آشنایی با کمیسیون حقوق شرکت‌ها

شرکت چیست؟

شرکت، قراردادی است که براساس آن اعضا یا شرکا، سود حاصل از سرمایه را تقسیم می‌کنند. وکیل شرکت تجاری نیز مشاور حقوقی محسوب می‌شود که با توجه به حرفة خود، دربارة مسائل مربوط به تجارت و بازرگانی به شرکت‌ها مشاوره می‌دهد و به معضلات حقوقی که مشاغل با آن‌ها روبه‌رو هستند، می‌پردازد. همة شرکت‌ها به دلیل پیچیدگی قوانین و معاملات امروزی، به وکیل مجرب دادگستری نیاز دارند تا این شخص، تمام مسائل حقوقی و قضایی لازم را با بهترین عملکرد به پایان برساند.

قوانین شرکت ها 


به‌دلیل پیچیدگی‌های قانونی و تخصصی‌بودن تفسیر قوانین، وجود وکیل شرکت‌ها برای بنگاه‌های اقتصادی تولیدی و تجاری صنعتی و همچنین بازرگانان امری ضروری است؛ زیرا کاهش ضرر و آثار ناشی از آن و همچنین حفظ سرمایه، نوعی سرمایه‌گذاری به شمار می‌آید و اهمیت آن کمتر از کسب درآمد نیست. معمولاً هر وکیل شرکتی متخصص و مجربی، شبکة ارتباطاتی گسترده‌ای دارد که با نفوذ در این شبکه می‌تواند در رفع مشکلات و پیشرفت کسب‌وکار شما مؤثر باشد.


در عرصة اقتصادی نمی‌توان نقش شرکت‌ها، به‌ویژه شرکت‌های سهامی را نادیده گرفت. شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی افزون بر فعالیت اقتصادی خود در عرصة رقابت تجاری، خواه‌ناخواه با روابط حقوقی پیچیده مواجه خواهند شد. در هر شرکت یا سازمان اقتصادی، روابط حقوقی (داخلی) میان اعضا و ارکان آن شرکت (شرکا و سهامداران (مجامع عمومی)، مدیران و بازرسان) وجود دارد که این روابط به بررسی مسائلی از قبیل نقل‌وانتقال سهام و خروج شرکا، افزایش سرمایه و سهام، تغییرات اساسنامه، اختیارات و مسئولیت‌های قانونی هیئت‌مدیره و بازرسان، ورشکستگی، انحلال و امثال آن مربوط است. از سوی دیگر، در هر شرکت روابط حقوقی با کارمندان و به‌طورکلی عوامل و نیروهای انسانی آن شرکت در امور مرتبط با روابط کار، استخدامی، بیمه تأمین اجتماعی، بیمه حوادث و غیره وجود دارد.


افزون بر آنچه بیان شد، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در حوزه‌های صنعتی، عمرانی، پیمانکاری، خدماتی، تولیدی و بازرگانی، به مناسبت اقتضای فعالیت حرفه‌ای خود و کسب درآمد از بازارهای داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی به دادوستد نیاز دارند. این دادوستد که در قالب قراردادهایی از قبیل خریدوفروش، نمایندگی، اجرا و پیمانکاری شکل می‌گیرد، ممکن است طی اجرای قرارداد با نقض تعهدات طرف مقابل و اختلافات و دعاوی پیچیدة متفاوتی مواجه شود.


افزون بر موارد فوق، شرکت‌ها و مؤسسات، روابط حقوقی با سازمان‌ها، نهادها، ارگان‌ها و ادارات دولتی و عمومی دارند که این روابط به بیمه، مالیات، گمرک، تعزیرات، توابع وابسته به وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی و شهرداری‌ها مربوط است. بی‌َشک مدیران شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، احاطة کافی بر همة اصول و قواعد روابط حقوقی، به‌ویژه مسائل حقوقی تخصصی ندارند که دلیل این امر، کثرت و پراکندگی قوانین و مقررات حقوقی و رویه‌های متعدد قضایی در تدوین و نگارش قراردادهای حقوقی تخصصی، مذاکرات فنی و حقوقی، طرح دعوی و دفاع و پاسخ‌گویی در قبال آن، تنظیم نامه‌ها و لوایح، امور اداری و دعاوی تخصصی است؛ از این‌رو باید پیش از هر اقدامی، به‌منظور پیشگیری و موفقیت در پروژه‌های اقتصادی و کاری، از مشاورة حقوقی وکلای متخصص بهره‌مند شد.


