کمیسیون حقوق کیفری

مؤسسة حقوقی و داوری بهنیایی

کمیسیون حقوق کیفری مؤسسة حقوقی و داوری بهنیایی، افزون بر دانش و تحصیلات تخصصی دربارة قوانین حاکم بر انواع جرائم، تجربیات موفقی درخصوص پرونده‌های کیفری دارد. همچنین این مؤسسه از رویة قضایی در دادگاه‌های کیفری و دادسراها، روال انجام تحقیقات مقدماتی و تجدیدنظر در امور کیفری، از جمله در دادگاه کیفری 1، دادگاه کیفری 2، دادگاه انقلاب، دادگاه‌های نظامی دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی دادگاه ویژة کارکنان دولت و سایر محاکم کیفری آگاه است.
جرائم مالی و اقتصادی یکی از مفاهیم مهم و قابل‌توجه در کسب‌وکارها هستند که نه‌تنها برای بنگاه‌ها و صاحبان کسب‌وکارها اهمیت دارند، بلکه از جنبة نظم عمومی و منافع جامعه نیز مهم به شمار می‌آیند.
از سوی دیگر پرونده‌های مورد طرح در این حوزه، جنبه‌های پیچیدة بسیاری دارد. همچنین پیگیری پرونده‌های قابل‌طرح، نیازمند تیمی مرکب از متخصصان حقوق جزایی، اقتصادی، حقوق دادرسی کیفری، حقوق قراردادهای مالی و حقوق بانکی و بورسی هستند. جالب است بدانید مسائل قانونی در حیطة املاک، امور حسبی، خانواده، امور اجاره، اسناد تجاری و مواردی از این قبیل به دعاوی حقوقی مربوط است که در بعضی از موارد می‌توان به‌صورت کیفری هم طرح شکایت کرد. دعاوی کیفری یا جزایی زمانی مطرح می‌شوند که به‌موجب قانون، جرمی واقع شده باشد و شخصی که به مرجع قضایی مراجعه می‌کند، مدعی باشد که از وقوع جرم متضرر شده و خواستار مجازات مرتکب به حکم قانون است.

اهمیت حضور وکیل در دعاوی کیفری

در دعاوی کیفری، حضور وکیل و استفاده از توانایی‌ها و تخصص وی در مرحلة مقدماتی، افزون بر ایجاد عدالت قضایی، سبب جلوگیری از اطالة دادرسی می‌شود. حضور‌نداشتن وکیل در تمام مراحل بازجویی و دادرسی موجب شده است تا تعدادی از متهمان، هنگام دفاع از خود مقابل قاضی، مدعی شوند که زیر فشار اعتراف کرده‌اند.

دعاوی کیفری

دعاوی کیفری شاخه‌ای از حقوق جزا به شمار می‌آیند که شامل جرائم، مجازات و قوانین جزایی هستند. دعاوی کیفری به آن دسته از دعاوی گفته می‌شود که با جرم، مجرم و مسئولیت کیفری ارتباط دارند منظور از جرم، هر نوع رفتار اعم از فعل یا ترک فعلی است که در قوانین موضوعه جرم‌انگاری شده و برای آن مجازات تعیین شده باشد.

انواع جرائم

جرائم در یک دسته‌بندی کلی به دو نوع قابل‌گذشت و غیرقابل‌گذشت تقسیم می‌شوند. جرائم قابل‌گذشت به جرائمی گفته می‌شود که قانون‌گذار به لحاظ رعایت مصالح اجتماعی یا خانوادگی جنبة خصوصی آن‌ها را بر جنبة عمومی‌شان برتری داده است و تعقیب آن‌ها موکول به شکایت شاکی است. حتی پس از اعلام شکایت نیز شاکی حق دارد از تعقیب متهم صرف‌نظر کند؛ بنابراین با اعلام گذشت او، تعقیب متهم متوقف خواهد شد. این نوع جرائم، قابل‌گذشت هستند. برعکس، در جرائم غیرقابل‌گذشت، اعلام شکایت یا گذشت شاکی تأثیری در امر تعقیب ندارد و نمایندة جامعه (دادستان) مکلف است به‌محض اطلاع، متهم را تعقیب کند. در دعاوی جزایی، طرفین دعوی می‌توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را انتخاب و معرفی کنند. بیشتر پرونده‌های کیفری پس از تحقیقات مقدماتی در دادسرا به همراه کیفرخواست در دادگاه مطرح می‌شوند؛ از این‌رو وکیل هم در مرحلة رسیدگی مقدماتی و هم دادرسی نقش دارد. در مرحلة مقدماتی نیز متهم می‌تواند در دادسرا یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد.

