معرفی قرارداد مشارکت 

قرارداد شراکت ، بین دو یا چند نفر ، با ادغام آورده های آنها و با هدف کسب سود ، منعقد می شود . برای انعقاد عقد عقد شراکت به شرایطی ، از جمله اهلیت طرفین ، تعیین آورده ، نیاز است . قرارداد شراکتکاری ، مشَارکت در ساخت و مشارکت مدنی با بانک ، از انواع قرارداد شراکت می باشند .

قرارداد شراکت از قراردادهای مذکور در قانون مدنی است که بین دو یا چند نفر ، با هدف شراکت منعقد می شود . در قرارداد شراکت ، دو یا چند شخص ، آورده های نقدی و غیر نقدی خودشان را که به آن ، سهم الشرکه نیز گفتهمی شود ، با یکدیگر ، به نحو مشاع و با هدف کسب سود، ادغام می کنند . در روابط تجاری و غیرتجاری امروز ، انعقاد این عقد ، بسیار رایج شده است .

راه اندازی یک کسب و کار نیازمند وجود مجموعه ای از عوامل مانند سرمایه کافی ، ایده  و همچنین مهارت و خصص کافی است که فراهم آوردن تمامی این وارد ، برای یک نفر، کار بسیار مشگلی است. همچنین ، صاحبان یکخانه کلنگی ممکن است قصد بازسازی ملک خود را داشته باشند ؛ اما سرمایه لازم برای اقدام به این امر را دارا نباشند . در چنین موقعیت هایی ، افراد جامعه برای فراهم کردن سرمایه ، کار لازم به انعقاد قرارداد مشارکت مدنی می کنند . قرارداد شراکت دارای دارای اکام خاص خود است که افراد باید به احکام و مقررات آن آگاهی داشته باشند .

قرارداد مشارکت

قرارداد شراکت

امروزه ، در روایط کاری ، این موضوع بسیار رایج شده است که چندین نفر با مشارکت یکدیگر ، اقدام به انعقاد قراردادی کنند که هدف از آن سرمایه گذاری ، کار ، تامین تجهیزات است . این سری از قراردادها ذیل قرارداد شراکت مدنی قرارمیگیرند . به موجب ماده 571 قانون مدنی قرارداد مشارکت مدنی یعنی دو یا چند شخص آورده های نقدی یا غیر نقدی خودشان را که به آن سهم الشرکه نیز گفته می شود ،با یکدیگر به نحو مشاع و با هدف کسب سود ادغام کنند . منظور از شخص ، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی است .

  • در میان انواع قرارداد شراکت ، می توان به قرارداد شراکت کاری اشاره کرد . در این نوع از قرارداد شراکت چندین نفر متعهد می شوند که برای مدت زمان معینی با یکدیگر فعالیت کاری داشته باشند . مثلا یک نفر سرمایه کار را تامین می کند شخص دیگر تخصص و دنش خود را به اشتراک می گذارد و شخص سوم مکان و تجهیزات مورد نیاز کار را فراهم می کند .
  • به دلیل آن که بسیاری از احکام عقد شراکت ، در قانون مدنی ذکر نشده است و افراد می توانند برای تکمیل قرارداد آن را در ذیل ماده 10 قانون مدنی قراردهند و با استناد به این ماده شرابط رو تعیین و قرارداد را منعقد کنند.

مشاوره رایگان قرارداد

شرایط قرارداد شراکت

قرارداد شراکت مانند هر عقد دیگری پیرو شرایط صحت معامله است که در قانون مدنی به آنها اشاره شدهاست . به موجب ماده 190 قانون مدنی : برای صحت هر معاملی شرایط ذیل اساسی اشت :

  • قصد و رضای طرفین : انعقاد قرارداد مشارکت مدنی ، باید با رضایت کامل طرفین صورت گرفته و هیچ گونه اکراه و اجباری در آن نباشد اکراه سبب عدم نفوذ معامله و اجبار در قرارداد سبب بطلان قرارداد شراکت می شود .
  • اهلیت طرفین : برای انعقاد قراردا شراکت ، همه شرکا لزوما باید اهلیت معامله داشته باشند انعقاد قرارداد با محجورین که شامل صغار مجانین و افراد غیر رشید است نافذ نمی باشد .
  • مشروعیت جهت معامله : قرارداد شراکت باید جهتی مشروع داشته باشد برای نمونه طرفین قرارداد نمی توانند قراردادی منعقد کنند که هدف آن ایجاد یک آزمایشگاه تولید مواد مخدر است.

نظرات برخی از مشتریان ما

امتیاز دهید