همچنین از آنجا که یک حقوق‌دان یا وکیل تسلط کافی و جامع بر همة امور حقوقی و مسائل و دعاوی خاص آن ندارد، مؤسسه حقوقی و داوری بهنیایی با بهره‌گیری از تیمی متخصص، متشکل از حقوق‌دانان، وکلا و کارشناسان در امور موضوعة تخصصی در دپارتمان‌ها و کمیسیون‌های تخصصی و با پشتوانة سوابق و تجارب تخصصی ایشان، آمادة ارائة خدمات حقوقی تخصصی در حوزه شرکت‌ها و مسائل حقوقی مربوط به آن به فعالان اقتصادی است.


اهمیت و ضرورت داشتن مشاور حقوقی برای شرکت‌ها امری محرز و مسلم است؛ تا آنجا که نبود مشاور می‌تواند ضرر‌های فراوانی برای یک شرکت داشته باشد؛ به همین منظور مؤسسة حقوقی و داوری بهنیایی به‌َشکلی مستمر و موردی نیاز شرکت‌های گوناگون را مرتفع می‌کند.

«به‌منظور مشاوره با وکلای متخصص دعاوی شرکت‌ها و تعیین وقت مشاوره حضوری، با واحد روابط عمومی مؤسسه تماس بگیرید».

