مصوبه‌های شورای اسلامی شهرها
* دعاوی قراردادی شهرداری با اشخاص
* دعاوی مطالبات پیمانکاران
* دعاوی کارمندان شهرداری
* دعاوی مناقصات و مزایده‌های شهرداری
* دعاوی ساختمانی
* الزام به صدور پروانه
* تخلفات ساختمانی مربوط به کمیسیون مادة 100
* کاربری ملک
* دعاوی عوارض
* عوارض ساخت
* عوارض تفکیک و افراز
* عوارض اصناف و مشاغل
* عوارض تبلیغات و تابلو
* کمیسون ماده 77
* دعاوی تصرف
* مطالبة بهای ملک
* رفع تصرف عدوانی
* رفع ممانعت
* دعاوی کیفری شهرداری
* تخریب
* ضرب‌وجرح از سوی کارمندان شهرداری
* ممانعت از فعالیت کسبی
* تملک اراضی اشخاص از سوی واحدهای دولتی، شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت
* تملک و تخریب بناهای واقع‌شده در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها
* دریافت بهای اراضی و املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها

5. دعاوی مربوط به دیوان عدالت اداری

* وکالت در شکایت از همة سازمان‌های دولتی و عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها، ادارات کار و سازمان تأمین اجتماعی، ادارات دارایی و گمرک، تصمیم‌های استخدامی نیروهای مسلح
* اخذ دستور موقت از دیوان عدالت اداری
* تدوین لایحة دیوان عدالت اداری
* تجدیدنظرخواهی به آرا و تصمیم‌گیری‌های مراجع زیر:
* دادگاه‌های اداری یا انتظامی
* هیئت‌های بازرسی
*کمیسیون‌های مالیاتی
* هیئت‌های حل اختلاف کارگر یا کارفرما
*کمیسیون موضوع مادة ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و منابع طبیعی

امتیاز دهید