امروزه در جامعه ی مدرن لازم است مهارت های زیادی کسب کنیم و یکی از این مهارتها چگونگی نوشتن یک قرارداد است. مثلا” نوشتن یک قرارداد کاری می تواند یکی از مهمترین مهارتها باشد و سرنوشت کسب و کارها و شرکت ها و کارکنان را تعیین کند. در سالهای گذشته در بیشتر مواقع قراردادها توسط خود افراد تهیه و تنظیم می شده بدون این که به وکیل یا مشاور حقوقی مراجعه شود. البته شاید شما بگویید اکنون اگر اندکی اطلاعات حقوقی داشته باشید می توانید با استفاده از سامانه های آنلاین حقوقی قراردادی را تنظیم کنید. در این مطلب قصد داریم چگونگی نوشتن قراردادها را برای شما توضیح دهیم و قبل از هرچیز باید بگوییم شما می توانید برای قراردادنویسی از موسسه حقوقی دکتر بهنیایی استفاده کنید. 

قرارداد یعنی چه؟

درقانون مدنی در ماده 183 قرارداد یا contract تعریف شده است. در این تعریف ذکر شده که قرارداد یعنی یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر در مورد کاری که مورد قبول همه است متعهد باشند. به عبارت دیگر یک قرارداد نشان می دهد که اراده دو طرف قرارداد بر این امر است که موضوعی که مورد قبول دو طرف است به انجام برسد.

تمام شرطها و بندهای قرارداد ضمانت آور است و قانون این بندها را معتبر می داند و از آنها حمایت قانونی می کند. قراردادها با در نظر گرفتن دو طرف قرارداد و موضوع قرارداد و تعهداتی که قرارداد برای آنها نوشته شده اند به دسته های مختلف تقسیم می شوند. در حقیقت وقتی مذاکرات شفاهی بین طرفین به نتیجه می رسد، نوبت به قرارداد نویسی می رسد.

چرا قرارداد نویسی؟

در بین گذشتگان رسم بود که برای انجام هرکاری به طور شفاهی با هم قول و قرار می گذاشتند و قراردادی می بستند. اما در اجرای این قراردادهای شفاهی ابهاماتی وجود داشتو به نتیجه نمی رسید و با گذر زمان ضمانت اجرایی هم برای این قراردادها نبود.

اما امروزه تقریبا” همگان می دانند که برای اجرای امری که بر سر انجام دادن آن توافق شفاهی شده ، قرارداد نویسی لازم است. در ضمن همه می دانند که قرارداد باید با اصول صحیح نوشته شودو امضاء شود. پس به این نتیجه می رسیم که آشنابودن با متن و مفاد قرارداد در قرارداد نویسی لازم است و باید مهارت و تجربه ی کافی در قرارداد نویسی داشت تا بتوان با نوشتن قرارداد به مقصود رسید و از ابهامات احتمالی و ایجاد شده مشکلات احتمالی جلوگیری کرد.

قرارداد یک سند حقوقی است که همگان می توانند به آن استناد کنند و دو طرف قرارداد با استفاده کردن از قرارداد می توان به منظور خود دست یابند و با استفاده کردن از قرارداد به چیز بیشتری برای مطالبه ی تعهدات خود احتیاج ندارند .

چند نوع قرارداد نویسی مهم:

انواع مختلف قرارداد عبارتند از : قرارداد اجاره ، قرارداد پیمانکاری، قرارداد استخدام، قرارداد فروش

قرارداد نویسی چه فایده ای دارد؟

 • با قرارداد نویسی می توان از دعواهای حقوقی و اختلاف نظرها جلوگیری کرد
 • با قرارداد نویسی می توان ضرر و زیان حین انجام کار موضوع مورد قرارداد را از بین برد
 • قرارداد نویسی باعث روابط اقتصادی مستمر می شود
 • کیفیت کار با قرارداد نویسی افزایش می یابد
 • با قرارداد نویسی می توانید ازایجاد اختلافات احتمالی درآینده جلوگیری کنید

با قرارداد نویسی از خود محافظت کنید.