فرایند رسیدگی دعاوی کیفری

* شکایت شاکی در دادسرا و تعقیب شکایت در دادسرا
* انجام تحقیقات مقدماتی مربوط به شکایت در دادسرا
* صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست
* رسیدگی در دادگاه
* واخواهی رأی
* تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر
* فرجام‌خواهی در موارد معین
* اجرای حکم
دعاوی کیفری که به‌صورت متداول در دادگاه‌های کیفری مطرح می‌شوند عبارت‌اند از:
* سرقت
* حمل مشروبات الکی و مواد مخدر
* دعواهای خیابانی و ضرب و شتم
* اخاذی
* خیانت در امانت
* صدور چک بی‌محل
دعاوی کیفری به دسته‌های مختلفی طبقه‌بندی می‌شوند که عبارت‌اند از:
الف) جرائمی که با امنیت و آسایش عمومی در ارتباط هستند و موجب برهم زدن امنیت می‌شوند؛ مانند:
* اخلال در نظم عمومی
* اخلال در نظم اقتصادی
* افساد فی‌الارض
* جعل و استفاده از سند مجعول
* رابطة نامشروع
* ربا
* قمار
* جرائم علیه مأموران دولتی
* تغییر کاربری
* تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق
* بغی
* محاربه
ب) جرائمی که علیه اشخاص اتفاق می‌افتد و رابطه‌ای مستقیم با شرایط و اوضاع و احوال شخص خواهد داشت، عبارت‌اند از:
* قتل عمد، شبه عمد و خطای محض
* جرح عمد، شبه عمد و خطای محض
* نزاع دسته‌جمعی
* آدم‌ربایی
* توهین
* افترا
* تهدید
* نشر اکاذیب
* مزاحمت تلفنی
* هتک حرمت منزل و مسکن
* توقیف یا اخفای اشخاص
* سقط‌جنین
* نوزادربایی
* تصادفات رانندگی
ج) جرائمی که علیه اموال رخ می‌دهد و بر امور مالی اشخاص تأثیر خواهد بود عبارت‌اند از:
* کلاه‌برداری
* تحصیل مال از طریق نامشروع
* انتقال مال غیر
* معاملة معارض
* سرقت
* خیانت در امانت
* سوءاستفاده از چک سفید امضا
* صدور چک پرداخت‌نشدنی
* تخریب
د) جرائم علیه خانواده که با روابط میان زوجین یا سایر افراد خانواده ارتباط دارد، از قبیل:
* ترک انفاق
* ثبت‌نشدن نکاح
* سایر جرائم مرتبط با امور خانوادگی
هـ) جرائمی که به رایانه و محیط‌های مجازی و سایبری مربوط می‌شوند؛ از قبیل:
* سرقت رایانه‌ای
* جعل رایانه‌ای
* دسترسی غیرمجاز به حامل‌های داده
* سایر جرائم مرتبط با فضای مجازی و همچنین سایر دعاوی کیفری و به‌طورکلی دعاوی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا و دادگاه کیفری باشد.
* پیگیری تخلفات انتظامی مقامات قضایی (دادیار، بازپرس و قاضی) و طرح شکایت انتظامی در دادسرای انتظامی قضات
* وکالت دعاوی و شکایات مربوط به نظامیان و علیه آنان و در رابطه با شغل آنان در دادگاه نظامی
* دعاوی مربوط به تحصیل مال نامشروع، تصرف عدوانی ملک، فروش مال غیر و معامله معارض
* جرائم رایانه‌ای شامل جرائم مرتبط به فضای مجازی، سرقت و جعل رایانه‌ای
* توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام
* جرائم سیاسی و مطبوعاتی
* سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری و معاملات دولتی
* کلاه‌برداری
* جعل و استفاده از سند مجعول
* خیانت در امانت
* قتل (اعم از عمدی و غیرعمدی)
* فوت و جراحات در اثر تصادفات رانندگی
* دیات (انواع دیه و ارش) و قصاص
* سقط‌جنین
* تشکیل یا تأسیس بانک یا مؤسسة اعتباری یا تعاونی مالی و پولی بدون مجوز بانک مرکزی
* تبانی در صدور بیمه‌نامه‌های دولتی و خصوصی
* دریافت وام‌های کلان و با بهرة اندک از طریق اسناد جعلی
* کسب اعتبار اسنادی و گشایش اعتبارات اسنادی خلاف اسناد واردات و صادرات
* استفاده از اعتبارات اخذشده در محلی غیر از محل تصویب
* جرائم گمرکی
* تبانی و تقلب در توزیع ارز در صرافی‌ها و جابه‌جایی سرمایه‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز به نام اشخاص ثالث
* شکایت دسترسی غیرمجاز رایانه‌ای
* شکایت شنود غیرمجاز
* شکایت از کلاه‌برداری اینترنتی
* شکایت سرقت رایانه‌ای
* شکایت جاسوسی رایانه‌ای
* شکایت هتک حیثیت و نشر اکاذیب (جرائم رایانه‌ای)
* شکایت تخریب و اخلال در داده (هک)
* شکایت جعل رایانه‌ای و استفاده از محتوای مجعول
* جرائم رایانه‌ای علیه عفت عمومی
* جرائم سایبری شرکت‌ها
*جرائم مالی و اقتصادی تصرف غیرمجاز در وجوه و اموال دولتی
* پول‌شویی
* احتکار
* رشاء، ارتشا و اختلاس
* رباخواری
* فرار از مالیات
* رانت
* جعل
* ورشکستگی به تقلب
* جرائم سایبری علیه اموال
* قاچاق کالا و ارز، اسلحه، مواد مخدر و مشروبات الکلی، دارو، حامل‌های انرژی، فلزات گران‌بها
* جرائم علیه میراث فرهنگی
* تشکیل شرکت‌های هرمی
* جرائم مربوط به بورس
* جرائم سازمان‌یافته
همکاران ما در کمیسیون حقوق کیفری مؤسسة حقوقی و داوری بهنیایی، آمادة ارائة مشاوره، قبول وکالت، پیگیری پرونده و دفاع در همة مسائل کیفری فوق‌ هستند و همچنین خدمات زیر، از سوی همکاران ما ارائه می‌شود:
* پیگیری شکایات و دعاوی مربوط به حقوق مالی و اقتصادی در ایران و محاکم بین‌المللی
* طراحی و تطبیق فعالیت‌های شرکت با قوانین و مقررات جزایی مالی و اقتصادی و چارچوب‌های حقوقی و کیفری ملی و بین‌المللی
* پیگیری تطبیق و مشاوره دربارة جنبه‌های جزایی تحریم‌های بین‌المللی و فعالیت بین‌المللی بازرگانان و بنگاه‌های اقتصادی

امتیاز دهید