در مؤسسه بین‌المللی بهنیایی جهت ارائه خدمات  بهتر به هموطنان عزیز اقدام به راه‌اندازی کمیسیون‌های مختلف کردیم. پرونده‌های حقوقی با توجه به اینکه در چه دسته‌بندی‌ای قرار می‌گیرد به هر یک از این کمیسیون‌ها ارجاع داده می‌شود تا نخبگان حقوقی کشور با تمام توان بر روی پرونده مذکور اقدامات لازم را لحاظ کنند.

در لیست مقابل 20 کمیسیون فعال در این مؤسسه قابل مشاهده است و شما می‌توانید با کلیک بر روی هر گزینه مستقیماً به این کمیسیون‌ها متصل شوید.

خدمات موسسه حقوقی بین المللی داوری حقوقی دکتر بهنیایی

موسسه داوری حقوقی دکتربهنیایی با بیش از 15 سال تجربه در زمینه داوری حقوقی یکی از برترین های این زمینه میباشد که در حوزه های مختلف داوری سابقه درخشانی دارد.

خدمات داوری:

• داوری حقوقی پزشکی
• داوری حقوقی مالی
• داوری حقوقی مهندسی
• داوری حقوقی خانواده
• داوری حقوقی ارتباطات
• داوری حقوقی کیفری
• داوری حقوقی ورزشی
• داوری حقوقی مهاجرت
• داوری حقوقی ملکی و ثبتی
• داوری حقوقی بازرگانی
• داوری حقوقی شرکت ها
• داوری حقوقی مالیاتی
• داوری حقوقی انرژی
• داوری حقوقی قرارداد ها
• داوری حقوقی اداری
و چندین حوزه دیگر که شما میتوانید در این صفحه لیست خدمات داوری های موسسه دکتر بهنیایی را مشاهده کنید.

داوری حقوقی در پزشکی

داوری حقوقی در حوزه پزشکی به معنای حل اختلافات حقوقی مرتبط با امور پزشکی از طریق فرایند داوری است. در این نوع داوری، یک یا چند فرد مستقل و بیطرف به نام داوران، به عنوان تشخیص دهندگان و صاحبان صلاحیت در بحث حل اختلاف بین طرفین عمل می‌کنند.

مواردی که ممکن است به داوری حقوقی در حوزه پزشکی منجر شوند، شامل موارد زیر می‌شوند:

ادعاهای تقصیر پزشکی: زمانی که بیمار یا خانواده‌اش ادعا می‌کنند که خدمات پزشکی یک پزشک یا سایر پرسنل درمانی موجب آسیب جسمانی یا ذهنی شده است، ممکن است نیاز به داوری حقوقی پیدا کنند.

مسائل مربوط به بیمه سلامت: اختلافات میان بیمه گران و بیمه‌گزاران درباره پوشش و هزینه‌های درمان ممکن است به داوری حقوقی منجر شود.

تعارض منافع: مسائل مربوط به تعارض منافع بین پزشکان، بیماران و سایر نهادها می‌تواند به داوری حقوقی روی آورد.

قراردادهای پزشکی: اختلافات قراردادی بین پزشکان و بیماران، ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و پزشکی و سایر نهادها نیز ممکن است توسط داوری حقوقی حل شوند.

داوری حقوقی در حوزه پزشکی معمولاً بر اساس قوانین و مقررات مربوطه و با رعایت حقوق بیماران و دیگر طرفین انجام می‌شود. تصمیم‌های داوری معمولاً قابل اجرا هستند و می‌توانند به جبران خسارت‌های مالی یا جبرانی برای طرفین منجر شوند.

داوری حقوقی در مالی

داوری حقوقی مالی به معنای حل اختلافات حقوقی مرتبط با مسائل مالی است. در این نوع داوری، یک یا چند فرد مستقل و بیطرف به نام داوران، به عنوان تشخیص دهندگان و صاحبان صلاحیت در بحث حل اختلاف بین طرفین عمل می‌کنند.

مواردی که ممکن است به داوری حقوقی مالی منجر شوند، شامل موارد زیر می‌شوند:

اختلافات قراردادی: وقوع اختلافات مالی بین طرفین در قراردادها، از جمله قراردادهای خرید و فروش، قراردادهای اجاره، قراردادهای تأمین مالی و قراردادهای سرمایه‌گذاری می‌تواند به داوری حقوقی مالی منجر شود.

ادعاهای خسارت و تضییع سود: در صورتی که یک طرف از دیگری ادعا کند که عملکرد یا رفتار طرف مقابل باعث خسارت یا تضییع سود مالی شده است، می‌تواند به داوری حقوقی مالی روی آورد.