اگر قراردادی درست نوشته نشود و شما سرمایه زیادی وارد این قرارداد کنید آیا می توانید سرمایه تان را در صورت لزوم به طور کامل از قرارداد خارج کنید؟  اگر طرف دیگر قرارداد به برند شما آسیبی برساند آیا می توانید به قرارداد خاتمه دهید؟ممکن است جزییاتی در قرارداد خوب مفهوم نشود. به جزییات توجه کنید.

تمام مشکلات قرارداد نویسی از جزییات نتیجه می شود. قبل از این که هر قراردادی را امضا کنید یک بار دیگر جزییات را بخوانید.

اگر می خواهید یک قرارداد قابل اطمینان را تنظیم کنید می توانید از موسسه حقوقی دکتر بهنیایی کمک بگیرید.

اگر بتوانیم اصول نگارش متن قرارداد را بیاموزیم می توانیم از آن در نوشتن تمام قراردادها استفاده کنیم:

در قرارداد نویسی باید موارد ذیل را در نظر داشت:

 1. باید قرارداد را با نام خدا آغاز کنید و بعد از آن عنوان قرارداد را ذکر کنید مثلا” قرارداد کار یا قرارداد اجاره یا قرارداد مشارکت در ساخت
 2. بعد از این که عنوان قرارداد ذکر شد در قرارداد نویسی باید مشخصات کامل طرفین قرارداد ذکر شود شامل مشخصات شناسنامه ای ، شماره کد ملی دو طرف و آدرس و شماره تلفن دو طرف بسیار مهم است در صورت هرگونه تغییردر آدرس باید آن را پیوست قرارداد کرد .
 3. موضوع قرارداد که این بند نشان می دهد که هریک از طرفین قرارداد ملزم به انجام چه کاری هستند و باید با ذکر جزییات و به طور واضح و دقیق نوشته شود.
 4. در قرارداد نویسی مدت قرارداد بسیاار مهم است و باید دقییق نوشته شود که محدود است یا نامحدود.
 5. مبلغ قرارداد. این بند درباره این موضوع صحبت می کند که تاریخ و نحوه ی پرداخت مبلغ قرارداد چگونه استن و مبلغ قرارداد چقدر است . در بیشتر اختلافات حقوقی مشکل بر سر مسایل مالی است پس در قرارداد نویسی به این بند توجه خاصی داشته باشید .
 6. لازم به ذکر است در قرارداد نویسی باید ذکر شود که طرفین چه تعهداتی نسبت به یکدیگر دارند.
 7. موارد فورس ماژور یکی از بندهای قرارداد است که می گوید در شرایطی مثل وقوع بلایای طبیعی که انجام تعهدات برای طرفین غیر ممکن می شودبار مسئولیت از طرفین قرارداد برداشته می شودچرا که مثلا” هیچکدام از طرفین قرارداد مسئول وقوع سیل یا زلزله نیست.
 8. در قرارداد نویسی باید مشخص باشد که در صورت بروز اختلاف بین دو طرف قرارداد چه مرجعی مسئول حل اختلاف است. اختلاف در نحوه ی اجرای قرارداد یا تفسیر قرارداد. یا اختلافات مالی یا هرنوع اختلافی. در این بند می توان مرجعی یا سازمان یا موسسه ای را به عنوان داور برای حل اختلاف انتخاب کرد که شما در این جا می توانید برای حل اختلافات خود در قرارداد نویسی برای حل اختلافات خود از موسسه حقوقی دکتر بهنیایی کمک بگیرید.

اصول قرارداد نویسی:

 1. ذکر نام خدا
 2. درج عنوان قرارداد
 3. ذکر صیقه عقد
 4. عنوان طرفین قرارداد
 5. ذکر سمت حقوقی متعاملین
 6. موضوع قرارداد
 7. مبلغ قرارداد
 8. تعیین شیوه پرداخت
 9. زمان اجرای تعهدات
 10. مدت قرارداد
 11. محل اجرای قرارداد
 12. تعهدات فرعی
 13. تضمین های قرارداد
 14. شرط در قرارداد
 15. قوه قاهره
 16. انتقال قرارداد
 17. انحلال قرارداد
 18. حل و فصل اختلافات در قرارداد
 19. بازنگری در مفاد قرارداد
 20. تعداد نسخ قرارداد

اطلاعات بیشتر در صفحه اصول قرارداد نویسی

امتیاز دهید