دوره صوتی هفدهم

در این دوره، فایل های صوتی دوره ی هفدهم که در تاریخ ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ آبان به مدت ۲۴ ساعت برگزار شد، بارگزاری شده است و دسترسی برای شرکت کننندگان این دوره کاملا رایگان است.فایل های صوتی همه ی دوره های برگزار شده در سایت بارگزاری می شود و به شرکت کنندگان دسترسی آزاد و کاملا رایگان داده می شود.

محتوای همه ی دوره ها تا حدی با یکدیگر متفاوت است؛ چه بسا مثالی که از یک پرونده در دوره ی شانزدهم در حین تدریس آورده شده است، در دوره ی بعدی متفاوت باشد بنابراین محتوای هر دوره جداگانه در سایت بارگزاری میشود و به شرکت کنندگان دسترسی داده می شود.

امتیاز
0 از 0 رأی
بدون امتیاز 0 رای
6,000,000 تومان