مسائل مالی بین شرکت‌ها: اختلافات مربوط به بخش‌های مالی و مالیاتی شرکت‌ها، انتقال دارایی‌ها، سهامداری و سایر مسائل مرتبط با حقوق مالکیت می‌توانند نیاز به داوری حقوقی مالی داشته باشند.

در داوری حقوقی مالی، داوران با توجه به مدارک و شواهد ارائه شده توسط طرفین، تصمیم می‌گیرند و نتیجه را به صورت صحیح و قانونی اعلام می‌کنند. تصمیم‌های داوری مالی معمولاً قابل اجرا هستند و طرفین می‌توانند بر اساس آن‌ها از جبران خسارت‌ها، بازپرداخت مبالغ مالی، تعیین حقوق و تعیین سایر مسائل مالی بهره‌مند شوند

داوری حقوقی در مهندسی

داوری حقوقی مهندسی به معنای حل اختلافات حقوقی مرتبط با مسائل مهندسی و فنی است. در این نوع داوری، یک یا چند فرد مستقل و بیطرف به نام داوران، به عنوان تشخیص دهندگان و صاحبان صلاحیت در بحث حل اختلاف بین طرفین عمل می‌کنند.

مواردی که ممکن است به داوری حقوقی مهندسی منجر شوند، شامل موارد زیر می‌شوند:

اختلافات قراردادی مهندسی: وقوع اختلافات مربوط به قراردادهای ساخت و ساز، طراحی و نظارت، خدمات مهندسی و سایر قراردادهای مهندسی می‌تواند به داوری حقوقی مهندسی منجر شود.

ادعاهای تقصیر مهندسی: در صورتی که ادعا شود یک مهندس یا شرکت مهندسی خدمات نامناسبی ارائه کرده و باعث خسارت یا عدم انجام صحیح پروژه شده است، داوری حقوقی مهندسی می‌تواند راهی برای حل اختلاف باشد.

تفسیر مقررات فنی و استانداردها: اختلافات مربوط به تفسیر مقررات فنی، استانداردها و قوانین مرتبط با صنعت مهندسی، از جمله استفاده از مواد و تجهیزات صحیح، ایمنی و محیط زیست، ممکن است به داوری حقوقی مهندسی منجر شود.

داوران حقوقی مهندسی با بررسی مستندات فنی، شواهد فنی و ادله مرتبط با اختلافات، به تصمیم‌گیری در خصوص حل اختلافات پرداخته و نتیجه را اعلام می‌کنند. تصمیم‌های داوری مهندسی معمولاً قابل اجرا هستند و طرفین می‌توانند بر اساس آن‌ها به جبران خسارت‌ها، تعیین حقوق مالی و اجرای تعهدات صورت گرفته در پروژه بپردازند.

داوری حقوقی در خانواده

داوری حقوقی خانواده به معنای حل اختلافات حقوقی مرتبط با مسائل خانوادگی و روابط خانوادگی است. در این نوع داوری، یک یا چند فرد مستقل و بیطرف به نام داوران، به عنوان تشخیص دهندگان و صاحبان صلاحیت در بحث حل اختلاف بین طرفین عمل می‌کنند.

مواردی که ممکن است به داوری حقوقی خانواده منجر شوند، شامل موارد زیر می‌شوند:

طلاق و تفکیک ازدواج: اختلافات مربوط به طلاق، تقسیم اموال، نفقه، حضانت فرزندان و مسائل مرتبط با تفکیک ازدواج ممکن است به داوری حقوقی خانواده روی آورد.

نفقه و تعهدات مالی: اختلافات مربوط به تعیین و پرداخت نفقه، تعهدات مالی پدر یا مادر نسبت به فرزندان یا دیگر اعضای خانواده می‌توانند به داوری حقوقی خانواده منجر شوند.

حضانت و حقوق فرزندان: اختلافات مربوط به تعیین حضانت فرزندان، حقوق و تعهدات والدین نسبت به فرزندان، مسائل تربیتی و تعیین محل زندگی فرزندان ممکن است نیاز به داوری حقوقی خانواده داشته باشند.

میراث و وصیت‌نامه: اختلافات مرتبط با توزیع میراث و اجرای وصیت‌نامه‌ها می‌توانند به داوری حقوقی خانواده منجر شوند.