کمیسیون حقوق شرکت ها | بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی

در ادامه، برخی از خدمات حقوقی در کمیسیون حقوق شرکت‌های مؤسسه حقوقی و داوری بهنیایی در داخل و خارج از کشور بیان شده است:
* وکالت دعاوی شرکت‌ها و مؤسسات در مراجع قضایی و اداری داخل یا خارج کشور
* تأمین نیازهای ادارات و دوایر حقوقی و حمایت از آن‌ها
* رسیدگی به امور حقوقی معاملات مالی و بین‌المللی
* مدیریت و حضور در جلسات شرکت
* حضور در همة مراجع قضایی، اعم از بدوی و تجدیدنظر در داخل و خارج از کشور
* مذاکره و تنظیم انواع قراردادهای داخلی و بین‌المللی
* تنظیم قراردادهای کار و نظارت بر آن‌ها
* انجام و پیگیری امور ثبتی و ورشکستگی شرکت‌ها
* طرح و پیگیری دعوای استرداد اموال علیه ورشکسته
* طرح و پیگیری دعوای استرداد اسناد تجاری علیه ورشکسته
* طرح و پیگیری دعوای استرداد اموال امانی علیه ورشکسته
* طرح و پیگیری دعوای استرداد اموال خریداری‌شده برای دیگری علیه ورشکسته
* طرح و پیگیری دعوای استرداد اموال سپرده‌شده به ورشکسته برای فروش
* طرح و پیگیری دعوای حق فسخ معاملات علیه ورشکسته
* طرح و پیگیری دعوای بطلان معاملات ورشکسته پیش از توقف
* طرح و پیگیری دعوای بطلان معاملات ورشکسته پس از توقف
* طرح و پیگیری دعوای بطلان معاملات ورشکسته پس از صدور حکم
* طرح و پیگیری ادعای حق حبس علیه ورشکسته
* طرح شکایت کیفری علیه تاجر ورشکسته به تقصیر و شکایت کیفری علیه تاجر ورشکسته به تقلب
*کمک به مذاکره دربارة قراردادها یا معاملات مهم، اساسی و سودآور شرکت مطابق با آخرین قوانین و مقررات
* رسیدگی به مسائل مربوط به اتمام یا انحلال کسب‌و‌کار یا مسائل مربوط به انتقال
* دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سهام شرکت
*کمک به تغییر شرکت یا تغییر ساختار سازمانی
* مشاوره دربارة تشکیل انواع قراردادها، ادغام، مالیات و غیره
*آموزش قوانین و مقررات مربوط به کسب‌وکار به مدیران و کارکنان شرکت‌ها
* مشاوره دربارة تدوین اساسنامة شرکت‌های گوناگون تجاری و چگونگی ثبت شرکت و شعب یا نمایندگی‌های شرکت
* مشاوره درخصوص انواع ضمانت‌نامه‌های بانکی شرکت‌ها و پرداخت‌های بین‌المللی
* مشاوره و تنظیم قراردادهای تجاری و حرفه‌ای شرکت با اشخاص ثالث
* پیش‌بینی چگونگی تقسیم وظایف و مسئولیت میان اعضای شرکت و اعضای هیئت‌مدیره
* ثبت برند و نام تجاری شرکت و حمایت قانونی از برند شرکت
* تهیة انواع قراردادهای استخدامی و تجاری ویژة شرکت
* میانجی‌گری و داوری در اختلافات میان شرکت و همکاران و شرکای تجاری خارج از شرکت
* مشاورة حقوقی ویژه به مدیران شرکت
* توسعه روابط قوی و مطمئن با دیگر سرمایه‌گذاران
*کمک به مذاکره، تهیة پیش‌نویس و بررسی قراردادهای تجاری ملی و بین‌المللی
*کمک به شروع کسب‌وکار و راه‌اندازی استارتاپ‌ها
* مشاوره و انجام موارد مربوط به خریدوفروش سهام و دیگر اوراق بهادار
* مشاوره و پذیرش وکالت در حوزه مسائل مربوط به مالکیت شرکت
* انطباق عملکرد شرکت با مقررات و قوانین تجاری
* استفادة صحیح از اطلاعات حفاظت‌شدة کسب‌وکارها، مانند کپی‌رایت و علامت تجاری
* انجام خدمات مربوط به ثبت شرکت‌ها
* مشاوره دربارة تنظیم صورت‌جلسات شرکت
* تنظیم قراردادهای داخلی شرکت میان کارکنان و شرکت
* تنظیم قراردادهای میان شرکت و اشخاص ثالث
* پیگیری دعاوی مطرح‌شده علیه شرکت
* حضور و دفاع از شرکت در اداره کار
* نظارت بر عملکرد قانونی شرکت دربارة افزایش یا کاهش سرمایه
* مشاوره دربارة امور مالیاتی شرکت
* مشاوره درخصوص تنظیم قراردادهای بانکی
* ثبت صورت‌جلسات شرکت با در نظر گرفتن ملاحظات حقوقی
* طرح و پیگیری دعاوی کیفری شرکت‌ها، اعم از مسئولیت کیفری اختصاصی شرکت، مانند ورشکستگی به تقلب یا تقصیر، تخلف مدیران و مؤسسات
* دعاوی کیفری، مالی و اقتصادی شرکت، مانند کلاه‌برداری، اختلاس، ارتشاء، خیانت در امانت، چک بلامحل و جرائم رایانه‌ای
* طرح و پیگیری دعاوی کیفری علیه اشخاص، مانند نشر اکاذیب و افترا
* تنظیم قراردادهای استخدام موقت و دائم
* وکالت در دعاوی روابط کار و بیمه و تأمین اجتماعی در مراجع قضایی و غیرقضایی
* وکالت در دعاوی حوادث کار و اخراج کارگران
* مشاوره دربارة پرداخت حق سنوات
* مشاوره درخصوص دعاوی مربوط به دیوان عدالت اداری
* پذیرش وکالت در دیوان عدالت اداری
* مشاوره دربارة خرید شرکت و انجام استعلامات مورد نیاز از جمله:
استعلام از ادارة بیمه
استعلام از ادارة مالیات
استعلام سوابق قضایی شرکت
استعلام از ادارة کار
استعلام از سازمان تأمین اجتماعی
استعلام از ادارة ثبت شرکت‌ها
استعلام از بانک‌ها
* بررسی سوابق قراردادی و تعهدات شرکت یا مدیران به اشخاص ثالث
* تنظیم صورت‌جلسات نقل‌وانتقال سهام، تغییر هیئت‌مدیره و تغییر نشانی
* بررسی ارزش واقعی شرکت با رتبة اعلامی

امتیاز دهید