کمیسیون حقوق خانواده

مؤسسة حقوقی و داوری بهنیایی

دعاوی خانواده از شایع‌ترین دعاوی مطرح در مراجع قضایی کشورمان است. با توجه به پیچیدگی و گستردگی قوانین و مقررات حاکم بر این دعاوی و نیز با عنایت به تصویب قوانین و مقررات جدید، وکیل خانواده باید در مسیر احقاق حق موکل خود و موفقیت در پرونده، بر قوانین و مقررات حقوقی، کیفری، بین‌الملل و همچنین نظریات فقهی و رویة قضایی در حوزه دعاوی خانواده تسلط کامل داشته باشد؛ زیرا احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند باشند؛ در راستای همین امر نیز صدور حکم بر مبنای استدلالات صحیح حقوقی و مستندات قانونی لازم صورت می‌گیرد. همچنین از آنجا که دادگاه‌ها در زمان محدود خود با حجم انبوه پرونده‌ها مواجه هستند، حضور یک وکیل خانواده که تجربة کافی داشته باشد، مساعدت به دستگاه قضایی محسوب می‌شود.
کمیسیون حقوق خانوادة مؤسسة حقوقی و داوری بهنیایی با تجربة موفق در بررسی صدها پرونده در سال و با در نظر گرفتن رویکرد و راهبردهای متفاوت در پرونده‌های پیچیده، در موارد زیر در حال مشاوره و پیگیری دعاوی این حوزه است.

اهمیت مشورت با وکیل خانواده

حساسیت و قدرت کلمات برای همگان روشن است. ما از کلمات برای انتقال مفاهیم و برقراری ارتباط استفاده می‌کنیم؛ در این صورت باید به این مقوله اندیشید که این کلمات می‌خواهند در دادگاه و در حضور قاضی از شما دفاع کنند؛ این را با پیچیدگی، سنگینی و تخصصی‌بودن مباحث حقوقی بسنجید! کار آسانی نیست.
از آنجا که مباحث حقوقی بسیار تخصصی هستند، نیاز به وکیل متخصص و با تجربه خانواده امری بسیار ضروری است. وکلا مانند چراغ راه شما در دعاوی و دادگاه‌ها هستند که با تمام وجود و با علم و تخصص، در برابر هرگونه ناحقی و ضایع شدن حقوق از شما دفاع می‌کنند.
وکیل خانواده باید اطلاعات، تخصص، هوش و تجربة حقوقی بسیار بالا و کافی داشته باشد. آگاهی او از رویة دادگاه‌های بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور بسیار مهم است. همچنین وی باید به رویة قضایی نیز آگاهی و تسلط کامل داشته باشد. در مرحلة اول، وکیل خانواده با بررسی همة جوانب پرونده و تبادل‌نظر با تیم وکلای با تجربه نتیجة آن را به اطلاع موکل می‌رساند.
وکیل خانواده در مرحلة اول برای صلح و سازش میان زوجین سعی خواهد کرد، اما چنانچه امکان صلح و سازش وجود نداشته باشد به طرح دعوا اقدام می‌کند و در تمام مراحل با مشاوره بسیار دقیق پروندة شما را در کوتاه‌ترین زمان ممکن با کسب بهترین نتیجه به پایان می‌رساند؛ بنابراین با انتخاب بهترین وکیل، روند پیشرفت پرونده و احتمال موفقیت در پرونده افزایش می‌یابد.
در صورتی‌ که پرونده به وکیل خانواده ارجاع شود، تمام مراحل تقدیم دادخواست و پیگیری پرونده، اعم از تقدیم دادخواست تا مرحلة اجرای حکم توسط وکیل متخصص خانواده انجام خواهد شد؛ در این صورت در هیچ‌یک از مراحل دادرسی به حضور موکل نیاز نیست؛ مگر آنکه ضمن ابلاغ، حضور موکل برای دادرسی الزامی باشد.

شرح وظایف و خدمات

براساس مادة ۴ قانون حمایت از خانواده، رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:
۱. نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن
۲. نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح
۳. شروط ضمن عقد نکاح
۴. ازدواج مجدد
۵. جهیزیه
۶. مهریه
۷. نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت
۸. تمکین و نشوز
۹. طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ، نکاح، بذل مدت و انقضای آن
۱۰. حضانت فرزند و ملاقات با او
۱۱. نسب
12. رشد، حجر و رفع آن
۱۳. ولایت قهری، قیمومیت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان
۱۴. نفقة اقارب
۱۵. امور مربوط به مفقودالاثر
۱۶. سرپرستی کودکان بی‌سرپرست
۱۷. اهدای جنین
۱۸. تغییر جنسیت
ارائة خدمات حقوقی زیر به ایرانیان مقیم خارج از کشور:
* ازدواج و طلاق ایرانیان در خارج از کشور
* اجرای احکام و اسناد رسمی خارجی
* ادارة اموال و املاک موجود در ایران (اجاره، خرید، فروش و…)
* پیگیری ممنوعیت خروج از کشور و رفع ممنوع‌الخروجی
* دفاع و پیگیری امور حقوقی مربوط به محاکم ایران
* دعاوی نفقه و مهریة زوجة متوفی
* دعاوی مربوط به گواهی انحصار وراثت
* دعاوی مربوط به اعتبار وصیت متوفی
* دعاوی اثبات یا رد نسب
* دعاوی رد یا قبول وصیت
* دستور موقت دربارة دعاوی خانواده
* طلاق یک‌جانبه

ارائة خدمات حقوقی زیر به ایرانیان مقیم خارج از کشور:

* ازدواج و طلاق ایرانیان در خارج از کشور
* اجرای احکام و اسناد رسمی خارجی
* ادارة اموال و املاک موجود در ایران (اجاره، خرید، فروش و…)
* پیگیری ممنوعیت خروج از کشور و رفع ممنوع‌الخروجی
* دفاع و پیگیری امور حقوقی مربوط به محاکم ایران
* دعاوی نفقه و مهریة زوجة متوفی
* دعاوی مربوط به گواهی انحصار وراثت
* دعاوی مربوط به اعتبار وصیت متوفی
* دعاوی اثبات یا رد نسب
* دعاوی رد یا قبول وصیت
* دستور موقت دربارة دعاوی خانواده
* طلاق یک‌جانبه

پیگیری دعاوی کیفری در پرونده‌های خانواده:

وکلای ممتاز خانواده علاوه‌‌بر تسلط بر جنبة حقوقی دعاوی خانواده، بر جنبة عمومی آن نیز که شامل جرائم و مجازات می‌شود، تسلط دارند.
* جرم فرار از دین در دعاوی خانواده
* جرم ترک انفاق
* انکار یا ادعای زوجیت
* فریب در ازدواج (تدلیس)
* جرم امتناع از انجام تکالیف مربوط به حضانت اطفال در دعاوی خانواده
* به اجرا گذاشتن مهریه
* مطالبة مهریه
* مطالبة اجرت‌المثل ایام زوجیت
* دعوی تمکین
* مطالبة نفقه زن (زوجه)
* مطالبة نفقه فرزند
* دعوی حضانت فرزند
* دعوی ملاقات فرزند
* دعوی استرداد جهیزیه

امتیاز دهید