در داوری حقوقی خانواده، داوران با بررسی شواهد، مدارک و شهادت‌های ارائه شده توسط طرفین، تصمیم می‌گیرند و نتیجه را اعلام می‌کنند. تصمیم‌های داوری معمولاً قابل اجرا هستند و طرفین می‌توانند بر اساس آن‌ها از جبران خسارت‌ها، تعیین حقوق و اجرای تعهدات صورت گرفته در روابط خانوادگی استفاده کنند.

داوری حقوقی ارتباطات

داوری حقوقی ارتباطات به معنای حل اختلافات حقوقی مرتبط با مسائل ارتباطات و رسانه‌ها است. در این نوع داوری، داوران متخصص و بیطرفی که تجربه و دانش لازم را در زمینه قوانین و مسائل حقوقی ارتباطات دارند، برای حل اختلافات بین طرفین عمل می‌کنند.

مواردی که ممکن است به داوری حقوقی ارتباطات منجر شوند، شامل موارد زیر می‌شوند:

۱. اختلافات حقوقی در زمینه حقوق رسانه‌ها: شامل اختلافات مرتبط با نشر و انتشار مطالب، هتاکی، توهین، تخریب نام تجاری و حقوق مالکیت فکری در رسانه‌ها مانند رادیو، تلویزیون، رسانه‌های آنلاین و رسانه‌های چاپی است.

۲. اختلافات حقوقی مرتبط با حقوق تصویر و صدا: این شامل اختلافاتی است که درباره استفاده غیرمجاز از تصاویر، فیلم‌ها، آثار هنری، موسیقی و سایر محتواهای صوتی و تصویری در رسانه‌ها بروز می‌کند.

۳. اختلافات حقوقی در حوزه تبلیغات و بازاریابی: این ممکن است شامل اختلافاتی درباره تبلیغات گمراه‌کننده، تقلبی یا غیرمجاز، نقض حقوق مصرف‌کننده و قوانین بازاریابی باشد.

۴. اختلافات حقوقی در زمینه حریم خصوصی: شامل اختلافات مربوط به تخلف از حریم خصوصی، نشر اطلاعات شخصی بدون مجوز و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات شخصی در ارتباط با رسانه‌ها است.

در داوری حقوقی ارتباطات، داوران با بررسی مستندات، شواهد، قوانین و استانداردهای مربوطه، سعی در حل اختلافات می‌کنند. آنها به منظور ایجاد راه حل‌های عادلانه و منصفانه، به تحلیل عمیق مسائل مربوطه، تعامل با طرفین و ارائه توصیه‌ها و تصمیمات قانونی پیشنهادی می‌پردازند.

داوری حقوقی کیفری

داوری حقوقی کیفری به حل اختلافات و نزاعات حقوقی مربوط به جرایم کیفری می‌پردازد. در این نوع داوری، داور یا داوران برای بررسی و تصمیم‌گیری درباره ادعاها و اتهامات جنایی به عنوان نمایندگان قضایی عمل می‌کنند. طرفین این نوع داوری معمولاً شامل متهم (متهمان) و جانشین‌های قانونی قربانی یا دیگر طرف متضرر می‌شوند.

داوری حقوقی کیفری معمولاً در موارد زیر مورد استفاده قرار می‌گیرد:

اختلافات بین دو طرف در قضایای کیفری: ممکن است دو طرف در یک پرونده جنایی نظیر جنایات مالی، جنایات علیه شخص، جنایات علیه ملکیت و غیره قرار گیرند و به جای مراجعه به دادگاه عادی، انتخاب کنند که اختلاف خود را از طریق داوری حقوقی حل کنند.

اختلافات بین جانشین قانونی قربانی و متهم: در برخی موارد، قانون ممکن است به جانشین‌های قانونی قربانیان جرم اجازه دهد که به جای مراجعه به دادگاه عادی، اختلاف خود را از طریق داوری حقوقی حل کنند.

اختلافات در موارد جرایم کیبری مرتبط با موارد تجاری: در مواردی که جنایت مرتبط با امور تجاری و مالی مانند تقلب مالی، سوءاستفاده از اطلاعات داخلی، احتکار بازار و غیره رخ می‌دهد، اطرافیان می‌توانند تصمیم بگیرند که به داوری حقوقی مراجعه کنند.

در داوری حقوقی کیفری، داوران با بررسی مستندات، شواهد، قوانین کیفری و استناد به قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، به تحلیل مسائل و ارائه تصمیمات قانونی پیشنهادی برای حل اختلافات جنایی می‌پردازند. آنها سعی می‌کنند تصمیمات منصفانه و مطلوب را بر اساس داده‌های قانونی و مستندات موجود اتخاذ کنند.

امتیاز دهید